Az operatív munkacsoport működik, a beruházások folytatódnak

Jövőre ott épülhet új út, ahol a lakosság együttműködik

Van tapasztalatunk már a parlament által elrendelt veszélyhelyzetre, hiszen a tavaszi három hónap is ilyen különleges időszak volt – mondta kérdésünkre Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc szerkesztőségünknek azt nyilatkozta: folyamatosan működik az önkormányzati operatív munkacsoport, emellett több fejlesztés zajlik, vagy van konkrét előkészítés alatt. Ami a földutak aszfaltozásának folytatódó programját illeti, körvonalazódik rá a forrás, de csak ott tud a város utat építeni, ahol a lakosság együttműködik a beruházáshoz szükséges „négyzetméterek” átadásával.

Madártávlatból rajzolódik ki igazán a két idén átadott örökösföldi körforgalom fontossága

Madártávlatból rajzolódik ki igazán a két idén átadott örökösföldi körforgalom fontossága

A közgyűlés és a bizottságok nem működnek a veszélyhelyzetben, a közgyűlési bizottságok hatáskörében a polgármester hoz döntéseket, amiről majd a veszélyhelyzet elmúltával beszámol a közgyűlésnek – tájékoztatott dr. Kovács Ferenc.

A teljesen felújított, átalakított Kállay-ház értékõrzés és kulturális attrakció is egyben. A képen az ünnepélyes avatáson a polgármester Varga Mihály pénzügyminiszterrel

Időben hozott intézkedések

A határozatok hátterét az egész önkormányzati rendszert: a cégeket, intézményeket és a hivatalt összefogó és tavasz óta folyamatosan működő operatív munkacsoport adja, így lehet akár kétnaponta fontos döntéseket hozni. – Mi például időben, az elsők között, még az országos intézkedést jóval megelőzően léptettük életbe az idősek bentlakásos otthonára vonatkozóan látogatási tilalmat, aminek meglett az eredménye, hiszen az önkormányzati rendszerben nem alakult ki fertőzési gócpont – emelte ki a polgármester. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, annak szellemében, ahogy tavasszal találkoztak több alkalommal az ellenzékkel, már most összehívta az újabb egyeztetést, mert fontosnak tartja, hogy noha a közgyűlés nem tud működni, a városvezetés és az ellenzéki frakció között legyen párbeszéd, konzultáció.

Határozatok a beruházásokért

A polgármester kiemelte, várhatóan nehezebb időszak lesz, mint tavasszal, de közben sok jó dolog is történik Nyíregyházán, hiszen futnak olyan programok, amik a város építését szolgálják. – Ezek is igényelnek döntéseket. Csak kedden délután bizottsági hatáskörben három határozatot írtam alá a beruházások kapcsán. Tudni kell, hogy a veszélyhelyzetben meghozott határozatok egy része a most is zajló, vagy előkészítés alatt lévő fejlesztésekhez kapcsolódik, melyek a különböző stációkban azonnali lépéseket igényelnek. A tavaszi negyedévben egyébként 118 döntés született.

Rengeteg munka egy-egy program mögött

– Nem volt eseménytelen a pandémia ellenére sem 2020 a fejlesztések szempontjából. Kedden voltam például a csapadékvizes program egy újabb fejezetének a lezárásánál az Igrice főfolyásnál. Ezt az egymilliárdos pályázatot például még 2017-ben adtuk be. Megépült három körforgalom a közlekedés biztonsága, folyamatossága érdekében, s bejelentettem, hogy jövőre újabb kettő készül – öt éve hangoztatom, mennyire fontos a csomópontok átépítése.

A Bocskai utca 16. szám alatti ház az épített örökség védelmének szellemében épül újjá és teljesen új funk­ciót kap

Óriásit léptünk előre, hiszen több mint egy tucatnál járunk már, de emögött folyamatos munka, rengeteg lobbizás, szakmai előkészítés, szervezés van. Elkészült a Kulturális Negyedben a Kállay-ház, jövőre befejeződik mellette a Szindbád építkezése, december elejére kész lesz a Benczúr és Bessenyei tér teljes körű infrastrukturális modernizálása, ami tovább emeli a két park színvonalát. A régóta vállalhatatlan állapotú volt NYVSC Sporttelep helyén emelkedik ki a földből s jövőre elkészül az európai szintű Atlétikai Centrum. De ott van a Bocskai utca 16. szám alatti, lassan befejezéséhez közelítő ház esete is. Évtizedekig állt leromlottan, meg kellett mentenünk – ez egyébként egy régóta futó programunk része, hogy őrizzük-védjük meg az értékes, régi épületeinket. 

Métereken múlhat az építés

Dr. Kovács Ferenc azt is kiemelte, a pandémia ellenére is tudtunk önkormányzati forrásból utakat építeni, felújítani idén, például Kistelekiszőlőben, a Gálya utcán, vagy Oroson, a Felhő utcán és Felhő közben, mert az emberek odaadták az önkormányzatnak az útépítéshez szükséges, minimális telekrészüket. Mint mondta, sok évtizedes a lemaradás e téren, s bár az elmúlt hét évben nagyot léptünk előre, rengeteg milliárdot fordítva erre a célra, de nagyon sok a tennivaló, hiszen több mint 600 kilométeres úthálózata van az önkormányzatnak és most értünk el oda, hogy a fele már aszfaltozott. – Jelenleg is van egy nagyon komoly benyújtott finanszírozási csomagunk a kormányhoz. Ha sikerül ebben a nehéz helyzetben támogatást kapni, időbeli kötöttségeink lehetnek, ezért a kisajátítási eljárás egyszerűen fizikailag nem lesz vállalható. Ott fogunk tudni utat építeni, ahol az emberek azt az egy-másfél méteres szakaszt, ami a saját házukhoz tulajdonképpen nem is kell, ingyen átadják az önkormányzatnak.

Kérik – de nem adják?

– Miközben folyamatosan a terveken dolgoznak a munkatársaink a földutak aszfaltozásához, azzal szembesülünk, hogy akik a legjobban kérték, már-már követelték, s hivatkoztak 15–25 éves ígéretekre, miután megterveztük, s jeleztük, egy-két méter szükséges az építéshez, azt már nem akarják odaadni. Érdekes helyzet, mert ez azzal is járhat, hogy nem tudunk mindenhol utat építeni, ahol szeretnénk. Pedig a kiviteli terveket már jó előre elkészítettük azért, hogyha kedvező helyzetbe kerülünk, akkor kihasználva a lehetőségeket, meg tudjuk csinálni. Érthetetlen, hogy olyan utcákban, ahol akár 80–100 milliós ingatlanok vannak, nem adják át azt a néhány tízezer forintos részt, pedig az új út az életminőségük mellett a házaik értékét is növelné.

A Gálya utca jó példa: ha együttmûködik a kérelmezõ lakosság, épülhetnek az utak

Ezzel együtt is egész más a helyzet, mint tíz évvel ezelőtt, amikor legfeljebb a tanévkezdéskor kezdtek el utat építeni vagy októberben – ha egyáltalán elkezdték. Mi igyekszünk télen lefolytatni a közbeszerzéseket, hogy tavasszal induljon a beruházás. Ahol 3-4 hónap a kivitelezési idő, ott igyekszünk a tanévkezdésre befejezni, ahol hosszabb, ott pedig türelmet kérünk, a közös érdekünkben. Emellett már tudjuk, hogy a nagyobb forgalmú utak fejlesztése is folytatódhat jövőre, tervezzük a Szarvas, a Széchenyi és a Bethlen Gábor utca részbeni felújítását – s rengeteg a tervünk. De erről valószínűleg többet tudunk mondani az év végén.