KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0002


 


 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 

 

A projekt  regisztrációs száma  és címe:
KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0002
„Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése“
 
 
A konstrukció címe és száma:
KEOP-7.2.4.0/B
Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók
területén
 
A projekt összköltsége:
64.608.700,- Ft
 
Támogatási intenzitás:
100%
 
A támogatás költsége:
64.608.700,- Ft
Saját erő:
0,- Ft
 
A megvalósítás időszaka:
2010-2012.             
 
Projekt menedzser:
Hagymási Gyula
 
 
A projekt menedzser elérhetőségei / információ kérése:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Tel.: 06-42/524-524/184 mellék
 
A projekt bemutatása:
A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére. A projekt célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.
 
A projekt főbb mérföldkövei:
 
- 2010. március - A pályázat benyújtása
2010. augusztus 11. - Támogatási szerződés megkötése
2010-2012. előkészítési munkálatok és kapcsolódó beszerzések lefolytatása (tulajdoni viszonyok rendezése, kiviteli tervdokumentáció, részletes megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés, beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedély)
2012. szeptember – záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtása

 

 

 

 

Városi cégeink