arop-1.a.2


EU-s projekt - ÁROP-1.A.2 A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése

A pályázat címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működésének átvilágítása és a szervezet fejlesztése

Pályázat azonosító jele: ÁROP-1.A.2/B-2008-0003


   
   


A projekt szakmai tartalma és a fejlesztési részterületek megvalósítási módjának kifejtése:

I. A döntési mechanizmus korszerűsítése

 1. Ügyintézési modell kialakítása, eljárások, folyamatok döntési pontjainak egzakt definiálása, ezek információ-szükségleteinek meghatározása
  VT. (Végtermék): tanulmány az optimalizálásról, módosított eljárások
 2. Meglévő kapacitások és erőforrásigények alapján a szűk keresztmetszetek azonosítása és javaslattétel a hatékonyság növelésére
  VT.: módosított szervezeti felépítés, módosított SZMSZ
 3. Ügyintézési folyamatok átvizsgálása, egyszerűsítési lehetőségek megállapítása
 4. A hatósági munka során végzett feladatokban a kapcsolódási pontok azonosítása, javaslattétel az egyszerűbb, hatékonyabb információcserére
  VT.: folyamat leírása, eljárási rend kialakítása, „tudásbázis” létrejötte
 5. A hivatali egységek közötti hatékonyabb információcserét támogató IT megoldások azonosítása, javaslattétel a hatékonyabb integrációjára
  VT.: lépés a jó kommunikációs kultúra beépítése a folyamatokba, a napi munkavégzésbe
 6. A hivatal és intézményei között szükséges információáramlás felmérése, javaslattétel a kommunikáció korszerűsítésére formai, tartalmi és
  ütemezési szempontból
  VT.: kidolgozott egységes eszközrendszer definiálása, internetes technológián alapuló űrlap és jelentési rendszer megalapozása, működési modell kidolgozása, intézmény-irányítási modell kidolgozása
 7. Mutatószámok bevezetése a közszolgáltatások és a szervezeti stratégiában leírt kiemelt célok mérésére
  VT.: meghatározott mutatószámok
 8. A szervezeten belül projektszerű tevékenységgel foglalkozó köztisztviselők képzése, a csoportos együttműködés technikák elsajátítására
  VT.: célirányos képzések

II. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

 

 1. A pénzügyi felelősségi pontok hozzárendelése azon döntési helyekhez, amelyek pénzügyi mozgásokat indukálnak (bevételi és kiadási oldalon egyaránt)
  VT.: módosított pénzügyi és gazdasági felelősségvállalás elfogadási eljárási rend, és SZMSZ
 2. A hosszú távú stratégiai tervezés modelljének kialakítása, az éven túlnyúló kötelezettségek összerendelése az operatív éves terv fejezeteivel
  VT.: működési modell, módosított munkaköri leírások
 3. A költségvetési gyakorlat felülvizsgálata, az egyes költségokozó tényezők tételes felülvizsgálata
  VT.: módszertani eljárási rend, költségvetési, illetve prioritási tartalom, amennyiben ez szükséges, munkaköri leírások, módosított irányítás ellenőrzés
 4. A folyamatköltség-számítás és a nullabázisú tervezés módszertanának alkalmazása azon területekre, ahol a módszerek alkalmazásával növelni lehet a tervezés és végrehajtás hatékonyságát
  VT.: módosított munkaköri leírások
 5. A kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódó tényleges felhasználások hatékonyabb kontrollingja, illetve az ehhez kapcsolható dokumentumok menedzsmentjéből adódó lehetőségek meghatározása
  VT.: módosított munkaköri leírások

 

III. A partnerség erősítése

 

 1. A lakosság saját ügyintézése során keletkező dokumentumok elérhetőségének (ügyintézési státuszok, egyéb interakciók), továbbá a publikus belső döntéshozatali információk körének meghatározása, internetes vélemény-nyilvánítás lehetőségének vizsgálata
  VT.: felülvizsgált eljárásrend, módosított Közzétételi Szabályzat
 2. A lakossági ügyintézéshez, szélesebb értelemben vett döntéspontokhoz és a civil fórumokhoz, illetve visszajelzéshez kapcsolódó informatikai lehetőségek feltárása
  VT.: összefoglaló tanulmány
Mérföldkövek:  
   
Támogatási Szerződés aláírása, a projekt indítása 2009.02.20.
Szerződés aláírása „Közbeszerzési szakértői tevékenység” tárgyában  2009.03.03.
Közbeszerzés kiírása „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése – ÁROP-1.A.2/B.”
tárgyában Közzétételének dátuma (Közbeszerzési értesítő száma 2009/33)
2009.03.20.
Ajánlattételi határidő:  2009.04.09.
Vállalkozási Szerződés aláírása – IFUA Horváth és Partners Kft. 2009.05.05.
Projekt Alapító Dokumentum (PAD) elfogadása 2009.06.30.
 
 

Városi cégeink