Folyamatosan segíti az önkormányzat a rászorulókat
Folyamatosan segíti az önkormányzat a rászorulókat

Az önkormányzat 2020-ban is több alkalommal segítette a rászorulókat, pénzbeli és természetbeni támogatásokkal egyaránt. Emellett a közszolgáltatások sora biztosított, s pályázati forrás felhasználásával egyéb programok valósulnak meg folyamatosan. Utóbbiak közül kiemelkedik a „Közösen a kiútért” program, mely a pandé­miás időszakban nem folytatódhatott átmenetileg a hagyományos módon, viszont az önkormányzat pont a járványhelyzetre specializálva is igyekezett segíteni valamennyi városlakónak, a projektben kiemelten pedig  a Keleti és a Huszár lakótelepen élőknek.

Az önkormányzat 2020. évben is több alkalommal, különböző formákban segítette a rászorulókat.

Élelmiszer, szájmaszk, tűzifa

– Így például – az intézményeink ellátása mellett – tavasszal fertőtlenítőszereket és maszkot kaptak a hátrányos helyzetben élő családok, maszkot kaptak a nyugdíjasok, decemberben további 800 háztartás liszt- (5 kg/háztartás), burgonya- (5 kg/háztartás) és szájmaszk-felajánlásokat vehetett át. A korábbi évekhez hasonlóan a szociális ellátások és szolgáltatások folyamatosan elérhetők voltak. Így többek között 2020. december 1-jén megkezdődött a tűzifaosztás, a rászoruló családok háztartásonként 5 mázsa tűzifára jogosultak – sorolta kérdésünkre Jászai Menyhért alpolgármester.

Pénzbeli és természetbeni támogatások

– A veszélyhelyzet ellenére 2021. évben is biztosítjuk a pénzbeli és természetbeni támogatásokat. Ezek közül külön kiemelném a lakásfenntartási támogatást, a gyógyszertámogatást, az ápolási díjat, az adósságkezelést. Több támogatás esetén a jövedelemhatár, valamint a támogatás összegének emelésével kívánjuk hatékonyabban segíteni a rászorulókat. A rendkívüli helyzetbe, krízishelyzetbe kerülőket továbbra is segítjük a rendkívüli települési támogatás keretében. Az eseti támogatások között a helyi autóbusz-közlekedési támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, temetési segély, főiskolai/egyetemi hallgatók részére rendkívüli támogatás, kelengyetámogatás szintén igényelhetők. A rászoruló gyermekek számára a szünidei étkeztetést a korábbi évekhez hasonlóan házhoz szállítással biztosítjuk. A korábbi években bevezetett juttatásokat, karácsonyi csomag a nyugdíjasoknak, iskolakezdési tanszercsomag az alsó tagozatos tanulóknak stb., szintén biztosítani fogja az önkormányzat – tette hozzá az alpolgármester.

– Azt se felejtsük el, hogy a pandémiás időszakban több nagyszabású adományozási kampány kapcsolódott az önkormányzathoz, esélyautó, nagy értékű egészségügyi és egyéb eszközökkel, amely rengeteg vállalkozót, több száz magánszemélyt mozgatott meg. Ahogy dr. Kovács Ferenc polgármester többször is hangoztatta: látható, hogy az egész közösség ügye a segítségnyújtás. Köszönjük Nyíregyháza! – nyilatkozta Jászai Menyhért.

Lakhatási támogatások

Az önkormányzat a lakhatás biztonsága, a lakásfenntartási költségek megfizetésének támogatása érdekében több típusú pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít, melyet a bérlakásban élők is igényelhetnek – így hangsúlyozottan azok is, akik a Huszár lakótelepen élnek. A részletekért a Szociális és Köznevelési Osztályhoz fordultunk, dr. Krizsai Anita osztályvezető foglalta össze a tudnivalókat.

Lakásfenntartási támogatás

A lakosság körében jól ismert ellátás, a helyi lakásfenntartási támogatás, amelyre mindazok a háztartások jogosultak, ahol az egy főre jutó jövedelem 2021. március 1-tõl nem haladja meg a 79 800 forintot (családban élő), illetve a 85 500 forintot (egyedül élő/egyedülálló esetén). A lakásfenntartási támogatás összege havonta jövedelemtől függően 3000–8000 forintig/hó-ig terjed.

A kiscsoportostól a nagyrendezvényekig színes a programok palettája a „Közösen a kiútért” közösségfejlesztő programjainak. A felvétel a Roma Integrációs Napon készült.

Adósságkezelési szolgáltatás

Az adósságkezelési szolgáltatás keretében kaphatnak segítséget azok a háztartások, akik közüzemi díjhátralékkal és/vagy lakbérhátralékkal rendelkeznek. Az önkormányzat az adósság 75 százalékának megfizetését, legfeljebb 250 000 forint összegig átvállalja.

RÉS Alapítvány

Nyíregyházán azon háztartások, akik a közüzemi díjakat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek kiegyenlíteni, a Rászorulók Életének Segítése Közalapítványtól (RÉS) is kérhetnek segítséget.

Lakbértámogatások

Az önkormányzat lakbértámogatással segíti azokat, akik szociális bérlakás igényléssel rendelkeznek, de jelenleg albérletben élnek. A támogatás mértéke 25 000 forint/hó, ha kiskorú gyermek van a családban, egyéb esetekben 15 000 forint/hó. Szintén lakbértámogatásnak nevezzük azt a támogatást, amelyet önkormányzati tulajdonú lakásban élõk kaphatnak a szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet és a támogatható lakás nagyságát figyelembe véve. Ez a támogatás csak meghatározott lakbérövezetekben vehető igénybe.

Védőeszközöket: kézfertőtlenítőt, szájmaszkot, gumikesztyűt és tájékoztató füzetet is osztottak az első, tavaszi pandémiás időszakban a Huszár és a Keleti lakótelepen élőknek – a „Közösen a kiútért” program keretein belül két ízben is

Program, civilek bevonásával

A hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása érdekében az önkormányzat számos intézkedést tesz. A pénzbeli és természetbeni ellátások mellett a közszolgáltatások sora biztosított, valamint pályázati forrás felhasználásával egyéb programok valósulnak meg. Elsőként ez utóbbiak közül emeljük ki a „Közösen a kiútért” című, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázatot, amely az önkormányzat és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi vezetésével valósul meg. A négyéves program előkészítése 2018. év elején indult – erről ugyancsak dr. Krizsai Anita adott tájékoztatást, mint a projekt menedzsere. A programok részletes kidolgozását, illetve a beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően 2019. áprilisban kezdődött a megvalósítás szakasza a kiválasztott civil, egyházi és egyéb szervezetek közreműködésével.

„Közösen a kiútért” projekt

– A „Közösen a kiútért” program egyik legfontosabb erőssége a partnerség, az együttes tenni akarás. A partnerség elsőként a Támogató Csoport ülésein jelentkezett. Aktív támogató csoporti ülések zajlottak, a projekt tervezése széles körű egyeztetésen alapult. De a partnerség a megvalósításban is jelentkezik, az önkormányzat mellett – ahogyan említettük – egyházi és nem állami, civil szervezetek vesznek részt – fogalmazott.

Kiscsoportostól a nagyrendezvényig

A projektelemek megvalósítói sokrétű tapasztalattal rendelkeznek. Mindenki saját módszerét hozza a projektbe, ami azt jelenti, hogy a megvalósítás eszközei igen széles skálán mozognak. Például a létszámot tekintve az egyéni esetkezeléstől kezdve a kiscsoportos, nagycsoportos és több száz főt megmozgató nagyrendezvényekig vannak programelemek. Témája szerint a közösségfejlesztő programoktól kezdve a gyermekprogramokon át a felnőttek részére segítséget jelentő munkaerőpiaci képzésekig és tréningekig.

Képzési támogatás: havi 80 ezer forint

A képzések során 6 különböző szakképzettséget szerezhet a több mint száz résztvevő. Az önkormányzat a képzés ideje alatt havi 80 ezer forint összegű képzési megélhetési támogatással segítette a résztvevőket.

A Huszár és a Keleti lakótelepen élő leszakadó társadalmi réteg tagjainak felzárkóztatását támogatja a projekt képzési elem is, mely során képzési megélhetési támogatást is kapnak a résztvevők

Kedvelik a lakosok

A „Közösen a kiútért” programokat a visszajelzések alapján a lakosok kedvelik, szívesen vesznek részt rajtuk. A program összhangban van a célterületen (például a Huszár lakótelepen) zajló infrastrukturális fejlesztéssel, segíti annak megvalósulását.

Tisztító- és fertőtlenítőszerek

Dr. Krizsai Anita hozzátette: – A projektek tervezésekor a kockázati tényezők tervezése fontos elem. Nem terveztük, de jelentős befolyásoló tényező a projektelemeinkben is szünetet eredményező pandémiás időszak. A pályázat keretein belül 2020 márciusában nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetését követően és május hónapban is kaptak a szegregátumokban élő családok 1500 forint értékben tisztítószert, szappant és fertőtlenítőszert, melyeket a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai juttattak el hozzájuk.

Szemléletformálás, szűrések, tanácsadás

– A pandémiás időszakban nem folytatódhattak a hagyományos programelemek, de mindig keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk segíteni. Az egészségügyi szemléletformálás, a szűrések, a tanácsadások esetében mind a Keleti, mind pedig a Huszártelepen élőknek eszközöket vittek, és tájékoztatót készítettek a kialakult járványhelyzettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Pillanatkép egy korábbi, a Huszár lakótelepen tartott egészségnapról

707 projektes alkalom

- A projekt intenzíven halad, erről a félidőben készített összefoglaló szerint 707 alkalommal közel 10 ezer fő került bevonásra. A projekt hátralevő idejében az eddigiekhez hasonló intenzitással, tenni akarással folytatjuk a programot a lakosság érdekében – zárta a rövid értékelést a projektmenedzser.