Őszi Tárlat - Október 20-áig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban
Őszi Tárlat - Október 20-áig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban

Az idén negyvennégy műalkotás előtt szemlélődhetünk, amely huszonnégy alkotó munkája. A műalkotás képi üzenet, közlési mód, a szín, a vonal, a plasztika eszközeivel. Ezek közül a legkevesebb a plasztika – alig három –, több a festmény és legtöbb a grafika. Az Őszi Tárlat üzenettömege a bőség zavarával hat. Érthető, hiszen nem tematikus; az évszak szépségétől a vírus félelméig sok minden szerepel. Ezekről és az alkotóktól egy-egy mondat:

Botrágyi Mónika az akvarell áttűnő színeivel tesz elénk egy nyári virágtömeget.

Botrágyi Károly színezett grafikái a múzeumokról, a festők világáról szólnak.

Borsi Csaba expresszív, víziószerű képei az őszről, a világ dolgairól szólnak.

Csutkai Csaba fény-tan-nyúlványai szokatlan méretekkel-nézetekkel gondolkodtatnak.

Erdei Anna digitális kollázsai tömegekről szólnak, a drón jelenlétéről, a félelmekről.

Farkas Anna fényekről, fénytörésekről fest a kék végtelen változataival.

Gál Ludmilla kék hangjai egy absztrakt világ kifejeződése megfejtésre váró elemekkel.

Gnandt Stefan mozgalmas szürreális tájak életképekkel és sok mögöttes történéssel.

Havasi Tamás változó rétegmetszetekbe rejt talányos képződményeket.

Homoródi Éva jó és rossz verbális szinonimái mint ellentétes tartalmak, magas horizontú kopott tér elszórt maszkokkal?

Horváth János két olajképe, a Belváros és a Folyamatos változás az elmúlt 25 év rétegei.

Küzmös Enikő a Júdásfa álma egy víziószerű vörös látomás azonosítatlan vonalas képződmény.

Lukács Gábor konstruktív szemlélettel dokumentált műterembelsők meleg színekkel, elegáns nagyvonalúsággal, barna tartományban.

Morvai Tibor ipari szerkezetre hajazó fémkonstrukciót és két grafikát hozott Ratkó Józsefre emlékezve.

Németh Erika Mai Madonnát festett a gyermek Jézussal.

Porkoláb Éva Pozsonyra emlékezik egy romantikus ablakkal és korláttal.

Szolanics Elvira kerámia emlékoszlopai áttört romantikus hullámzó motívumokkal és szintén áttört ritmikus felületekkel (csodálatra méltóak).

Szepessy Béla csodálatra méltó, gazdag felületei elbeszélések a régmúltról, Balassi Bálintról is.

Székhelyi Edith lélekdobozai az eltűnésekről és alakulásokról, rejtelmes terekről, gazdag tónusokkal, nagy szuggesztivitással hatnak.

Virányi Ferenc délutáni fényeket jelenít meg, nagyon élményszerűen.

Zsadányi Zsolt Nyíregyházáról rajzolt-festett nagyvonalú formaképzéssel, ismert utca- és épületrészeket.

H. Németh Katalin rajzai könyvlapok ellentétes oldalai, a telt és fogyatkozó természetrajza változatos belső tartalmakkal.

Ez az Őszi Tárlat képe szavakban, melyet mindenki szíves figyelmébe ajánlok a személyes megnézésre.

 

(Szerző: H. Németh Katalin grafikusművész)