Diktálás vagy átalányfizetés? – Mutatjuk, mit érdemes tudni a gázszámla összetevőiről
Diktálás vagy átalányfizetés? – Mutatjuk, mit érdemes tudni a gázszámla összetevőiről

A földgázszámlával kapcsolatban az utóbbi időben rengeteg kérdés merült fel a felhasználók körében. Augusztus 1. óta egy háztartás rezsicsökkentett áron évi 1729 köbméternyi gázt kaphat, az e fölött elhasznált mennyiséget pedig piaci áron számlázza a szolgáltató. Az MVM azonban többféle módszert alkalmaz a számlák végösszegének kiszámítására, amit számos tényező befolyásolhat: többek között az, hogy a lakossági felhasználó átalányt fizet-e vagy minden hónapban bediktálja a fogyasztását, és hatással van a fogyasztásra az időjárás is. Cikkünkben megmutatjuk a gázszámla számításának módszereit, illetve rávilágítunk arra is, hogy mi lehet az egyes esetekben a legkedvezőbb befizetési forma.

A kormány döntése értelmében minden magyar háztartás felhasználási helyenként az átlagfogyasztás mértékéig (63 645 megajoule/év, illetve 1729 köbméter/év) rezsicsökkentett áron kapja az gázt. Ez a mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. időszakra érvényes.

A földgázszámlát kétféleképpen fizethetjük be

  • Az egyik az átalányelszámolás, aminél minden hónapban ugyanannyi, kedvezményes áron kapott gázt használhatunk fel.

  • A másik formája a gázszámla rendezésének a diktálás, ami már egy bonyolultabb rendszer, azonban itt egy úgynevezett jelleggörbe szerint használhatjuk fel a rezsicsökkentett áron kapható földgázt. Leegyszerűsítve, a téli hónapokban több, nyáron pedig kevesebb kedvezményes árú földgázt kap egy háztartás a szolgáltatótól.

A diktálásos módszer bonyolultságát az adja, hogy ennél a befizetési formánál az MVM három kategóriát alkalmaz, melyekbe a gáz felhasználásának módjától függően kerül be a felhasználó. Ezek a kategóriák pedig a következőek:

  • A: vegyes felhasználás, amikor az ügyfél fűtésre, vízmelegítésre és főzésre is használja a gázt.

  • B: az ügyfél csak fűtésre használja a gázt.

  • C: az ügyfél csak főzésre és vízmelegítésre használja a gázt.

Érdemes tehát mindenkinek megvizsgálnia, hogy háztartásában mire használja a gázt, és mellé megnéznie, hogy milyen kategóriába van besorolva a szolgáltatójánál (ezt az MVM online felületén vagy telefonon érdeklődve teheti meg). A gázfogyasztása szokásainak megfelelően bárki bármikor átkérheti magát egy másik kategóriába.

Röviden tehát: az átalányt fizetőknek a rezsicsökkentett árú földgáz felhasználása egyenletesen oszlik el az év során. Ehhez hasonló a diktálásos módszert választók közül azok esete, akik csak vízmelegítésre és főzésre használják a gázt (a C kategóriába tartozók).

A diktálás másik két kategóriájába (A, B) tartozók – akik vegyesen és akik csak fűtésre használják otthonukban a gázt – pedig a téli hónapokban többet és a nyári hónapokban kevesebb kedvezményes árú gázt fogyaszthatnak. Fontos megjegyezni, hogy minden fizetési módszernél a rezsicsökkentett árú gáz mennyisége összesen 1729 köbméter/év.

 

Bővebben az átalánydíjas fizetésről (avagy az úgynevezett egyenletes részszámlázásról)

Átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását időarányosan, havi egyenlő összegekben fizeti meg. Azt, hogy mennyi lesz az ügyfél várható éves fogyasztása, a korábbi fogyasztási szokások alapján a szolgáltató határozza meg, de az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli vagy épp lecsökkenti.

Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be.

Az MVM azonban felhívja a figyelmet, hogy nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást, ha nem változnak a fogyasztási szokások, mert ebben az esetben – bár havonta kisebb összegű számlák érkeznek – az éves elszámolást követően egy összegben kerül kiszámlázásra a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de ténylegesen felhasznált gáz, amely így egyszerre nagy összegű elszámolószámlát eredményezhet.

Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki.

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 megajoule, köbméterben számolva fűtőértéktől függően 4,5–5 köbméter.

Ahhoz, hogy megtudjuk, az adott számlázási időszakra (hónapra) mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával.

  • Amennyiben az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni.

  • Ha eltér a naptári hónaptól, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget.

Az idő- és fogyasztásarányos elszámolás alapján tehát éves szinten 63 645 megajoule, legalább 1729 köbméter gáz biztosított rezsicsökkentett áron.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak a rezsicsökkentett ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben a lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán, amely azonban jóval kedvezőbb, mint a világpiaci ár, annak nagyjából a háromnegyede.

Bővebben a fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolásról (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázásról)

Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan a fogyasztási jelleggörbe alapján történik.

A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus ritmusához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent.

Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja meg tehát, hogy az ügyfél az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt.

  • Az A változatú jelleggörbe az úgynevezett vegyes profilú, amelyet akkor alkalmaz a szolgáltató, ha az ügyfél a gázt vegyesen használja fűtésre, főzéshez és vízmelegítéshez.

  • A B változatú jelleggörbét pedig akkor alkalmazza a szolgáltató, ha gázt az ügyfél csak fűtésre használja.

  • A gázfelhasználás szempontjából van egy harmadik csoport (C) is, az úgynevezett lineáris gázfelhasználási jellegű. Ebben az esetben a gázt csak főzésre használja az ügyfél, viszont ez az év folyamán egyenletes felhasználást jelent, ellentétben a vegyes és fűtési célú felhasználással, amelyeknél a szezonalitást figyelembe kell venni.

A gázfelhasználási jelleget súlyozási kulcsnak hívják és az elosztó társaság tartja nyilván.

Az ügyfél a saját súlyozási kulcsát az elosztó társasággal megkötött szerződésében találja meg. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor az elosztó társaság vagy az MVM Next ügyfélszolgálatán szükséges érdeklődni.

A változat: vegyes profilú jelleggörbe

B változat: fűtési profilú jelleggörbe

A számla kiállítása során a szolgáltató figyelembe veszi továbbá a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek még befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget.

A hőmérsékleti tényezőket azért kell figyelembe venni a szolgáltatónak, hogy a hidegebb napokon, amelyeken többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető.

A harmadik tényező, amely befolyásolja az adott hónapra igénybe vehető köbméterben számított kedvezményes mennyiséget az a korrekciós tényező. A gázmérőn az úgynevezett üzemi állapotú gázmennyiség olvasható le, amelyet át kell számítani gáztechnikai normálállapotra. Az átszámítást azért kell elvégezni, mert a gáz térfogata változik a hőmérséklettel és a légköri nyomással. Ezt az átszámítást a szolgáltató végezi el a korrekciós tényező alkalmazásával, amelynek értéke megtalálható a számlán.

További részleteket a gázszámlával kapcsolatban az MVM Next honlapján olvashat.

hirado.hu