Gyermekétkeztetés óvodás gyermekeknek – Igénylési információk és részletes tájékoztatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § -ában biztosított hatáskörében eljárva Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézményekre 2019.03.16-tól visszavonásig rendkívüli szünetet rendelt el.

Az Önkormányzat - a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve - az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést. Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (tízórai-ebéd- uzsonna) továbbra is lehetőség van.

Az étkezést a rendkívüli szünet ideje alatt az óvodás gyermekek is változatlan térítési díjak mellett és a jogszabály szerint járó kedvezmények figyelembevételével vehetik igénybe. Az étkezés lemondása vagy új étkezés igénylése ezt követően minden héten csütörtökön 9.30-ig jelezhető az intézmények által megadott elérhetőségeken.

► Eszterlánc Északi Óvoda
telefonszám: 42/512-910  
e-mail: eszterlanceszakiovoda@gmail.com

► Búzaszem Nyugati Óvoda 
telefonszám: 42/512-940
 e-mail: buzaszemovi@gmail.com

► Gyermekek Háza Déli Óvoda 
telefonszám: 42/512-920
e-mail: gyermekekhazaovoda@gmail.com

► Tündérkert Keleti Óvoda 
telefonszám: 42/512-941
e-mail: tunderkert@netra.hu

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

  • szülő / gondviselő neve
  • gyermek neve, óvoda neve
  • az igényelt étkezési forma megnevezése (tízórai -ebéd- uzsonna)
  • a diétás étrend megjelölése
  • szülő / gondviselő telefonszáma, e-mail címe
  • térítési díj fizetés esetén a fizetés mód megjelölése

Az óvodapedagógusok és a szülők között a napokban telefonon történt egyeztetés alapján a megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást-, 2020.04.01. napjától hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.

Azon szülőknek, akiknek térítési díjat kell fizetni az étkezésért a következőkben felsorolt lehetőség közül választhatnak, melyet előre az étkezés igénylésekor meg kell jelölni:

  • Átutalással történő fizetés esetén az intézmény elkészíti az átutalásos számlát, melyet megküldünk a szülő által megadott e-mail címre, így a számlán szereplő határidőig a szülő átutalással teljesítheti a fizetési kötelezettségét.
  • Személyes befizetés esetén (betartva a veszélyhelyzetre vonatkozó megfelelő higiénia szabályokat) a szülő telefonon értesítést kap a befizetendő összegről, illetve a befizetési határidőről, illetve a befizetés helyszínéről.