Csökkenő kintlévőség a Nyírtávhőnél, de még sok az adós

Csökkenő kintlévőség a Nyírtávhőnél, de még sok az adós
Csökkenő kintlévőség a Nyírtávhőnél, de még sok az adós
Csökkenő kintlévőség a Nyírtávhőnél, de még sok az adós

Jelentősen lecsökkent a kintlévőség-állomány a Nyírtávhő Kft.-nél a 2012. évtől nagymértékben aktivizált behajtási tevékenységük következtében. Az önkormányzati társaság tájékoztatása szerint ebben több olyan külső tényező is szerepet játszott, mint a rezsicsökkentés, a helyi lakásfenntartási támogatás és helyi adósságkezelési szolgáltatás, de a munkahelyek számának növekedésével párhuzamosan is nőtt a fizetőképes fogyasztók száma.

A grafikon a kintlévőség állományának és a hátralékos fogyasztók darabszámának alakulását mutatja be

Milliókkal tartoznak

Ezzel együtt a társaság 15 645 lakossági fogyasztójából 2020. május 31-én 2566 fogyasztónak volt számlaelmaradása, melynek összege elérte a 287,7 millió forintot. A hátralékos adósok közül 428-an önkormányzati bérlakásokban élnek és összesen 59,4 millió forint az elmaradásuk, míg a Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanokban felhalmozódott 48,3 millió forintos tartozás 215 fogyasztóhoz köthető. 71 fogyasztójuk van, akik egyenként 1 millió forintot meghaladó összeggel tartoznak, összesen 120 millió forinttal. Közülük 6 fogyasztónak egyenként 3 millió forintot meghaladó a számlatartozása.

„Segítség-program” a hátralékkezelésben

Szerkesztőségünk kérdésére a társaság azt írta, fontos stratégiai feladatként kezelik a kintlévőségek növekedési ütemének megfékezését, korai szakaszban történő kezelését. Számos együttműködési lehetőséget biztosítanak a nehéz helyzetbe került fogyasztóinknak. A legnépszerűbb a részletfizetési megállapodás kötése, melyben egyre inkább próbálnak alkalmazkodni az egyedi fizetési képességekhez. A cél, hogy a tárgyhavi számlák befizetése minden esetben történjen meg, és ne halmozódjon tovább a tartozás.

Nyíregyháza önkormányzatával és a „HUMAN-NET” Alapítvánnyal közösen adósságrendezési lehetőségeket ajánlanak fel fogyasztóiknak. Az adósságkezelés során a „HUMAN-NET” Alapítvány szakemberei a jogszabályokat figyelembe véve megvizsgálják a család jövedelmi helyzetét, majd kezdetét veszi az ügyfél, a tanácsadó és az önkormányzat aktív együttműködésen alapuló adósságkezelési folyamat. – Társaságunk külön együttműködést is kezdeményezett a „HUMAN-NET” Alapítvánnyal, és a közösen létrehozott „Segítség-program” keretében évente több családot/fogyasztót tudtunk támogatni abban, hogy megszabaduljanak az önmaguk előtt görgetett tartozásaiktól és megbízható, fizető fogyasztóvá váljanak. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. Díjbehajtó kollégáink személyesen keresik fel a tartozással rendelkező fogyasztókat, tájékoztatnak minden érdekeltet az aktuális egyenlegéről, az adósságrendezési lehetőségekről és biztosítják a helyszínen készpénzben történő hátralék kiegyenlítését is. A velünk együtt nem működő adósokkal szemben fizetési meghagyást, majd végrehajtási eljárást kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra, illetve végső esetben kérjük annak elárverezését – írja a cég.

Szabálytalan vételezések

A nem fizető fogyasztók körében alkalmazzuk a használati melegvíz- (továbbiakban: HMV) -szolgáltatásból való kizárást. Az illegális HMV-vételezések további erőteljesebb szankcionálása végett, társaságuk kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 1-tõl módosította a 42/2005. (X. 27.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében azok, akik szabálytalan vételezést (szerződésszegést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján felül 150 000 forint összegű pótdíj megfizetésére kötelesek. Ilyen szerződésszegésnek minősül például, ha valaki a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével vételez, a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet megrongálja vagy eltávolítja, illetve ezek sérülését vagy hiányát nem jelenti be. Jelenleg 125 fogyasztó van kizárva a használati melegvíz-szolgáltatásból.

A részletfizetési megállapodások számának alakulását mutatja be a grafikon