Az angol nyelvoktatás megújítása, motivációs pályázat a Nyíregyházi Egyetemen
Fotó: Szarka Lajos

Tíz nyíregyházi és megyebeli iskola 2400 diákja és 22 pedagógusa vesz részt a Nyíregyházi Egyetem nyelvoktatási programjában, melynek célja a közép- és emeltszintű érettségire való felkészítés. Ezen túl az Angol Nyelvi Tanszék nyilván hallgatókat is igyekszik toborozni a közös munka során.

Angolszász kulturális hetek, műhelybeszélgetés, próbanyelvvizsga, kirándulás, online társalgási órák és olyan tudományos konferencia is megjelent a 2017 végén indított és három évre tervezett pályázatban, mint amit e héten tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A 330 millió forintos program április végén zárul, hiszen a pandémia miatt a kétszer három hónapos hosszabbítástól remélték, hogy valamennyi tervezett eseményre és találkozásra sor kerülhet.

„Az a pályázat neve, hogy NyEW WAY, az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel. Ez egy EFOP-os pályázat volt. A célcsoport a partnerként bevont tíz nyíregyházi és megyei középiskola és szakközépiskola tanulói voltak, és célja az volt, hogy előkészítse őket a középszintű, emeltszintű érettségire és a nyelvvizsgákra. Négy féléven keresztül plusz órákat, ún. formális oktatási keretben kaptak ezek a gyerekek. Ezen kívül történt könyvtárgyarapítás, eszközbeszerzés és egy angliai kirándulás. Sajnos a második kirándulást nem tudtuk megszervezni, York-ba lett volna és a Tóvidékre. A COVID járvány miatt sajnos ez elmaradt” – mondta a pályázat kapcsán dr. Ajtay-Horváth Magda szakmai felelős.

Nyelvvizsgára felkészítő tankönyveket és gyakorlókönyveket készítettek a diákok és tanárok számára a Nyíregyházi Egyetem oktatói. Novum volt, hogy tanárasszisztenseket rendeltek a csoportok mellé. Igyekeztek a középiskolát közelíteni a felsőoktatáshoz. Ebbe a programba bevonták az angol szakos hallgatókat is.

„Minél inkább szeretik a gyerekek az angolt, és minél inkább sikeresek a középiskolában, annál több a remény arra, hogy angol szakra is jönnek. Tanár szakra vagy anglisztika szakra. Tehát ez nekünk elemi érdekünk. Ez az egyik. A másik az, hogy egy picit kedvet csináljunk a jövendőbeli tanároknak a tanítás iránt, de hallgatóinkat is sikerélményhez juttassuk, amikor tanítanak” – folytatta dr. Ajtay-Horváth Magda.

Az eredmények nyomán a mi tudásunkat érezzük megsokszorozva, hiszen a városban és a megyében tanító tanárok 90%-a a Nyíregyházi Egyetemen végzett – említette a programvezető. A zárás előtti konferencia a tanulmányi kirándulás kapcsán az angolságról, az angol identitásról szólt, és arról, hogyan lehet ezt az irodalmi művekben is fellelni. Tukacs Tamás arról beszélt, hogyan függ össze a kulturális élmény az irodalomban tapasztalt élménnyel.