Gyermekkel való kapcsolattartás – Újabb bírósági változás lép életbe március 1-től

Gyermekkel való kapcsolattartás – Újabb bírósági változás lép életbe március 1-től
Fotó: Illusztráció

2020. március 1-től a bíróság jár el a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtása iránti ügyekben.

A külön élő szülő legfontosabb jogosítványa, egyben a gyermekkel szembeni kötelezettsége a kapcsolattartás, mely során figyelemmel kísérheti gyermeke fejlődését. Gyakran előfordul, hogy a különélő szülő és a gyermek között a kapcsolattartás nem működik, s az ebből adódó konfliktusok rányomják a bélyeget a gyermek fejlődésére.  A gyermek érdekével ellentétes, ha a szülők a kapcsolattartást rendező határozatban foglaltaknak – önhibájukból - nem tesznek eleget, és nem biztosítják a zavartalan kapcsolattartást. Ilyen esetben a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás kezdeményezhető.

Korábban a határozat végrehajtását a gyámhatóság rendelte el, azonban 2020. március 1-től ilyen ügyekben a végrehajtást a gyámhatóság helyett a bíróság előtt lehet kezdeményezni. A bírósági hatáskörbe tartozó új, polgári nemperes eljárást a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett személy is megindíthatja, a határozatban foglaltak megszegésétől számított 30 napon belül. Az eljárás lefolytatására a kapcsolattartással érintett gyermek vagy a jogosult lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti járásbíróság az illetékes. Az eljárás illetéke 6000 Ft, de rászorultság esetén költségkedvezmény igényelhető.

A gyámhivatali eljárástól eltérően a bíróság azt vizsgálja, hogy a kérelmezett fél a határozatban foglaltakat felróható módon megszegte-e. Amennyiben ez megállapítható, a bíróság elrendeli a végrehajtást, egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet. A kérelmező tájékoztathatja a bíróságot az önkéntes teljesítés elmaradásáról, amely alapján a bíróság többféle jogkövetkezményt alkalmazhat, például rendőrségi közreműködést kérhet, pénzbírságot szabhat ki vagy indítványozhatja a szülői felügyelet megváltoztatását, illetve feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése miatt. A bíróság döntése ellen van helye fellebbezésnek, az azonban a határozatban foglaltak végrehajtását nem akadályozza meg.

A gyámhatóság előtt a február 29-én még folyamatban lévő ügyeket a gyámhatóságnak kell befejeznie, de a március 1-jén vagy azt követően indult eljárásokban a bíróságoknak kell már eljárnia.

Az új szabályokról további információk érhetők el a törvényszék honlapján.

 

Forrás: Nyíregyházi Törvényszék