50 éve végeztek az első pilóták Nyíregyházán
Fotó: (Nyíregyházi Egyetem és magánarchívum): Tabló 2021, akik 50 év után is köztünk vannak...

2021. j​únius 4-én ünnepli a Nyíregyházi Egyetem, hogy ötven éve, hogy 1971-ben végzett az első pilótaévfolyam Nyíregyházán. 

1971. június 4. péntek 10 óra, Nyíregyháza, a nyíregyházi Mezőgazdasági Felsőfokú Technikum aulája: Magyarországon először ekkor avattak felsőfokú műszaki diplomával rendelkező polgári pilótákat. "Végzett repülőgépvezető hallgatók, diplomaosztáshoz sorakozó! Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! Levendovics András évfolyamparancsnok jelentem, a Nyíregyházi Mezőgazdasági Felsőfokú Technikum Gépészeti Szak Repülőgépvezető ágazatán végzett 21 fő pilóta felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének átvételére felsorakozott. Egykori hallgatók, pilóta növendékek! Önök maradéktalanul teljesítették, amit 1968. szeptember 16-án tett esküjükben vállaltak! Alkalmassá váltak arra, hogy felsőfokú végzettségű gépészeti technikusként, növényvédelmi ismeretekkel felvértezett mezőgazdasági pilótákként szolgálják Hazánk mezőgazdaságát. Most kézhezvett diplomájuk emlékeztesse Önöket arra, hogy egy ország boldogulásához járulhatnak hozzá, ha becsülettel, szorgalommal hasznosítják a három év alatt elsajátított tudást!" - ezek Dr. Nagy Bálint mondatai voltak. A Földművelési Minisztérium (FM) Növényvédelmi Szolgálatának vezetőjeként pontosan tudta, – a hallgatóság érezte – szavainak súlyát. Korábban Ő győzte meg az akkori döntéshozókat a légi növényvédelem nélkülözhetetlenségéről. Repülőgépek, helikopterek beszerzéséhez a pénz rendelkezésre állt, de ez pilóták nélkül mit sem ért volna. Sem a honvédség, sem a sportrepülés (MHSZ) nem vállalta fel – az ehhez nélkülözhetetlen – föld felett néhány méter magasságban is biztonságosan repülő pilóták képzését.  

Dr. Nagy Bálint nem csak a napi feladatokat volt képes megoldani. Előrelátó, minden tekintetben megalapozott érveivel meghatározó módon járult hozzá, hogy a Gazdasági Bizottság példátlan döntést hozzon: Vállalja fel a mezőgazdaságot irányító minisztérium a pilótaképzést!  Az idő sürgetett. Célratörő egyeztetések után megszületett a máig ható döntés: Nyíregyháza lesz a pilótaképzés színhelye. Adott volt a kiváló adottságú repülőtér, és az elméleti képzést felsőfokon felvállaló Nyíregyházi Mezőgazdasági Technikum. A leendő pilóták gépészeti képzése kézenfekvő volt, de itt a kertészeti, növénytermesztési – ami pedig kulcskérdés volt – tudományos megalapozottságú növényvédelmi ismeretek oktatási feltételei is biztosítottak voltak. Erre szolgált bizonyságul az ötven évvel ezelőtti diplomaosztó ünnepség.  Az akkor hároméves képzés 1968 szeptemberében indult. Az időközben eltelt több, mint öt évtized alatt ezek az elsőként végzett pilóták százezer számra menő felszállást hajtottak végre, sokmillió hektár mezőgazdasági terület fölött. Számukra természetes követelmény volt a ma sokat hangoztatott „életfogytig tanulás". Pályájuk mentén előre haladva mérnöki, közgazdasági, informatikai ismeretekre tettek szert. Meghatározóivá váltak a hazai repülés fejlődésének, irányításának. A közforgalmú repülésben olyan nemzetközi elismertségre tettek szert, amire napjainkban alapozhatnak a Világ sok-sok pontján szolgáló Nyíregyházán végzett pilóták - tudhattuk meg a képzésben végzettek és az oktatók visszaemlékezéseiből.

Az egykori Felsőfokú Technikum a mai Nyíregyházi Egyetem egyik jogelődje, ahol azóta is megszakítás nélkül folyik a felsőfokú pilótaképzés. Az új intézménynév mögött ott rejlik ötven év tapasztalata, elhivatottsága! - vallják az egyetem vezetői.

 

Forrás: Nyíregyházi Egyetem