Az adózók többsége határidőre teljesített

Az adózók többsége határidőre teljesített

2014. I. negyedévhez képest 436 millió forinttal nagyobb összeg folyt be a város költségvetésébe, olyan adókból, amely az önkormányzat büdzséjét gyarapítják.
Dr. Polgári András, az Adóosztály osztályvezetõje tájékoztatása szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóosztálya március 31-éig 3 milliárd 973 millió forint adóbevételt utalt át az önkormányzat költségvetési számlájára. A növekedés százalékos mértékben kifejezve 12,3 százalék. A helyi adók közül az iparûzési adóban és a vagyoni adóban a legjelentõsebb a bevételnövekedés. Az adóév elsõ negyedében a tervezett adóbevételek 41,8 százaléka folyt be az önkormányzat számláira. A teljesülés aránya annak ellenére magasabb, hogy az elõirányzott bevételek jelentõsen, 9 százalékkal emelkedtek. A tavalyi év hasonló idõszakának teljesülési mutatója 40,7 százalék volt.

 

NÖVEKVÕ TENDENCIA

 

A gépjármûadóból származó bevétel is növekvõ tendenciát mutat, az adózók többsége határidõre eleget tett a fizetési kötelezettségének. A gépjármûadóra beszedett adó 40 százaléka illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 2015. március 31-éig 185 millió forint volt. Ez az elõzõ év hasonló idõszakához képest több mint 7 millió forint növekedést jelent. A bevételek növekedése a dinamikusan fejlõdõ vállalkozások eredményességét igazolja, köszönhetõ ez a gazdaság lendületes mûködésének. Ezt az is alátámasztja, hogy a város iparûzési adó erõképessége az elõzõ évi adatokkal összevetve növekedést mutat.