Társadalmi vitára bocsátotta a közgyűlés a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet
Fotó: Szarka Lajos

Fontos dokumentumokról is tárgyalt a képviselő-testület, újabb fejlesztések lehetősége mellett. A járványügyi szabályok megtartásával ülésezett csütörtökön Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. Döntöttek arról, hogy az önkormányzat részt vesz befektetőként a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapban, társadalmi vitára bocsátották a város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét, s csatlakozott Nyíregyháza a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekthez. A rozsrétszőlői bekötőúthoz pedig 600 millió forintos forrásra pályáznak.

A szokott módon először a két közgyűlés közötti történések összefoglalóját tekinthették meg a képviselők a kisfilm segítségével, melyet a polgármester szóban egészített ki.

Köszönet a médiacentrumnak

Dr. Kovács Ferenc ezek részeként külön kiemelte az önkormányzati médiacentrum, a Város-Kép Nonprofit Kft. tevékenységét az elhangzottak alapján, mely egyrészt nagy szerepet játszott abban, hogy az Év Marketing Fővárosa lett Nyíregyháza, másrészt sorozatban másodszor nyerte el a helyi tévék egyesületénél a hírműsor kategória szakmai fődíját a Híradójukkal.

Szerződés a közétkeztetésre

A polgármester tájékoztatta a közgyűlést, hogy az önkormányzat, a fenntartásában működő óvodák, továbbá a Közintézményeket Működtető Központ szeptember 9-én eredményes közbeszerzési eljárást követően tízéves időtartamra szerződést kötött a Hungast Nyírség Kft.-vel, illetve az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-vel, mint közös ajánlattevőkkel az önkormányzat területén lévő óvodák, továbbá általános iskolák, középiskolák és kollégiumok ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítására.

Tovább csökkent a belvíz-veszélyeztetettség

Külön szólt arról is, hogy a „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán” című pályázat keretében elkészült a Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, a Csemete utca csapadékvíz-elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitásnövelése mederburkolással. Ezzel a komplex beruházással is tovább fejlődött Nyíregyháza csapadékvíz-elvezető rendszere, nőtt a környezetbiztonság és csökkent a belterületek belvíz-veszélyeztetettsége.

Újabb körforgalom és Teq One asztalok

– Jó hír, hogy befejeződött a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban az új körforgalom építése, folyamatban van a műszaki átadás-átvétel, a közlekedők már birtokba is vehették. A Magyar Multi Teq Program keretében az önkormányzat kedvezményes, 50%-os áron vásárolt 14 db multifunkciós sporteszközt, úgynevezett Teq One asztalt. Így újabb szabadtéri sportolási lehetőségek nyílnak a város számos pontján. Öt asztal telepítése már megtörtént, a többi folyamatban van – tette hozzá.

Megemlékezés

A polgármester végül az Idősek Világnapja alkalmából jó egészséget és hosszú életet kívánt a nyíregyházi időseknek, hiszen a járványügyi intézkedéseknek megfelelően nem lehetett megrendezni a városi ünnepséget. Majd részvétét fejezte ki a családtagok, barátok és volt munkatársak részére, hiszen szeptember 8-án elhunyt Soltész József, a városüzemeltető cég egykori, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett vezetője.

Indulásra vár a felüljáró felújításának programja

Az elmúlt időszak kapcsán kérdések és vélemények is érkeztek. Ezek között újra felvetődött a Tiszavasvári úti felüljáró felújításának kérdése. A polgármester válaszában jelezte, minden készen áll a kezdéshez, amit eddig a pandémiás helyzet lassított. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, a felüljáró alatti vasúti fővonalak is bonyolítják a beruházást, a MÁV-val a Magyar Közút egyeztet, mely partnerségben van az önkormányzattal. Ő személyesen is beszélt a szakállamtitkárral a kérdésben, aki jelezte, egy újabb bizottság támogatása után a kormányzat elé kerülhet forrásbiztosításra. Ha minden jól alakul, akár jövő tavasszal el is indulhat a kivitelezés, hiszen a tervek készen vannak, melyek része a szélesítés és a kerékpáros átvezetés. Addig is, a használata biztonságos, hiszen statikailag rendben van a szerkezet.

Készpénzmentes automaták

A napirendek sorában módosította az önkormányzat a Volánbusz Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződést. Eszerint január elsejével legalább három készpénzmentes jegyértékesítő automatát állítanak be a kiemelt jegy- és bérletértékesítési pontokon, tekintettel a járványügyi időszakban a készpénzhasználat ismert egészségügyi kockázataira.

Programok, pályázatok, szabályzatok

Az ütemezésnek megfelelően felülvizsgálta az önkormányzat a 2018-ban öt évre elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Egyhangú döntéssel csatlakozott a város a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához. Módosította az önkormányzat az általa fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát a törvény alapján bekövetkező közalkalmazotti jogviszony átalakulása miatt. Felülvizsgálták a képviselők a helyi települési nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodásokat, majd tájékoztatót hallgattak meg az önkormányzat elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól.

Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv

Elfogadta a közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve (SECAP) dokumentum társadalmi egyeztetési változatát. Ennek előzménye, hogy Nyíregyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott jövőképe alapján 2030-ban hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak. Az önkormányzat például a következőket vállalta: 2030-ig legalább 40%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok (CO2) kibocsátásának mértékét, fenntartható Energia- és Klímaakciótervet dolgoz ki, mely alapját képezi egy átfogó intézkedéssorozat meghatározásának. Az akcióterv megléte a nemzetközi források mellett biztosítja a hazai forrásokhoz való hozzáférést és hatékony felhasználást. Az akcióterv társadalmi egyeztetésének célja, hogy a településen élők, az itt tevékenykedő szervezetek megismerjék a város energia- és környezettudatos törekvéseit, melyhez kapcsolódva véleményt, javaslatot alkothatnak.

FIDESZ-KDNP: Büszkék vagyunk a zöld városunkra

– Egy tudatos építkezés, fejlesztés vége, vagy legalábbis kicsúcsosodása ez a terv, hiszen nagyon jól tudjuk azt, figyelemmel kísérhetjük, hogy évek óta Nyíregyháza városa nagyon sokat fordít arra, hogy fákat telepítsen, zöld növényzetet megőrizzen, ahol csak tudja, frissítse. Ez a zöld város, amire mi büszkék vagyunk, megtestesül ebben a programban írott formában is. Bízom benne, hogy ez továbbmegy a társadalmi egyeztetésen és támogatást kap. Olyan ötletekkel lesz gazdag ez a program, ami tovább fogja erősíteni a városvezetésnek ezt a koncepcióját, mert ez minden városlakó számára fontos – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Halkóné dr. Rudolf Éva, a FIDESZ-KDNP frakcióvezető-helyettese.

Szövetségben Nyíregyházáért: Fontos és támogatandó a zöld gondolat

– A környezetvédelmet alapvető feladatként fogalmaztuk meg a 2019-es önkormányzati választásokon az ellenzéki szövetség pártjai részéről, hiszen közöttünk is többen vannak, akik a zöld gondolatot nagyon fontosnak tartják, másrészt a város és az egész világ szempontjából nagyon fontos kérdés ez. Elsődlegesen fontosnak tartjuk, hogy a szennyező anyagoknak a kibocsátási csökkenése megtörténjen, és természetesen azt a fajta folyamatot, amely a zöld irányba elviszi a környezetünk változását. Például a fásítást, a közterületi növényeknek a dolgát nagyon fontosnak tartjuk. Valamint azt, hogy az energiagazdálkodásban tovább folytatódjon az a folyamat, amely során az energiahatékonyságot célozza meg a város. Ezt természetesen nekünk is kötelességünk támogatni és nagyon fontosnak tartjuk – fejtette ki stábunknak a témában a véleményét Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakcióvezetője.

Rozsrétszőlői bekötőút

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. – Déli Ipari Park bekötő út) felújítására. A 600 millió forintos, önerőt nem igénylő, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztéses projektről később születik döntés.

Zöld Busz Program

Döntöttek arról is, hogy Nyíregyháza részt vesz a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben, melynek során elektromos autóbuszok közös tesztelésére is van lehetőség. A program célja a buszállomány cseréje, a hazai buszgyártás ösztönzése, a káros anyag és zaj kibocsátásának csökkentése.

Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap

Döntött arról is a közgyűlés, hogy részt vesz befektetőként a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapban, amihez biztosítja a szükséges önerőt is. A polgármester szerint ez egy nagy jelentőségű előterjesztés, ezzel nyílik meg a város számára az a lehetőség, hogy új befektetőknek befektetésre alkalmas ipari infrastruktúrával is rendelkező területeket tudjon biztosítani, a cél a munkahelyteremtés. Az ellenzék több felszólalója is jelezte, támogatják az előterjesztést. Az alap létrehozásának célja, hogy olyan termelő és szolgáltató infrastruktúrák fejlesztését segítse elő Nyíregyházán, melyek a városba és környezetébe települő termelő és szolgáltató vállalatok technológiai transzferét támogatja, illetve munkavállalói részére teremtik meg a megfelelő színvonalú működésükhöz és mindennapi életvitelükhöz szükséges szolgáltatásokat biztosító hátteret.

További részletek majd a Nyíregyházi Televízió Közgyűlés után című magazinműsorában.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20201001