Eszterlánc Óvoda felújítása


                

A projekt regisztrációs száma és címe:
A nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024

A konstrukció címe és száma:
Nevelési intézmények fejlesztése
ÉAOP-4.1.1/A-11

A projekt összköltsége:
125.041.244,-Ft

Támogatási intenzitás:
95,00 %

A támogatás költsége:
118.789.182,-Ft

Saját erő:
6.252.062,-Ft;

A megvalósítás időszaka:
2013.01.01. – 2013.12.31.

Projekt menedzsment tagjai:
Hajnal-Ujhelyi Rita (projektmenedzser)
Nagy Enikő (pénzügyi menedzser)
Horváth István (műszaki menedzser)

A projekt menedzser elérhetőségei / információ kérése:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
E-mail: ujhelyi.rita@nyiregyhaza.hu
Tel.: 06-42/524-524/106 mellék, 06-30/74-60-888

A projekt bemutatása:
A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézményterület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges.
A meglevő épületrész földszintjén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges. Fentieken túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelésre kerül, továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócsere során - pénzügyi okokból - érintetlenül maradtak.
A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását.
Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. tornaszoba, új csoportszoba) megfelelő használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek beszerzése.
Ezen részletes műszaki tartalmon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható – szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is.

Jelentősebb mérföldkövek:

Pályázat benyújtása: 2012.04.02.
Támogató döntés: 2012.11.06.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2012.01.24.
Kivitelezés megkezdése/munkaterület átadása: 2013.04.15.
50%-os készültség: 2013.06.25.
Kivitelezés befejezése: 2013.08.31.
Használatba vételi engedély megszerzése: 2013.10.03.
Ünnepélyes átadó rendezvény: 2013.10.17.
Projekt zárása: 2013.11.30.

A „Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése“ c. projekt az Észak Alföldi Operatív Program keretében az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósult meg.
 

              

Városi cégeink