Nemsokára kész a megújult Törzs utca - Átgondolt fejlesztések Örökösföldön is
Kanyarodósávok, körforgalom, friss aszfalt és járdák segítik a közlekedést

Kanyarodósávok, körforgalom, friss aszfalt és járdák segítik a közlekedést

 

A Törzs utca fontos ütőere a város közlekedésének. Az Örökösföld szélén, vagy másik nézőpontból: egy néhány esztendő alatt kiépült lakópark mentén húzódó szakasz több szempontból is komfortos lesz (részben már: lett) egy nyertes önkormányzati-uniós projekt keretében. Aki arra jár, több ponton is érzékelheti a munkavégzést, a polgármesteri hivatalnál utánajártunk, mi is készül pontosan.

 

Hivatalosan így hangzik a hír: Nyíregyháza MJV Önkormányzata 1,5 milliárd forint, 100%-os, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A fejlesztés során a Törzs utcán a Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontokat építik át, valamint a Semmelweis utca és az Orosi út között gyalogosjárdát építenek a közlekedésbiztonság növelése érdekében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A két végén kanyarodósávok

Nézzük a részleteket a pályázatok és projektmenedzsment referatúra tájékoztatása alapján! Tavaly beszámoltunk róla, hogy megtörtént a Törzs utca Pazonyi úti csomópontjában egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése, mintegy 110 méter hosszúságban, enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot – és örömmel el is kezdtük használni... Az utca másik végén, a 41-es számú főút csomópontjában a meglévő jobbra kanyarodó sávot hosszabbították meg 50 méterrel, ami a forgalomáramlás szabályozottabb lebonyolítását teszi lehetővé. Itt április 15-én kezdődött el a műszaki átadás-átvételi eljárás. A burkolati jelek felfestése és a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése történik a napokban, bár a gyakorlatban már élvezhetjük az ütemesebb haladás előnyeit.

Az orosiaknak is jobb

Maradjunk továbbra is gondolatban a Törzs utca ezen végénél, a Semmelweis utca és az Orosi út között ugyanis gyalogosjárdát is kialakítanak, már tulajdonképpen használhatóan. Ez a hálózati elem alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza centruma felé történő biztonságos haladását Örökösföld településrész érintésével. A szakaszt a kivitelező – szaknyelven szólva – készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárás a héten kezdődött. Lapzártánk idején a padka rendezésén és a rézsűk helyreállításán dolgoztak.

Körforgalom júniusra

A projekt egyik legfontosabb eleme a Törzs utca–Semmelweis utcai új, négyágú körforgalom, mely mind a Törzs utca, mind pedig a keresztező Semmelweis utca közúti közlekedésbiztonságát, egyenletes forgalomáramlását is hivatott szolgálni. A fejlesztés részeként megtörténik a fogyatékossággal élő emberek, a gyalogosok, valamint a kerékpárosok csomópontokon keresztül történő biztonságos átvezetése is. Most a vízkiváltás van folyamatban, valamint a külső szegélyek építése történik, a kivitelezés várhatóan júniusban fog befejeződni.

Kapcsolódó fejlesztések

További, a városrészt érintő fejlesztés, hogy tavaly megújult a Szalag és Semmelweis utcák burkolata. Várhatóan ez év második negyedévében fog befejeződni a Törzs utca felújítása. A kérdés felmerülhet, hogy miért a jövő idő használata, hiszen már tulajdonképpen az „új” Törzsön gurulhatunk? Azért, mert a projekt komplexebb, s nem szimplán az aszfaltszőnyeget érinti. Persze a legfontosabb, hogy az útburkolat a Szalag és a Semmelweis utca között közel 1 kilométer hosszan újul meg, de emellett új burkolatot kapnak a lakóterület csatlakozó útjai, átépítik a meglévő buszöblöket, illetve kiépítik a hiányzó járdaszakaszokat is.

Még két körforgalom

Ma már az is természetes, hogy a Család utca Szalag utca–Pazonyi út közötti szakaszán is biztonságos, kényelmes a haladás – ez a felújítás még 2018-ban, egy másik projekt keretében készült el. Többen kérdezték, hogy miért csak addig? Mert ez egy nagyobb szabású terv része, ugyanis az elkövetkező időszakban két további körforgalom is ki fog épülni Örökösföldön. Az egyik a Család utca Belső körúti, míg a másik a Család–Szalag utcai csomópontban fog megvalósulni.

Átgondolt fejlesztések Örökösföldön is

Jó példája ez az örökösföldi felújítássorozat annak, hogy a városvezetés stratégiában gondolkodik és a beruházások egymásra épülnek, illetve kiegészítik egymást

– nyilatkozta a Naplónak dr. Kovács Ferenc polgármester.

A városrész útjainak jelentős része megújult vagy megújul, melyek nemcsak az itt élőknek teszik biztonságosabbá, kényelmesebbé a közlekedést, hanem az átmenő forgalmat is könnyítik. Ezt a célt szolgálják a régóta áhított kanyarodósávok, körforgalmak, és a gyalogosok komfortját is növeljük. Sokszor több különböző projektből vagy akár saját forrásból valósítjuk meg ezeket, ezért lehet az időbeli eltolódás, de a cél ugyanaz: az életkörülmények javítása, a korszerűsítés.