Elbúcsúzott a plébániától Felföldi László atya!  A Pécsi Egyházmegye püspöke lesz!
Fotók: Trifonov Éva

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a mai szentmisén elbúcsúzott a plébániától Felföldi László atya, akit, mint ismeretes, Őszentsége Ferenc pápa a Pécsi Egyházmegye püspökévé nevezett ki.

Felföldi László atyát 1986-ban Egerben szentelték pappá. Újfehértó és Eger után 1990-1996 között Nyíregyházán szolgált káplánként, majd püspöki titkári és irodavezetői kinevezést kapott Debrecenben, a Püspöki Hivatalban. Tizenhat éven át a debreceni Megtestesülés plébánia plébánosa volt, Nyíregyházára 2017 nyarán tért vissza, ahol a Magyarok Nagyasszonya- társzékesegyház plébánosi és a Lelkipásztori Intézet vezetői feladatainak végzésével bízta meg Palánki Ferenc megyéspüspök. Püspöki tanácsos, pápai káplán, püspöki helynök, esperes, címzetes prépost és általános helynöki címek birtokosaként a Pécsi Egyházmegye 83. püspökeként szolgálja tovább az Egyházat. Felföldi atya püspökké szentelési és beiktatási szertartása 2021. január 6-án lesz a Pécsi Székesegyházban, a járványügyi helyzet miatt zártkörű szertartás keretében- olvasható a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség weboldalán.

Kapcsolódó galéria

Búcsúmise - Felföldi László plébános elköszönt a hívektől