Országos gyűjtést szerveznek

A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány, mint a Főparancsnok kiskunmajsai 56-os múzeumának fenntartója és eszmei örökségének letéteményese ezért országos gyűjtést hirdet dicsőséges forradalmunk mindmáig feltáratlan emlékeinek felkutatása, összegyűjtése és közkinccsé tétele érdekében.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik bármilyen megőrzésre és megismertetésre érdemes emléket őriznek a forradalomról, továbbá azokét is, akiknek tudomásuk van mások által megőrzött ilyen emlékekről.

Különösen szeretnénk összegyűjteni minden elérhető információt azokról, akik az idegen megszállók és hazai kiszolgálóik ellen fegyverrel a kezükben vették fel a harcot és áldozták életüket: elhatározott szándékunk, hogy a kiskunmajsai 56-os emlékhelyen, a Pongrátz Gergely által emelt kápolna közvetlen környezetében külön-külön méltó jelet állítunk minden egyes, a magyar szabadságért elesett harcosnak.

De ugyanígy össze kívánjuk gyűjteni valamennyi elérhető emlékét

- a forradalmat megelőző s azt mintegy előrejelző különféle eseményeknek,

- a fegyvertelen lakosságra leadott sortüzek és más atrocitások áldozatainak,

- az ország egyes vidéki városaiban és falvaiban a forradalom idején lezajlott történéseknek és azok résztvevőinek (szinte minden településnek megvolt a maga forradalma),

- a magyar parasztság által az éhező és vérző nagyvárosokba küldött élelmiszer-szállítmányoknak,

- azoknak, akik a forradalmat eltipró fegyveresek tevékenységét bármely módon gátolták vagy akadályozták,
- a forradalmat követő megtorlások valamennyi áldozatának.

Szeretnénk összegyűjteni a fentiekre vonatkozóan mindazokat a történeteket, amelyeket egykori résztvevőik vagy tanúik valamikor papírra vetettek, de nyomtatásban nem jelentettek meg; és azokat is, amelyeket az egykori résztvevők vagy leszármazottaik, ismerőseik, akiknek elmesélték őket, még mindig csak az emlékezetükben őriznek.

Várjuk továbbá mindazok jelentkezését, akik a fentiekre vonatkozóan bármilyen dokumentumot vagy tárgyi emléket őriznek vagy ilyenről tudomással bírnak, hogy jelezzék ezt nekünk, és ha megtisztelik ezzel múzeumunkat, bocsássák ezeket döntésük szerint véglegesen, időlegesen a rendelkezésünkre, hogy számba vehessük, tudományosan leírhassuk, lefényképezhessük és – hozzájárulásuk esetén – kiállításainkon bemutathassuk őket.

Mindvégig oda szeretnénk figyelni a forradalom „nagy”, országos eseményei mellett a „kisebb”, csak egyes közösségek számára meghatározó eseményekre, amelyeket sokszor mindmáig nem örökített meg senki; s arra, hogy a legendás nagy nevek mellett a névtelen vagy csak kevesek által ismert hősök emlékezetét is megőrizzük.

Kérjük, hogy mindazok, akik bármiképpen segíteni kívánják munkánkat, jelentkezzenek a következő elérhetőségeink bármelyikén:
iroda: 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10.
postacím: 6120 Kiskunmajsa, Pf. 36.
telefon: 70-210-5555
email: muzeum@corvinista.hu

Kiskunmajsa, 2016. október 18.

Nahimi Péter

Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány kurátora