90 fejlesztési projekt van egyszerre folyamatban Nyíregyházán

90 fejlesztési projekt van egyszerre folyamatban Nyíregyházán
90 fejlesztési projekt van egyszerre folyamatban Nyíregyházán

Néhány héttel ezelõtt egy hosszabb interjút készítettünk dr. Kovács Ferenccel, melynek fókuszában az infrastrukturális beruházások álltak. Mint írtuk: soha nem látott mértékû útfejlesztések valósultak és valósulnak meg Nyíregyházán, hiszen 179 utca újult vagy épült meg 87 kilométeren és rengeteg csomópont, körforgalom készült az elmúlt szûk évtizedben. Akkor csak részben érintette a polgármester a városban zajló többi fejlesztést. Kedden viszont, a vírushelyzet enyhülésével újra a szokott mederben tartott sajtótájékoztatót a városházán, melyen részletezte a pandémiás helyzet ellenére is bõséges folyamatokat. Mivel rendkívül szerteágazó a téma, ezért a Városháza Sajtószolgálat által kiadott hivatalos anyagból idézünk, itt-ott polgármesteri megjegyzésekkel (idézõjelben) és fotókkal. A téma súlyát jelzi, hogy a városvezetõ hivatalos Facebook-oldalán a következõ szavakkal vezette fel az esemény kapcsán készült videóját: „Azt javaslom, hogy mindenki figyelje, mi történik Nyíregyházán, mert mindig történik valami – most is egyszerre 90 (!) fejlesztési projektünk van folyamatban.”

CSOMÓPONTFEJLESZTÉSEK

Az elmúlt években 13 új körforgalom épült, és 3 csomópontfejlesztés valósult meg.

Jelenleg zajlik a Kállói út – Tünde utcai csomópont körforgalommá fejlesztése, melynek várható befejezése idén szeptemberben lesz.

Jelenleg zajlik a Kállói út – Tünde utcai csomópont körforgalommá fejlesztése

„2013 óta ez lesz a 14., vadonatúj körforgalom, amit építettünk, nem beszélve a csomópontokról”.

A Tiszavasvári úti felüljáró felújítása a közelmúltban kezdõdött el, a Magyar Közút beruházásában, és várhatóan jövõ nyárig tart.

A Tiszavasvári úti felüljáró felújítása a közelmúltban kezdõdött el

„Itt külön kértem a tervezésnél, hogy legyen szélesítés, ezáltal gyalogos- és kerékpáros átvezetés. A mostani fejlesztés újabb évtizedekre megoldja a problémát.”

Pozitív támogatói döntéssel bír a Tiszavasvári út – Derkovits utca csomópontjának fejlesztése. A megvalósítás során az út 2x2 sávos építése tervezett a szükséges kanyarodó sávok és jelzõlámpák kialakításával. A megvalósítás idõszaka: 2021. 05. 01. – 2022. 09. 30.

Hamarosan elkezdõdhet a Kótaji út – Stadion utca körforgalmú csomópont építése. A kivitelezés várható ideje: 2021. szeptember – 2022. március. „A Hímesben épül az elmúlt nyolc évben sorrendben a 15. körforgalom.”

Szintén rendelkezésre áll a forrás a Belsõ körút – László utca keresztezõdésben jelzõlámpás csomópont kiépítéséhez, a Magyar Közúttal konzorciumban. A kivitelezés várható kezdete: 2021. szeptember.

Megvalósulhat a nagykörút bezárása, ami szintén együtt jár majd csomópontfejlesztésekkel. Az 1,2 km hosszú, jelenleg 2x1 sávos déli szakasz 2x2 sávossá bõvítése készül el. A beruházáson belül öt jelzõlámpás csomópont kiépítése is megtörténik, illetve gyalog- és kerékpárút is épül majd. Jelenleg folyamatban van a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. projekt). „Ezt a beruházást 2010 elõtt sokszor megígérték, de semmi sem történt, egy szalmaszálat sem tettek keresztbe. Mi megcsináljuk, s ezzel egy közel 8,5 kilométeres belsõ gyûrûje lesz Nyíregyházának.”

ÚTÉPÍTÉSEK

Pozitív támogatói döntéssel bír a Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítása is, mely várhatóan szeptemberben indul és jövõ nyárra készül el. A Szent István utca az András utca és a nagykörút közötti szakaszon, a Szarvas utca az Országzászló tér és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon újul majd meg a projektnek köszönhetõen. Megújul a Széchenyi utca burkolata a nagykörút és a Szarvas utca között. „Bátran össze lehet hasonlítani, hogy az elmúlt 10 évben mennyi utat építettünk és újítottunk fel azzal, hogy az azt megelõzõ 16 évben mennyi készült el…”

Megvalósul a Szélsõbokori út fejlesztése.

„Elõször az ott lakók egy része nem akarta a felújítást. Aztán beleegyeztek és sikerült rá forrást szerezni. Hasonlít a történet a Korányi–Csaló köz körforgalomhoz. Azt is ellenezte egy szûk kisebbség, s milyen érdekes, volt, aki közülük azóta már bocsánatot kért érte...”

Rendelkezésünkre áll a forrás a rozsrétszõlõi bekötõút (Nyugati 1. u. / Déli Ipari Park bekötõút) felújításához. A megvalósítási idõszak tervezetten: 2021 októberében indulna. „A mostani polgármesteri ciklus egyik prioritása a színvonalas munkahelyteremtéssel járó gazdaságfejlesztés, ez a beruházás ennek a hátteréhez segít.”

Mindemellett folyamatban van egy 5 milliárd forintos útfejlesztés is. Az elsõ ütemben, év végéig földútból szilárdburkolatú aszfaltos út épül 18 utcában, több mint 1 milliárd forint értékben: Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc, Hegedû utca, Tallér köz, Hatház, Szamóca utca, Thököly–Törzs utcát összekötõ út, Hadobás sor, Szamos, Ereszalja, Szarka, Hajlás, Fõzde és Fenyõ utca.

Csapadékvizes fejlesztések

A Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán címû projektben most megvalósulhat a Korong utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése. Az építés várhatóan 2021 nyarán elindul, a kivitelezési határidõ tervezetten 5 hónap. A Színház utcán is fejlesztik a csapadékvíz-elvezetõ rendszert, a Kéményseprõ utcán pedig kiépítik, õsszel kezdõdhetnek a munkák. „Ne felejtsük el, hogy mit éltünk át e téren 2010-2011 fordulóján, s hogy mennyi mindent értünk el azóta ezen a területen. Folyamatosan fejlesztünk.”

Energetikai korszerûsítések

TOP forrásból ebben az évben is számos intézmény energetikai korszerûsítése valósulhat meg, több projekt keretében:

– Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati bérlakások

– Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület

– Kodály Zoltán Általános Iskola

– NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola

– Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

– Városmajori Mûvelõdési Ház

– Borbányai Mûvelõdési Ház

– NYSZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

– Csaló közi Nyugdíjasház

Energetikai korszerûsítés után a Csaló közi Nyugdíjasház

„Ez az újabb sorozat is jelzi a városvezetés zöld elkötelezettségét, hiszen a fejlesztések környezetkímélõ hatása (kevesebb fûtés, kevesebb energiahasználat) egyértelmû és érzékelhetõ.”

Turisztikai célú fejlesztések – Sóstógyógyfürdõ

A közelmúltban készült el az India-ház az állatparkban.

A közelmúltban készült el az India-ház az állatparkban

Folyamatban van a Jégkorszak interaktív állatbemutató kialakításának elsõ üteme, mely jövõ õszre készülhet el.

Elkezdõdött a Sóstófejlesztési projekt kivitelezése is, mely várhatóan októberig tart. A projekt keretében többek között megvalósul: szökõkútpark kialakítása az élményfürdõ elõtti parkban, kerékpárkölcsönzõ és szervizpont kiépítése, nyilvános illemhelyek telepítése, zöldfelület- és játszótér-rekonstrukció, trambulinpark, új parkolók kialakítása. A beruházás kapcsán most néhány parkolóhely építési területté vált, de ezt kompenzálva az önkormányzat megnyitott egy parkolásra alkalmas területet a múzeumfalu mellett.

Kulturális turizmus

Már a pandémia alatt készült el a Kállay-ház rekonstrukciója.

A Kállay-ház

Elkészült a Szindbád a színház és a Kállay-ház között, jelenleg az eszközbeszerzés zajlik.

Elkészült a Szindbád

Megvalósult a Benczúr-Bessenyei terek útjainak, járdáinak rekonstrukciója.

Elkészült az új Bocskai Szolgáltatóház, hasznosítása gazdaságélénkítõ céllal valósul meg.

Az új Bocskai Szolgáltatóház

Ugyancsak a turizmushoz kapcsolható további fejlesztések kezdõdhetnek el a közeljövõben:

Támogatói jogosultsággal bír a Tuzson János Botanikus Kert fejlesztése. A tervezett megvalósítás idõszaka: 2022. A projekt célja egy XXI. századi infrastruktúrával és látványos elemekkel gazdagított turisztikai attrakció létrehozása, amely színesíti a város látványosság- és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja az ide látogatókat és a város lakóit egyaránt.

Megvalósulhat a Jósa András Múzeum turisztikai célú fejlesztése, a tervek szerint 2022-ben. A beruházásban sor kerülhet a helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciójára, energiahatékonysági intézkedésekre, akadálymentesítésre, a turistafogadás feltételeinek fejlesztésére, a kiállító- és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítására, meglévõk korszerûsítésére, fejlesztésére, a turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésre és környezetrendezésre.

Valamint várhatóan megvalósulhat a Mesekert a Sóstói Múzeumfaluban, 2022-2023-ban.

A Mesekert szabadidõs élménypark kialakításával, kisgyerekek és családjaik juthatnak majd eredeti és egyedülálló élményekhez. A Mesekert élménypark kifejezetten a magyar mese- és animációs filmekre épülõ, interaktív hatalmas „játszóház”, ahol az egyes mesék miliõjében a gyerekek feloldódhatnak a jól ismert mesék világában.

„Az újabb, tervezett fejlesztések nemcsak a Kulturális Negyedet érintik, hanem a sok lehetõséget magában rejtõ botanikus kertet és Sóstó egyik attrakcióját is.”

Sportinfrastruktúra-fejlesztések

A közelmúltban nyitott meg az új városi uszoda.

A közelmúltban nyitott meg az új városi uszoda

„Ezt is évtizedekig ígérgették elõdeink. Mi megvalósítottuk. Mostanra a nagyközönség is birtokba veheti és korszerû körülmények között készülhetnek sportolóink.”

A Nemzeti Szabadidõs – Egészség és Sportpark Program III. üteme keretében elkészült a 9 új kondipark és 2 futópálya. A Széna téri, a Continental Arénánál lévõ, a jósavárosi kettõ, a Stadion utcai, a rozsrétszõlõi és a kertvárosi után elkészült Nyírszõlõsön és a Malomkertben is 1-1 db „D” típusú sportpark, valamint 1-1 új 200 méteres futókör is. Ezzel a programmal 27-re nõtt a nyíregyházi kondiparkok száma. „Szinte nincs már olyan városrész, ahol ne lenne a közelben egy kondipark.”

Elkészült, és már az eszközbeszerzés zajlik az új Atlétikai Centrumban. „Közép-Európában egyedi létesítmény, s gondoltunk a városlakókra is az újabb futókörrel.”

Az új Atlétikai Centrum

A stadion fejlesztése is megkezdõdhet – Magyarország Kormánya támogatásával a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósul meg Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése. A beruházás keretében egy minimum 8000 fõ nézõ befogadóképességû „MLSZ-C”, „UEFA-II” minõsítési szintû labdarúgó stadion valósul meg egyéb, közvetlenül kapcsolódó szabadidõs és sportcélú fejlesztésekkel. A kivitelezés, a bontási munkákkal várhatóan 2021 júniusában kezdõdik meg. „A beruházással összefüggésben a tenisz centrum fejlesztése is kormány-elõterjesztés szintjén van.”

Megvalósult a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem-felújítási Programja keretében az Arany iskola szabadtéri kézilabdapályája.

Arany iskola szabadtéri kézilabdapályája

Ugyanennek a programnak köszönhetõen nemrégiben a Vasvári gimnáziumban készült el a kézipálya. Az Aranyban ezzel párhuzamosan zajlik a tanuszoda fejlesztésének második üteme, a tavaly modernizált medencetér elõtti közlekedõrész és az uszodai öltözõk teljes körû rekonstrukciója történik meg. „Folytatjuk a sportinfrastruktúra-fejlesztési programunkat, kifejezetten a következõ generációkra figyelve.”

Egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés

Elkészült és megnyitott a Tokaji úti, hajléktalanok ellátását biztosító egészségügyi centrum. A Csillag utcán új centrum készült orvosi, fogorvosi rendelõkkel, védõnõi szolgálattal. Rozsrétszõlõben is megújult a rendelõ. „Az elmúlt években az összes orvosi rendelõt felújítottuk és újakat is építettünk.”