Festival d’Italiano – Országos Olasz Fesztivál online térben

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. c osztályos diákja, Nyisztor Angéla beszámolja az Országos Olasz Fesztiválról.

Festival d’Italiano. Minden kölcseys olaszos diák legjobban várt napja. Már magában a név többet jelent a különböző versenyszámok összességénél: fesztivál. Emlékszem, mikor négy éve először vettem részt rajta, kilencedikesként, a verseny előtti izgalom és félelem mellett, azonnal magával ragadott egyfajta kellemes, megnyugtató érzés is, hiszen minden résztvevőben, versenyzőben volt valami közös: az olasz nyelv és a kultúra iránti szeretetünk. Külső szemlélődőnek talán nem is érthető, mit is jelent mindannyiunk számára ez a nap, amikor az ország olasz nyelvet tanuló diákjai találkoznak egymással az adott évben a verseny szervezését felvállaló középiskolában, hogy összemérjék tudásukat a kortársaikéval a különböző tudományos, művészeti és nyelvhasználati kategóriákban.

Sajnálatos módon, a tavalyihoz hasonlóan, ebben a tanévben is, az ideiglenes helyzet miatt már másodjára került online térbe a verseny. Idén, márciusban a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium által megrendezett Olasz Fesztivál több programsorozattal is kiegészült: sikerült online módon megoldani a vers-és prózamondást, a meseírást, valamint több írásbeli pályázatra nyílt lehetőség, amelyek között szerepeltek irodalmi, történelmi, nyelvészeti pályamunkák, műfordítások, különböző videóelemzések, vagy akár képzeletbeli interjúk, kisfilmek készítése. Több kategória témájának az aktualitását az olasz nyelv atyjaként (il padre della lingua italiana) is számon tartott Dante Alighieri halálának 700. évfordulója adta.

A kölcseys diákok a korábbi évek hagyományait folytatva (nem meglepő módon) most is buzgón részt vettek a különböző pályázatokon, versenyeken, és közülük többen lettek díjazottak.

Siket Csongor (12. c), Tóth Blanka (12. a), Virányi Hanna (12. a), valamint Varga Benjámin (12. a) 1. helyezést ért el a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium által meghirdetett Képzeletbeli interjú Dantéval című filmes pályázaton. Az olasz nyelvű videóban Csongor Dante, Blanka a riporter, Hanna pedig Guido Cavalcanti bőrébe bújva első helyezést érő televíziós beszélgetést készített Benjámin technikai segítségével. A Pécsi Tudományegyetem által meghirdetett „Az ördög a részletekben rejlik” tanulmányával Péterfi Lili (9. b) is 1. lett. Lilit Raffaello Sanziónak a Szent Mihály arkangyal legyőzi a Sátánt című festménye egy nagyon merész, eredeti és fantáziadús történet megírására ihlette. Patai Fanni (11.b) a Szegedi Tudományegyetemnek az „Az Isteni Színjáték vignettákon” elnevezésű pályázatára képregény formájában keltette életre Dante örökérvényű művének harmadik, A Pokol kapuja című  énekét. Fanni munkáját különdíjjal jutalmazta az egyetemi és középiskolai olasztanárokból álló zsűri. Jómagam két pályamunkát is készítettem. A Debreceni Egyetem prózafordításán (Giancarlo de Cataldo: I traditori/Az árulók, részlet) 3. helyezést, a Szegedi Tudományegyetemnek a „Beatrice mint valóságosan létező és mint szimbolikus alak Dante műveiben” című pályázatára beküldött írásommal pedig különdíjat értem el. Szívből gratulálok minden résztvevőnek és díjazottnak, valamint köszönjük szépen Nagyné Balla Judit tanárnő felkészítését és segítségét!

Bár az idén sajnos számos hagyományos versenyszám elhalasztásra került (például a színpadi vagy az élőbeszéd kategóriák), továbbá az online térben nem tapasztalhattuk meg azt az érzést, amit ez a hétvége általában magában hordoz, a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumnak ilyen körülmények között is sikerült kihoznia a maximumot a lehetőségekből. A gimnázium igazgatónőjének, a Pécsi Tudományegyetem Olasz Tanszéke vezetőjének, Luigi Tassoni professzor úrnak, valamint a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatójának, Gianluca Borghese úrnak a köszöntő és bátorító szavai szép emlékként maradnak meg számunkra, és jelentenek biztatást a folytatásra a kisebbeknek a Kölcsey gimnázium olasz tagozatán, több végzősnek pedig valamelyik magyarországi egyetem olasz szakán.

Tizenkettedikesként ezzel az írásommal az iskolámtól és az olaszos társaimtól is búcsúzom azzal a reménnyel, hogy jövőre már minden olaszos a hagyományos módon élheti át ennek a hétvégének a varázsát. Remélem, mindig lesznek a különböző kategóriákban vállalkozó diákok, lesz még egy Non ricordo cosí (Nem így emlékszem), és egy Amici per sempre (Mindörökké barátok), akik tovább viszik a színpadi kategóriák hagyományát is, ezzel képviselve iskolánkat, mint ahogy mi is tettük több éven át személyes jelenléttel. Hisz ne felejtsétek: ez mindig is több volt, és több is lesz, mint egy verseny!

 

Nyisztor Angéla

12. c osztály

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium