Helyi adók befizetése – 4 milliárd 400 milliós befizetést várnak

Helyi adók befizetése – 4 milliárd 400 milliós befizetést várnak
Március 15-éig kell befizetni az első félévben esedékes helyi adókat, de a nemzeti ünnep és azt követő hétvége miatt március 18-a a határidő.

A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Adóosztálya tavasszal gépjárműadóból, iparűzési adóból, építményadóból és más helyi adókból 4 milliárd 400 millió forintos bevételt vár.

A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban értesítette ügyfeleit a nyilvántartott adózók folyószámla egyenlegéről a február 20-ig beérkezett befizetések figyelembevételével. Az értesítő tartalmazza az adózó tavalyi évről elmaradt tartozását és a 2019-as évre esedékes helyi adókat, valamint a gépjárműadót és az esetleges késedelmi pótlékot. Az Adóosztály 46 ezer 741 darab értesítőt küldött ki, amelyhez magánszemélyek esetén csekket is mellékeltek. Azok az adózóknak, akiknél a gépjárműadó esetében változás történt, új határozatot adtak ki, ezek száma 15 ezer volt.

4 milliárd 400 milliós befizetést várnak

Dr. Kása Brigitta aljegyző elmondta, az önkormányzat 4 milliárd 400 millió forint körüli adóbevételt vár ebben az időszakban. Minden évben március 15-éig kell befizetni az első félévben esedékes helyi adókat, de a nemzeti ünnep és azt követő hétvége miatt március 18-ika a határidő. A magánszemélyek csekken, míg a cégek és vállalkozók átutalással teljesíthetik esedékes adófizetési köztelezettségeiket. A helyi iparűzési bevallással érintett adózóknak az elmúlt év januárjától lehetőségük van arra, hogy az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségeiket elektronikus úton nyújtsák be. Az adóhatóság felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a fizetési határidőre érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek határidő után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszámítani, illetve az adó meg nem fizetése esetén a pótlékkal növelt tartozást végrehajtási eljárásban szedi be az önkormányzati adóhatóság, amelynek megindítására külön felhívás nélkül is lehetőség van. 2019. január 1-jét követően esedékessé váló késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után további késedelmi pótlékot nem számít fel az adóhatóság.