Változás a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásánál

Változás a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásánál
Fotó: Illusztráció

A külön élő szülő legfontosabb jogosítványa, egyben a gyermekkel szembeni kötelezettsége a kapcsolattartás, mely során figyelemmel kísérheti gyermeke fejlődését – áll a Nyíregyházi Törvényszék közleményében.

Gyakran előfordul, hogy a különélő szülő és a gyermek között a kapcsolattartás nem működik, az ebből adódó konfliktusok rányomhatják a bélyeget a gyermek fejlődésére. A gyermek érdekével ellentétes, ha a szülők a kapcsolattartást rendező határozatban foglaltaknak – akár önhibájukból – nem tesznek eleget, és nem biztosítják a zavartalan kapcsolattartást. Ilyen esetben a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás kezdeményezhető. Korábban a határozat végrehajtását a gyámhatóság rendelte el, azonban március elsejétől ilyen ügyekben a végrehajtást a gyámhatóság helyett a bíróság előtt lehet kezdeményezni. Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke elmondta:

A gyerekekkel való kapcsolattartás a szülőnek, nagyszülőnek joga és kötelezettsége is. Ilyen körben lehet határozata a gyámhatóságnak, illetve márciustól a bíróságnak – hogyha ezt a szülők, nagyszülők nem tartják be, akkor ennek a végrehajtását lehet kérni. Itt járásbírósági hatáskör a bírósági hatáskör – asszerinti járásbíróság lesz az illetékes, ahol laknak a szülők, a gyermek, illetve ahol huzamosabb ideig tartózkodnak.

Az eljárás illetéke hatezer forint, de rászorultság esetén igényelhető költségkedvezmény. A gyámhivatali eljárástól eltérően a bíróság azt vizsgálja, hogy a kérelmezett fél a határozatban foglaltakat felróható módon megszegte-e. Amennyiben ez megállapítható, a bíróság elrendeli a végrehajtást, egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet. A kérelmező tájékoztathatja a bíróságot az önkéntes teljesítés elmaradásáról, amely alapján a bíróság többféle jogkövetkezményt alkalmazhat, például rendőrségi közreműködést kérhet, pénzbírságot szabhat ki vagy indítványozhatja a szülői felügyelet megváltoztatását, illetve feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése miatt. A bíróság döntése ellen van helye fellebbezésnek, az azonban a határozatban foglaltak végrehajtását nem akadályozza meg. A gyámhatóság előtt a február 29-én még folyamatban lévő ügyeket a gyámhatóságnak kell befejeznie, de a március 1-jén vagy azt követően indult eljárásokban a bíróságoknak kell már eljárnia.