Elkezdődött az ökumenikus imahét – Az összefogásra szólítanak a keresztények

Elkezdődött a 2021-es ökumenikus imahét. A programsorozat a keresztények egységéért jött létre, ebben az évben János evangéliumának egyik példázatát, az összefogást választották központi témának. A koronavírus-járvány miatt most nem hívják közös imára a híveket Nyíregyházán, viszont az online térben, biztonságosan a saját otthonából bárki csatlakozhat az imahéthez.

 

A 2021-es év igei programja János evangéliumának tizenötödik fejezetéből való, a szőlőtő példázat, ezt próbálják az imahét kapcsán önmagukra és a világra értelmezni a keresztény felekezetek. Nyíregyházán közös egyeztetés után úgy döntöttek, ebben az évben fizikailag nem találkoznak a járvány miatt a különböző felekezetek hívei, a képernyőkön keresztül próbálják átadni az imahét üzenetét.

„Én vagyok az igazi szőlőtő …”

„A keresztyén embernek a léte értelme akkor realizálódik, amikor Krisztushoz kapcsolódik, ahogyan a szőlőtőhöz hozzákapcsolódnak a szőlővesszők. A szőlőtő biztonságos fizikai helyet és tápláltatást is jelent a vessző számára. Kereszténységről és keresztyén emberről Krisztus nélkül beszélni legfeljebb eszmefuttatás, teologizálás vagy filozófiai gondolatmenet lehet. A valóságban ez meg kell, hogy mutatkozzon, de nem csak elvi síkon, nem csak prédikációkban és nem csak templomi liturgikus eseményekben. A másik fontos üzenet, hogy a szőlővesszők azért vannak a szőlőtőn, hogy növekedjenek és gyümölcsöt teremjenek. Egy szőlőtőről mindenki fürtöket remél. Ez jogos reménység és jogos elvárás, nem csak az egyház tagjainak közösségében, egymás részéről és egymás felé, hanem a világ részéről is, hiszen Istennek ez az ajándéka a keresztyén ember számára, hogy úgy telik a hitéletünk, hogy az a mindennapokban gyümölcsöt hoz” – így fogalmazta meg gondolatait dr. Gaál Sándor, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség esperes-lelkipásztora.

„… ti a szőlővesszők.”

„Nagyon jó, hogy ebben az évben az Úr Jézusnak a szavai vannak előttünk, aki önmagát szőlőtőhöz hasonlítja, bennünket pedig szőlővesszőkhöz. Minden szőlővessző megy a maga útján, növekedik a maga üteme szerint és aztán kapaszkodik a maga kacsaival, gyümölcsöt terem, egymás mellett úgy elvannak. Jézus azonban azt mondja, hogy „nálam nélkül semmit sem cselekedhettek”. Nagyon jó, hogy ezt többes számban mondja az Úr Jézus, ránk vonatkozóan, nem pedig úgy, hogy te nem cselekedhetsz semmit, vagy az egyik vagy a másik felekezet, az egyik vagy a másik lelkész, hanem ti, összességében nem cselekedhettek nálam nélkül semmit” – meséli az idei év üzenetéről, az összefogásról Papp Dániel, a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Együtt is egyéniségek vagyunk

„A szőlővesszőket úgy teremtette a jóisten, hogy keresik a helyüket és egyre inkább kitörekszenek a fényre, a saját vessző mégis csak a maga gyümölcsét termi. Fontos mind a kettő, az összetartozás és a különbözőség is. Igazából a Krisztus-hívőknek az Isten-képe is ilyen, hogy Isten egy, de nem akárhogyan. A Szentháromság egysége is érdekes módon nem valamilyen mechanikus egység vagy filozófiai egység, hanem olyan, ami illik olyan magas rangú személyekhez, akiknek mi képmása vagyunk. Hasonlóság van abban, hogy mi hogy élhetjük meg és hogy Istenben mit jelent az egység. Úgy áll fönn az egység, hogy közben másvalaki az Atya, másvalaki a Fiú és másvalaki a Szentlélek. Igaz értelemben azt is mondhatjuk, hogy azért egyek, mert jónak tartják ezt az egységet. Mi is azt mondjuk, hogy akiket szeretünk, azokkal jó együtt lenni. Ez a jóság evidencia számunkra, ezért ha megtehetjük, akkor meg is tesszük, hogy együtt legyünk. Így tehát Isten egysége bizonyos értelemben nem kiiktatja vagy nélkülözi a jónak a belátását, kívánását és megvalósítását, hogy megteheti” – tette hozzá dr. Kruppa Tamás, görögkatolikus pap.

Imahét a Nyíregyházi Televízió műsorán

A 2021-es év üzenetét a képernyőn keresztül próbálják átadni a felekezetek helyi vezetői. A Nyíregyháza Most keddi adásában, az este hat órai híradó után egy hosszabb összefoglalót láthatnak az idei imahétről. A magazinban összesen hat felekezet vezetője szól a nézőkhöz.

Nyíregyháza Most ezen a héten:

- január 19., kedd 18:30

- január 20., szerda 7:00

- január 21., csütörtök 18:30

- január 22., péntek 7:00