Fejlesztés; a legmodernebb technológiákra készül a tankerület

EFOP-4.1.12-22-2023-00035 "Elektromos rendszerek megújítása a

Nyíregyházi Tankerületi Központ 3 intézményében"

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Nyíregyházi Tankerületi Központ sikeresen pályázott, a fenntartásában álló 3 intézmény elektromos hálózatának felújítására a minőségi, korszerű oktatási-nevelési környezet kialakítása érdekében. Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával 146 140 055 forintból valósulhattak meg a fejlesztések.

A projekt kezdő időpontja: 2023. február 01.

A projekt befejező időpontja: 2023. augusztus 31.

A pályázat támogatási intenzitása 100%

A projekt célja volt a Nyíregyházi Tankerület Központ fenntartásában lévő 3 intézmény elektromos hálózatának felújítása. A fejlesztés során tervezett tevékenységek kiterjedtek az érintett intézmények elektromos hálózatának megújítására, üzembiztonságossá tételére. A fejlesztés eredményeként megvalósult a fő- és szintelosztók felújítása, új áramkörök kiépítése, tantermek, közösségi terek, tornatermek, kiszolgáló helyiségek elektromos hálózatának korszerűsítése.

A beruházásnak köszönhetően az érintett intézmények elektromos infrastruktúrája alkalmassá vált a későbbi digitális pedagógiai módszertani fejlesztésekre, így bővítve a gyerekek felkészítésének lehetőségét a 21. századi technológiai fejlődések nyomán bekövetkező változásokra.

Megvalósítási helyszínek:

  • Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola