Figyelem! Közeleg a II. félévi adóbefizetési határidő: szeptember 16-a a pontos dátum

Figyelem! Közeleg a II. félévi adóbefizetési határidő: szeptember 16-a a pontos dátum
Fotó: Illusztráció

Tisztelt Adózók!

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az elmúlt időszakban juttatta el elektronikusan, illetve postai úton az adózókhoz a folyószámla egyenlegüket tartalmazó értesítéséket a 2019. augusztus 12. napjáig beérkezett befizetések figyelembevételével. Az értesítő tartalmazza az adózó elmaradt tartozását és a 2019. II. félévre esedékes helyi adókat, valamint a gépjárműadót és az esetleges késedelmi pótlékot. A 2019. II. félévre esedékes adók befizetési határideje szeptember 15-e, azonban ez a határidő idén pihenőnapra esik, ezért a határidő csak 2019. szeptember 16-án, hétfőn jár le.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a fizetési határidő betartására érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek határidő után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást is kezdeményezhet az adóhatóság a tartozókkal szemben.

Az Adóosztály kéri az adózók együttműködését és a fizetési határidők betartását, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása szempontjából, valamint a város fejlődése, működőképessége megőrzése érdekében elengedhetetlenül fontos a beérkező adóbevétel. Az önkormányzat ezért már most is köszönetét fejezi ki a jogkövető adófizetőknek a határidőben történő teljesítésekért.

A Hivatal Adóosztálya felkészült az adózók fogadására az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.