Online Fórum: foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021.03.24. napján a TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 számú, „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt keretében online Foglalkoztatási Fórumot tartott.

A „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésével valósul meg. A projekt elsődleges célja a megye gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztésében érdekelt felek bevonása, az együttműködések által kialakított partneri hálózat működtetése, a megyei foglalkoztatási stratégiával összhangban a konkrét foglalkoztatási program megvalósításának támogatása.

A Foglalkoztatási Fórum online rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat konzorciumi partnerével közösen azért rendezte meg, hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak a járvány okozta helyzet ellensúlyozását szolgáló, már megtett és tervezett kormányzati intézkedésekről, a foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről, valamint az Irányító Csoport 2019. és 2020. évi munkájáról.

A konferencián résztvevőket Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte és osztotta meg gondolatait a projekt céljairól, majd Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja tartotta meg köszöntő beszédét és röviden tájékoztatta a résztvevőket a megye foglalkoztatási helyzetéről.

A rendezvényen Bodó Sándor az Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkára ismertette a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében már megtett és jövőben megtenni kívánt foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket. Részletesen szólt a járvány foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól, a már lezárult és a még jelenleg is elérhető kormányzati programokról, mint az „Ágazati bértámogatás”, a „Vállalkozások munkaerő támogatása”, valamint „A kutatási, fejlesztési és innovációs szektor bértámogatásának második üteme”.

Dr. Ondi Sándor, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának adóügyi igazgatóhelyettese a vírushelyzet adóigazgatásra gyakorolt hatásáról tartott részletes előadást. Átfogó képet adott az egyes adóalanyok által igénybe vehető fizetéskönnyítési, illetékmentességi lehetőségekről, az ÁFA-kulcs csökkentési és idegenforgalommal kapcsolatos adózási intézkedésekről. Tájékoztatást nyújtott a helyi iparűzési adó fizetésével kapcsolatos változásokról, valamint az esetleges mulasztás esetén, a NAV által nyújtott segítségnyújtás módjairól.

Dr. Nagy Ervin Miklós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője a TOP 5.1.1.-15-SB1-2016-00001 projekt eredményeit és a megyei munkaerőpiac aktuális helyzetét ismertette.

Ezt követően Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatta a résztvevőket a Paktumszervezet Irányító Csoportjának 2019. és 2020. évi munkájáról. Beszámolt a döntéshozatal során figyelembe vett legfontosabb szempontokról, a döntések számadatainak alakulásáról és valamennyi, az adott időszakban elvégzett feladatról.

A program zárásaként Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatta a Paktumszervezetet az Irányító Csoport tagjainak újbóli, a projekt befejezéséig (2021. augusztus 29.) tartó felkéréséről, majd a résztvevő paktumszervezeti tagok szavaztak megválasztásukról. Végül megköszönte a résztvevők közreműködését, az információban gazdag előadásokat.