In memoriam Nagy Károly – Szomorú szívvel tudatjuk, elhunyt mindenki Karcsi bácsija

In memoriam Nagy Károly – Szomorú szívvel tudatjuk, elhunyt mindenki Karcsi bácsija
„Nyakak, ha nem hajlottak másnak megbicsaklanak a halálnak.” ( Nagy László)

In memoriam

Nagy Károly

(1931-2019)

Az ész tudja, hogy aki egyszer megszületik, az el is távozik, a szív azonban hadakozik, a végsőkig kitart a földi lét mellett. Különösen nehéz szívvel vesszük tudomásul a halálhírt tavasszal, amikor a természet éledezik és minden új erőre kap.

Nagy Károlynak, mindenki Karcsi bácsijának elfogyott az ereje, és szeretett gyermekei gondoskodó, óvó kezei között 2019. március 27-én visszaadta lelkét teremtőjének.

Tarpán született, földműves család első gyermekeként. Iskoláit szülőfalujában kezdte, gimnáziumi tanulmányait Beregszászon és Nyíregyházán végezte. A kuláklistára került szülei miatt nem vették fel egyetemre. Matematika-kémia szakos tanári diplomáját Egerben, egyetemi oklevelét pedig Debrecenben, az egyetem bölcsésztudományi karán szerezte meg.

Pedagógus pályáját Komádi nagyközségben kezdte meg, ahol 1956 októberében megválasztották a Petőfi kör elnökének és a forradalmi bizottság tagjának. A forradalom leverését követő megtorlásoknak ő is áldozatul esett, előbb Budapesten, majd Nyíregyházán 2 éven keresztül bujkált a karhatalmisták elől, közben kőműves segédmunkásként kereste a kenyerét. Koholt vádak alapján a tököli internálótáborban 8 hónapot, abból három hónapot magánzárkában töltött. Az 1956-os Emlékérmet, „A hazáért és szabadságért”  kitüntetést 1991. október 23-án vehette át.

1960-ban nősült Ibrányban, ahol tanárként, községi könyvtárosként dolgozott és itt lett alapító tagja a gimnáziumnak is.

1963-ban került Nyíregyházára a megyei könyvtár olvasószolgálatának vezetőjeként, 1966-ban a kémia tantárgy megyei vezető szakfelügyelője lett. 1970-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályának vezetésével bízták meg, 1973-tól a kollégium első igazgatójaként végezte feladatait. 1976-ban – az ’56-os múltja miatt – politikai nyomásra, a hallgatók tüntetése ellenére menesztették az igazgatói állásából. 1976 őszétől ismét szakfelügyelőként dolgozott és a jelenlegi Arany János Gimnáziumban, Általános Iskolában tanított kémiát. Időközben főiskolai címzetes docens címet kapott. 1992-ben ment nyugdíjba, de 2005-ig folyamatosan dolgozott különböző oktatási intézményekben óraadóként.

A 2005-ben alakult Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Egyesület alapítója és kiemelkedően aktív tagja lett.

1990-2010 között a Fidesz delegáltjaként került a Közgyűlés Oktatási Bizottságába.

1990-től pártoló, majd rendes tagként segítette a Fidesz munkáját.

2006-2010 között Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 7. számú választókerületének megválasztott önkormányzati képviselője lett. Képviselői munkáját nagy odaadással és lelkiismerettel végezte.

2011. augusztus 20-án Nyíregyháza  Megyei Jogú Város Közgyűlése Inczédy György Életmű-díj elismerésben részesítette.

Kedves Karcsi bácsi! Tanácsaid, szívből jövő szavaid, kedves gesztusaid hiányozni fognak. Emlékedet örökké megőrizzük és ígérjük, hogy szellemiségedet ápolva továbbadjuk azokat a következő nemzedék számára.

Végső búcsút 2019. április 5-én (pénteken) 14.00 órától a sóstóhegyi temetőben veszünk tőle.

 

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Városi Szervezete nevében:
Halkóné dr. Rudolf Éva, elnök