Hétvégi óvodaavatók –Két új óvodát avattak a családokkal együtt a református egyház elöljárói és közéleti személyiségek
Fotó: Trifonov Éva

Szülők kérése nyomán született meg a református egyház elhatározása, hogy a bölcsőde és az általános iskola mellett óvodát is építsen. Az országos óvodaprojekt részeként készült el a Deák Ferenc és Kiss Ernő utca sarkán, illetve Örökösföldön két új nyíregyházi gyermekintézmény a kormány másfél milliárd forintos támogatásával. Természetes módon alakult úgy, hogy mind a gyerekek, mind a pedagógusok kötődnek a református valláshoz.

Négy, illetve három csoportban indult szeptember 1-jén a tanév a két új nyíregyházi óvodában, melyek a Jókai Mór iskola tagintézményei. A kormány finanszírozásán túl jelentős összeget szánt a református egyház is az építkezésre. Tavaly nyáron történt az ünnepélyes alapkőletétel az egyház 150 millió forintért vásárolt saját telkén. Okos, célszerű fejlesztő eszközök, játékok, berendezések beszerzését is magára vállalta a közösség. És magára vállalja a közösség a gyerekek hitéleti nevelését is.

„Nekünk, kedves nevelők, óvónők, dajkák, kedves gyülekezeti tagok, el kell juttatnunk őket a teljesebb válaszig. Addig a válaszig, hogy ő Jézus Krisztus, az Isten fia, a mi személyes megváltónk, és a világ megváltója, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a legteljesebb válasz. A mi óvodánk ajtót tár a szívek királyának, Jézus Krisztusnak, hogy bevonulhasson a gyerekeink életébe, és rajtuk keresztül a ti családjaitok életébe is a megváltó Krisztus” – így köszöntötte a megnyitó közönségét dr. Fekete Károly református püspök.

A Nyíregyházi Egyházközség esperese az egyház tanításán túl köszönetet mondott az építőknek, és az ügyet szolgáló lelkes szakembereknek.

További képekért kattintson a fotóra!

Ahogyan dr. Gaál Sándor református esperes fogalmazott: „Komoly és körülményes előkészítő munka után, 2021 júniusában, tehát bő évvel ezelőtt raktuk le együtt, itt ünnepélyesen az alapkövet nagy-nagy reménységgel. Tisza András tervező munkája alapján az ÉPADKER Kft., ahogyan látjuk, kivitelezte a terveket. A NYÍRBER Kft. segített a lebonyolításban, műszaki ellenőrzésben. A megrendelő részéről a presbitérium lépésről lépésre nyomon követte ezt a gyorsan megvalósuló folyamatot. Műszaki vezetőnk, Nyeste Ferenc korán reggel, későn este a rendelkezésünkre állt. Benedek Gábor pedig hozta-vitte az iratokat, és nyomon követte Budapestről az építkezés menetét.”

Áldás, békességgel köszöntötte az ünneplőket dr. Kovács Ferenc polgármester, amikor hangsúlyozta, hogy az egyházak részvétele nagyon fontos a nevelés körében. Utalt arra, hogy az elmúlt években az önkormányzat felújított 34 önkormányzati óvodát, és épített is egyet. Felújított 9 bölcsődét, és az iskolák egy részét.

„Úgy, ahogy esperes úr mondta, minden olyan fejlesztéssel, ami Nyíregyházán történik, a város közössége gazdagodik. Különösen egy ilyen fejlesztéssel, mely a kisgyerekek jövőjét, egészséges hitbéli, lelki nevelését szolgálja, úgy gondolom, erre nagy szükség van. A beiratkozások vissza is igazolják ezt. Az önkormányzat és a városvezetés számára is 10 évvel ezelőtt ez volt az egyik fő prioritás, a gyermekeink nevelésének, egészséges értékalapú felnövésének biztosítani a feltételeit” – fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.

2018-ban indult a református egyház országos óvodaprojektje. 66 óvodát építettek, melyhez Magyarország Kormánya 35 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított – szólt köszöntőjében dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő.

„Az örök értékek átadásához, az isteni szeretet forrásához, a gyerekek életre való felkészítésében az egyik legfontosabb állomást jelentik, a mai és a holnapi napon átadásra kerülő modern óvodák. A megépült református óvodák pedagógusi programjában egyformán nagy hangsúlyt kap a magas színvonalú szakmaiság és a keresztény értékrend” – mondta beszédében dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, kormánybiztos.

További képek a cikk alatti galériában!

Vinnai Győző képviselő megerősítette politikustársa gondolatait. 12 év után, a nehéz idők ellenére fönnmarad a családtámogatás rendszere. Elismeréssel szólt a református egyház kiváló oktatási és szociális intézményeit működtető tevékenységéről.

A szombati ünnepség után vasárnap a másik új nyíregyházi református óvodát, az örökösföldit avatták fel az egyházi méltóságok és közéleti személyiségek.

Kapcsolódó galéria

Református óvoda átadó ünnepsége a Kiss Ernő utcán