Hatóságok ellenőrizték a járványügyi megelőző intézkedések betartását
Fotó: Illusztráció

A Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatósága az elmúlt héten naponta, szúrópróba-szerűen kiválasztott üzemeltetőknél ellenőrizte a koronavírus járvány miatt bevezetett megelőző közegészségügyi intézkedések, így többek között a szeptember 21-étől hatályba lépett, kötelező maszkviselésre és a 23.00 órai zárásra vonatkozó szabályok betartását.

A hatóság az ellenőrzést önállóan, majd hétvégén a rendőrséggel együtt végezte a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő üzletekben és vendéglátóhelyeken.

Az ellenőrzés során a város több pontján több mint 20 vendéglátó egységben vizsgálták a megfelelő maszkhasználat betartását. Ennek keretében csupán öt olyan üzlet volt, ahol az alkalmazottak a szabályoknak megfelelően viselték a védőeszközt. Mintegy húsz vendéglátó egységben annak ellenére, hogy az ott dolgozók tisztában voltak az előírásokkal, nem megfelelően (az orrot és szájat eltakarva) viselték a maszkot, azt jellemzően az áll vagy orr alá lehúzva hordták. Sajnálatos, hogy egy vendéglátóhelyen egyáltalán nem viseltek maszkot az alkalmazottak. Az ellenőrzés ugyanakkor nem a szankcionálásra, hanem a figyelemfelhívásra, figyelmeztetésre helyezte a hangsúlyt, betartva az intézkedések fokozatosságát. A kereskedők, vendéglátósok részéről több kérdés merült fel a maszkviseléssel, illetve a nyitva-tartással kapcsolatosan, mely kérdésekre az ellenőrzés során volt lehetőség kielégítő válaszokat adni. A heti ellenőrzés lezárásaként a Nyíregyházi Rendőrkapitánysággal közösen éjszakai ellenőrzésre is sor került, melynek keretében a rendőrség a 23:00 óra utáni zárva-tartási kötelezettséget ellenőrizte a nyíregyháziak körében népszerű vendéglátóhelyeken, éjszakai szórakozóhelyeknél.

Pozitív tapasztalat volt, hogy a nagyobb szórakozóhelyek a honlapjaikon, internetes felületeiken tájékoztatták a vendégeket a jogszabály szerint kötelező zárási időről és azt a helyszínen be is tartották, tartatták.

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetők együttműködőek, hajlandóságot mutatnak betartani és betartatni a rájuk vonatkozó egészségvédelmi, járványügyi megelőző intézkedéseket, igyekeznek a tőlük telhető módon figyelni embertársaik és saját maguk egészségére, a koronavírus további terjedésének megelőzése, lassítása érdekében.

A fokozott ellenőrzés a jövőben is folytatódik, hiszen a járványgörbe továbbra is emelkedőben van, így az a fő cél, hogy a szabályok betartásával, felelősségteljes működtetéssel a járvány terjedésének üteme csökkenjen.

 

Dr. Kása Brigitta aljegyző