Rendkívüli ítélkezési szünetet hirdettek hétfőtől a Nyíregyházi Törvényszéken

Rendkívüli ítélkezési szünetet hirdettek hétfőtől a Nyíregyházi Törvényszéken

A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a Legfőbb Ügyész javaslatára a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete 2020. március 15-től rendkívüli ítélkezési szünetről döntött. Az OBH elnöke a 35.SZ/2020.(III.15.) OBHE határozatával rendelkezett a rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó bírósági feladatokról.

A Nyíregyházi Törvényszéken és a hozzá tartozó járásbíróságokon 2020. március 16-ától a kitűzött előkészítő ülések, tárgyalások és nyilvános ülések elmaradnak, azokon a megidézetteknek megjelenniük nem kell. Az új határnapról az ügyfeleket egyedi értesítésben tájékoztatni fogjuk.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, a bíróságokon a személyes ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő nap szünetel.

Az ügyfelek a beadványaikat postai úton, vagy elektronikus úton juttathatják el a bíróságokra.

A tájékoztatási feladatainkat kizárólag távközlési eszközön, vagy elektronikus rendszeren keresztül látjuk el.

A bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet alatt kizárólag a halaszthatatlan eljárási cselekményeket folytatják le, lehetőség szerint távmeghallgatás útján. Amennyiben az nem lehetséges, úgy speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. Ez alapján a jelenlévőknek egymástól legalább 2 méter távolságra kell tartózkodniuk és nyilatkozniuk kell arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen, valamint találkoztak-e a fertőzött vagy azzal érintkező személlyel.

Aki erre vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz, közveszéllyel fenyegetés bűntettét, vagy valótlan bejelentés szabálysértését követi el.

A halaszthatatlan eljárási cselekményekben megidézett ügyfeleken kívül a bírósági épületekben kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott léphet be.

A rendelkezés a rendkívüli ítélkezési szünet végéig tart.

 

Forrás: Nyíregyházi Törvényszék