Elhunyt az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium egykori igazgatója, dr. Bánszki István

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hivatalos közösségi oldalán jelentette be a gyászhírt.

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.”

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk „újraalapító igazgatója”, Dr. Bánszki István 2021.04.13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékét szeretettel és kegyelettel megőrizzük” – olvasható a gyászhír a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hivatalos oldalán. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata dr. Bánszki István több évtizedes munkásságát Inczédy György Életmű-díjjal ismerte el.

A Magyarországi Evangélikus Egyház weboldalán Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök így búcsúzik:

„92 éves korában elhunyt dr. Bánszki István kiváló nyíregyházi tudós, az evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium korábbi igazgatója. Vele talán nemzedékének utolsó kiemelkedő evangélikus pedagógusa távozott közülünk.

Benne összeért a múlt és a jövő, hiszen az 1948-as államosítás előtti utolsó évfolyam tagjaként érettségizett, majd amikor 1992-ben az iskola újra egyházi fenntartásba került, akkor ő lett az intézmény szervező igazgatója. Főiskolai docensi állását cserélte erre a munkakörre, amelyet 1999-ig, nyugdíjba vonulásáig töltött be.

Újjászervezte a Szabolcs vármegye által létrehozott Bessenyei Kört, amely 1898 és 1948 között a poros kisvárost a régió tudományos, kulturális központjává tette, hiszen zeneiskola, színház, ismeretterjesztő társulat, múzeum, folyóirat indítása fűződik a nevéhez. 1987-ben alapították meg a Bessenyei Társaságot, amelynek elnöke is volt.

A pedagóguspályán eltöltött hosszú évek alatt két jelmondathoz igazította cselekedeteit. Az egyik egy francia mondás: „Pour étre juste, il faut étre humain” – Ha igazságos akarsz lenni, emberségesnek kell lenned. A másik Pál apostol nevéhez fűződik, ezt a gondolatot választotta a gimnázium vezérelvének: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” (1 Kor 16,14).

Munkássága elismeréseként megkapta a pedagógusoknak adható legmagasabb kitüntetést, az Apáczai Csere János-díjat. Nyugalomba vonulása alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház által alapított Péterfy Sándor (a magyar tanítók atyja) emlékérmében részesült.

Valahányszor személyesen találkozhattam vele, elbűvölt hatalmas tárgyi tudásával és szuggesztivitásával. Adjunk hálát Istennek, hogy ilyen kiváló tudós pedagógust ajándékozott a nemzetnek és az evangélikus egyháznak.”

 

Forrás: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos GimnáziumMagyarországi Evangélikus Egyház