A Fogyasztók Világnapja – Március 15-e nem csak nemzeti ünnep

A Fogyasztók Világnapja – Március 15-e nem csak nemzeti ünnep
Nekünk magyaroknak kiemelt nemzeti ünnepünk, de 1983 évtől a fogyasztók világnapját is ünnepeljük március 15-én.

Először John F. Kennedy amerikai elnök 1962. március 15-én. fogalmazta meg nyilvánosan a fogyasztói jogokat.

Ennek tiszteletére tartják azóta ezen a napon a fogyasztók világnapját. Kennedy elnök ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jog – a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jog – összefoglaló történelmi nyilatkozatát.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete is elismeri, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik és a Kennedy által közzétett négy alapkövetelményt később nyolcra bővítették, majd 1985 áprilisában az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklarálta a fogyasztók nyolc alapvető jogát, melyek az alábbiak:

1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog.

Alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így az elegendő élelmiszerhez, ruhához, otthonhoz, alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, higiéniához való hozzáférés joga, hogy mindenki teljes körűen részt vehessen a társadalom életében.

2. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga.

Biztonság: a fogyasztói termékeket előállító vállalatoknak biztonsági és teljesítményvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt termékeik piacra kerülnek.

3.  A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga.

Információ: jog az információhoz – ide értve az alapanyagokat, a vegyianyag-tartalmat, a szükséges elővigyázatossági lépéseket, a mellékhatásokat (ha vannak ilyenek), a korlátozó intézkedéseket és a lejárati időt is – a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében.

4.  A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga.

Választás: jog a versenyképes áron, kielégítő minőségben kínált termékek és szolgáltatások sorából való választás lehetőségéhez.

5.  A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga.

Képviselet: jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.

6. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog.

Kárpótlás: jogos panaszok esetén a korrekt kárpótláshoz való jog, beleértve a félrevezetés, a rossz minőségű, selejtes termékek és a nem kielégítő szolgáltatások miatti kompenzációt.

7.  A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog.

Oktatás: jog a megfelelő tudás és képességek megszerzéséhez, amelyek a termékeket és szolgáltatásokat illető jól informált, magabiztos döntések meghozatalához szükségesek, beleértve az alapvető fogyasztói jogok és azok alkalmazási lehetőségeinek ismeretét is.

8. Egészséges környezet: Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez, amely lehetővé teszi a jelen és jövő generációk méltóságteljes életét és jóllétét.

A Megyei Békéltető Testület a jogszabályokon túl a fogyasztók alapvető jogainak szem előtt tartásával foglalkozik a fogyasztói panaszokkal. Célunk az, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között kialakult fogyasztói jogvita alternatív vitarendezésén felül, hozzájáruljunk, hogy a fogyasztók egyre szelesebb köre legyen előre felkészült, tudatosan, körültekintően eljáró, vásárlás előtt és után megfelelő ismeretek birtokában döntést hozó.  Ennek érdekében rendszeresen tanácsadást tartunk, valamint a fogyasztók széles körét érintő témákban média megjelenéseinkben hívjuk fel a fogyasztók figyelmét a  fontos tudnivalókra.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő:       8.30 – 11.30

Szerda:     13.00 – 16.00

Péntek:     8.30. – 10.30

 

Ügyfélfogadáson kívül:

e-mail: bekelteto@szabkam.hu

telefonon: hétfő – csütörtök: 9.00 – 16.00

telefonszám: 42/420-180, 30/370-8226

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara