Elkezdődött a hét utolsó érettségije: ezekben a percekben kezdik a német írásbelit

Németérettségivel zárjuk a hetet. Közel 13 ezer diák ad számot a tudásáról közép- és emelt szinten.

Középszinten 10 365, emelt szinten 2 489 érettségiző vizsgázik ma németből.

Az írásbeli négy részből áll: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg érése és íráskészség. Ezek összesen 180 percig tartanak. Az olvasott szövegre 60, a nyelvhelyességre 30 perc áll rendelkezésre.

Ezt egy 15 perces szünet követi, ami után jön a 30 perces hallott szöveg értése és a 60 perces íráskészség.

 

Forrás: eduline.hu