Fejlesztések a Tünde és a Lujza utcán – Jelentős változás várható

Fejlesztések a Tünde és a Lujza utcán – Jelentős változás várható

Tünde utca:

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” című projekt részeként 2017-ben megvalósult a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák beépítésével 1421 méter hosszan. A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” elnevezésű projekt keretében 2018. novemberében elkezdődik a Tünde utca burkolatának felújítása a Debreceni úti csomóponttól, a Kállói úti csomópontig 2459,96 m hosszan. A projekt teljes összköltsége bruttó 2 914 000 000 Ft, ebből a Tünde utca felújítása bruttó 506 221 676 Ft, a támogatási intenzitás 100% - (a projekt további része a Legyező, Dugonics, Derkovits, Rókabokori utcák és a Tiszavasvári út – Szélsőbokori út csomópont fejlesztése).

A felújítás keretében megvalósul: a meglévő járdák akadálymentesítése, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, ahol szükséges, forgalombiztonsági berendezések beépítése. Az autóbusz-megállóhelyeknél bazaltburkolat létesül, megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése is.

A kivitelezési munkák 2018. novemberében kezdődnek. 2018-ban tervezett a Kállói út – Ipari út közötti szakaszon profil marás, illetve kötőréteg és kopóréteg építése, - meglévő burkolat marása, majd aszfaltréteg építése. A Kállói út - Lujza utca közötti szakaszon a csapadékvíz csatorna építése, valamint a Lapály és Gömb utca között a lokális pályaszerkezet bontása és új pályaszerkezet építése.

A teljes munkálatok befejezésének várható ideje 2019 tavasza.

Lujza utca:

A „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” című projekt keretén belül valósult meg a Lujza utca burkolatának felújítás 781,67 méter hosszan a Kállói úti csomóponttól a Tünde utcai csomópontig. Kiépültek a hiányzó járdaszakaszok, valamint egy irányhelyes kerékpáros létesítmény, ami majd a Tünde utcán épülő kerékpárúthoz fog csatlakozni. A fejlesztés összes költsége 155 millió Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A kivitelezési munkák a Kállói út felőli egyirányúsítás mellett zajlottak/zajlanak. Első lépésként a haladási irány szerinti baloldalon járdaépítés zajlott, illetve megkezdődött az útszegély bontás és átépítése a jobb és baloldalon is. Ezt követően elkészültek a szennyvíz tisztító aknák szűkítőelem cseréi az úttengelyben, az útpálya széleken a víznyelő aknák át- és megépítési munkái, majd az útpálya szélesítéseknél folytatódott a burkolati alap építése. Október első felében került sor az útalap és járda aszfaltozására, valamint az aszfalt marási munkálatokra. Az akna szintbeemeléseket követően október 24-től 3 napot vett igénybe a főpálya aszfaltozása.

Jelenleg a kapubejárók, útcsatlakozások és parkolósávok előkészítő munkái folytatódnak, valamint padkarendezés és egyéb utómunkálatok várhatóak. Ezek a munkák továbbra is útszűkülettel-, illetve az érintett, meglévő parkolók elkorlátozásával járnak.

Műszaki átadás várható időpontja: 2018. november 29.


Borítókép: Szarka Lajos