36. A Jóba család munkássága és a Jóba-nyomda produktumai


Jóba Elek és Piringer János 1879-ben alapította meg közös cégét lapkiadás céljából. Közösen jegyzett lapjuk a Szabolcsi Hírlap szintén 1879-ben jelent meg először, 1880-ban pedig beolvadt a Nyírvidékbe. 1884-ben Jóba Elek Piringer részét megvásárolta, és önállóan, Jóba-nyomda néven került bejegyzésre a vállalkozása, innentől kezdve a Nyírvidéket is egyedül adta ki. Az olyan jelentős hetilapok, mint a már említett Nyírvidék és a Szabolcs Vármegye Hivatalos Lapja mellett ellátta a vármegyét hivatalos nyomtatványokkal, készített tudományos és szépirodalmi műveket, tankönyveket és iskolai értesítőket, kimutatásokat, jegyzőkönyveket, szabályrendeleteket és alkalmi nyomtatványokat is. Jóba Elek 1906-ban bekövetkezett halálakor özvegye és fiai, második Jóba Elek és Jóba László vette át a vállalkozás irányítását, de az özvegy halála után Jóba Elek vitte tovább a családi vállalkozást. Üzletvezetőjével, Weisz Manóval még nagyobb teljesítményű gépek beszerzésével tovább fejlesztették a nyomdát: nyomóhengeres gyorssajtót, rotációs gyorssajtót és szedőgépet vásároltak. Ez utóbbi beszerzésével válhatott a Nyírvidék végül napilappá. Második Jóba Elek 1918-ban bekövetkezett halála után a vállalkozást már nem tudták megmenteni a csődtől. 1933-ban árverezésre bocsátották a vállalatot. A Jóba nyomdászdinasztia munkássága és a Jóba nyomda produktumai olyan elsődleges forrásai a helyismereti kutatásoknak, amik megkerülhetetlenek a helytörténészek számra, és emellett felbecsülhetetlen eszmei értékkel bírnak.

Városi cégeink