Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az ingatlanhasználókat, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást továbbra is a megszokott járatrend szerint végzi.

Határozatlan időre felfüggeszti a személyes ügyfélszolgálatok működését és ezzel együtt a pénztárak nyitvatartását, valamint a raktári értékesítéseket.

A Regionális Hulladékkezelő Központokat kizárólag a hatályos szerződéssel rendelkező partnerek vehetik igénybe. 

A 2020. március 16. és március 28. között meghirdetett Hulladékért Virágot Akciót további rendelkezésig elhalasztja.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében, további rendelkezésig bezárja ügyfélszolgálati irodáit2020. március 17. napjától visszavonásig  valamennyi személyes ügyfélfogadási helyen szünetel az ügyintézés.

A változásbejelentéshez, szüneteltetéshez, kivizsgálást igénylő panaszügyintézéshez szükséges bejelentést vagy kérelmet postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. postacímre, vagy e-mailben titkarsag@eakhulladek.hu e-mail címre küldjék meg.

A telefonos ügyfélszolgálat változatlan formában működik a 42/508-374, 42/508-369 hívószámokon.

Kérjük, hogy a változásbejelentési és szüneteltetési kérelmek benyújtásához lehetőség szerint a www.eakhulladek.hu honlapon, az Ügyfélszolgálat/Letölthető nyomtatványok menüpontban található nyomtatványmintát használják, vagy kérelmüket az abban foglalt tartalmi elemek figyelembe vételével nyújtsák be. A nyomtatvány mellett meg kell küldeni az a változás alapjául szolgáló dokumentum(ok) másolatát is.  Amennyiben a változások rögzítéshez a megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre, Társaságunk hiánypótlás keretében kérni fogja Önöktől.

A kérelmek beküldésével kapcsolatosan telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre.

Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, további intézkedést szükség szerint ennek ismeretében teszünk. Köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket!

http://www.eakhulladek.hu/bejegyzes/2020/03/ugyfelszolgalati_tajekoztato

http://www.eakhulladek.hu/bejegyzes/2020/03/tajekoztatas_7

http://www.eakhulladek.hu/bejegyzes/2020/03/hulladekert_viragot_akcio_felfuggesztese