61. Múzeumi Évkönyv – „Volt egyszer egy ember”

Évkönyv és emlékkönyv, film, kiállítóterem-avató és költözés, felújítás és sikeres ásatások. A hagyományos temetői koszorúzás után online formában mutatta be legújabb kincseit a 152 éves Jósa András Múzeum, az alapítás napjának évfordulóján.

 

2020-ban nem dísztermi program zajlott, hanem a szokásos emlékező koszorúzás után a múzeumban online eseményen tartotta meg évértékelőjét dr. Rémiás Tibor igazgató, majd megmutatta kollégáival, min dolgoztak ebben a nagyon szomorú, majdnem látogatóktól mentes esztendőben.

„Új kiállítótérrel bővült a Jósa András Múzeum földszinti része, és ahhoz még kapcsolódott egy új múzeumpedagógia terem is. Új régészeti raktárbázist kezdtünk kialakítani a Fokos utcán. Iparművészeti raktárunk megújult pályázati pénzből. Sikeres ásatásokon vagyunk túl, és folyik az ásatási dokumentumok készítése. Lezárult a 2 éves ROHU nemzetközi pályázatunk, a projekt keretében 7 kiadvány jelent meg. Erről a 7 kiadványról Istvánovits Eszter régész kollégám rövidesen be is fog számolni” – kezdte a beszámolót dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója.

Az év attrakciójának tervezett Rippl-Rónai-kiállítás a nyitás után egy héttel bezárt. Kibővültek viszont az intézmény közösségi felületei, YouTube-csatornát és Instagram-oldalt kínálnak a múzeumbarátoknak. Birtokba vették a régészeti raktárbázist a Fokos utcán, és több nemzetközi pályázatot is zártak. Az 1958-ban indult Múzeumi Évkönyv 61. kötetét is bemutatták kedden délelőtt.

„A kötet 22 tanulmánya átfogó képet nyújt a múzeum fejlődéséről, arról a folyamatról, amely a kezdeti régészeti gyűjtemény sokoldalú, komplex, mára egy régészeti, történeti, helytörténeti, képzőművészeti, numizmatikai, iparművészeti és irodalomtörténeti gyűjteményekkel rendelkező múzeumi központtá alakulását eredményezte” – szólt az évkönyvről Szőlősi Katalin, a múzeum könyvtárosa, a kötet szerkesztője.

A Múzeumi Évkönyv mellett a Bene 65 című kötettel, 33 ünnepi írással köszöntötték dr. Bene János történészt, címzetes múzeumigazgatót, nyári születésnapja alkalmával. 39 évet töltött itt alkalmazásban, de a hivatalos dátumok előtt és nyugdíjba vonulás után is aktív múzeumi, kutatói munkát él. 16 állandó és számos időszaki kiállítást szervezett, és mintegy 500 írása vált publikussá az évtizedek alatt. Köztük 20 önálló, 14 szerkesztői és 48 társszerzős könyv. Kedvenc témáit öleli fel a születésnapi kiadvány. Nyilván méltatják a huszárok tudósát, az 1848-as témakörben vagy a nagy háborúról tudósító történészt. Természetesen a huszárok búzakék paroli színét kapta a Bene 65.

Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató így köszönte meg a jókívánságokat: „Köszönöm szépen a megemlékezést is, meg ezeket a szavakat is. Valóban így van, hogy mi az a korosztály vagyunk, amely hálát adhatnak a Jóistennek, hogy ilyen helyre került. Megköszönhetjük elődeinknek, hogy engedték azt, amit szerettünk. Mi szerencsés generáció vagyunk, és csak azt tudom kívánni az utódoknak, a fiataloknak is, hogy ezt a fajta szeretetet a múzeum iránt, azt az alázatot, amit belénk neveltek – és szerintem jól csináltuk, nem akarok dicsekedni –, ezt csinálják tovább!”

Egy Romániával közös, határon átnyúló pályázat digitális múzeumi adatbázist is érintő témájának melléklete lett az a hét könyv, melyet dr. Istvánovits Eszter régész-muzeológus mutatott be. Pályázati forrásból készült egy múzeumpedagógiai foglalkoztató, amely Jósa András életéhez kötődik, és épül a múzeumalapító gyerekkorára, gyógyító és régész munkájára, olvasmányélményeire, de még gasztronómiai érdekességek is előkerülnek. A Kölcsey gimnázium diákjaival készült a múzeumi és könyvtári fejlesztésekkel kapcsolatos „Mint a film” elnevezésű mintaprogram. A Kállay-ház megnyitására forgattak család- és gyűjteménybemutató filmet, de ismét meghirdette a Kis doboznyi szeretet akciót a múzeum. Az adakozók jóvoltából, karitatív szervezetek közreműködésével juttatják majd el a rászorulók karácsonyi ajándékát az ünnep előtt.