Fenntarthatósági témahetet tartottak a Petőfiben Nyíregyházán!

A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye 2021. április 19-23. között Fenntarthatósági Témahetet tartott.

 

Az iskola pedagógusai fontosnak tartják, hogy már iskolás korban megismerjék a gyerekek a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium 2020. szeptember 1-jén Örökös Ökoiskola címet adományozott az intézménynek.

 

Vargáné Tóth Eleonóra, az iskola Ökoiskolai munkacsoportjának vezetője célként fogalmazta meg, hogy a program segítse elő a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. Az Ökoiskolai programmal szeretnék elérni, hogy a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, valamint a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá tanulóink életében.

 

A témahét egyik programja Föld Napja plakátok készítése volt az alsó tagozatos osztályok számára. Az elkészült alkotások az iskola aulájában hívják fel a figyelmet a Föld védelmére, megóvására.  Az alábbi fényképen a 4.b osztály és az általuk elkészített Föld Napja plakát látható, melyet osztályfőnökük, Kozma-Szuhár Eszter segítségével valósítottak meg.