Csicsergő Óvoda fejlesztése


                                 

A projekt regisztrációs száma és címe:

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026

A konstrukció címe és száma:
Nevelési intézmények fejlesztése
ÉAOP-4.1.1/A-11

A projekt összköltsége: 125.968.589,-Ft

Támogatási intenzitás: 95,00 %

A támogatás költsége: 119.670.160,-Ft

Saját erő: 6.298.429,-Ft; 27.619.911,-Ft önként vállalt plusz önerő

A megvalósítás időszaka:
2013.01.01. – 2013.12.31.

Projekt menedzsment tagjai:

Hajnal-Ujhelyi Rita (projektmenedzser)
Nagy Enikő (pénzügyi menedzser)
Tomori Gyula (műszaki menedzser)

A projekt menedzser elérhetőségei / információ kérése:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
E-mail: ujhelyi.rita@nyiregyhaza.hu
Tel.: 06-42/524-524/106 mellék, 06-30/74-60-888

A projekt bemutatása:

Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen.

Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes WC, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobil eszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak.

Ezen részletes műszaki tartalmon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható – szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is.

Jelentősebb mérföldkövek:

Pályázat benyújtása: 2012.04.02.
Támogató döntés: 2012.11.06.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2012.02.15.
Kivitelezés megkezdése/munkaterület átadása: 2013.04.15.
50%-os készültség: 2013.06.11.
Kivitelezés befejezése: 2013. 08.31.
Használatba vételi engedély megszerzése: 2013.10.10.
Ünnepélyes átadó rendezvény: 2013.10.24.
Projekt zárása: 2013.11.30.

A „Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése“ c. projekt az Észak Alföldi Operatív Program keretében az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósult meg.

                     

Városi cégeink