Foglalkoztatási paktum – Nyíregyháza

 

 

 

 


                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 | 04| 28.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Az Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírásával megalakult a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum 32 tagból álló Paktumszervezete. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt végrehajtására a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorciumnak 2,056 milliárd Forint forrás áll rendelkezésére.

Az Együttműködési Megállapodást a kötelező tagokon kívül – a konzorciumi partnereken túl ilyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – aláírták még a megyeszékhely meghatározó nagyvállalatai, civil szervezetek, képző intézmények, valamint a város gazdálkodó szervezetei.

A megállapodást aláírók a képviselt szervezetek nevében vállalják, hogy saját hatáskörükön belül együttműködnek a helyi munkaerőpiaci szereplők közötti partnerség erősítésében, a város munkaerőpiaci kihívásainak azonosításában, aktívan bekapcsolódnak a projektbe helyi gazdasági- és foglalkoztatási célok, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása és ezáltal a kiegyensúlyozott munkaerőpiaci helyzet megteremtése érdekében, továbbá foglalkoztatást elősegítő programok ösztönzése, előkészítése illetve megvalósítása terén.

A paktum megalakításának átfogó céljai között szerepel a vállalkozásfejlesztés és gazdasági fellendülés összehangolt támogatása, melyek révén stabil munkaerőpiac jön létre és hosszú távon növekszik a foglalkoztatási szint, a munkaerőpiaci-programok megvalósításával lehetővé válik a hátrányos helyzetű lakosság tartós munkaerőpiaci integrációja.

A munkaerőpiaci-programokba legalább 1408 fő kerül bevonásra, közülük 275 fő képzésen is részt fog venni, a paktum keretében álláshoz jutók száma 615 fő.
A projekt célcsoportját a nyíregyházi lakcímmel rendelkező, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak adják. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 éven felüliek, valamint a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy a legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességű, valamint a roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A paktumszervezethez történő csatlakozás lehetősége minden olyan szervezet és természetes személy számára nyitott, aki egyetért a projekt által közvetített célokkal illetve aktív közreműködést vállal a megvalósítás folyamán.

További információ kérhető:
Puskás lldikó, Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

 


 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

Megkezdődött a „NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM” című projekt Nyíregyházán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közreműködésével.

A konzorcium célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira.

A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására.

A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba min. 1408 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fő (közülük 275 fő képzésen is részt fog venni). A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 401 fő.

A program keretében 2016. novemberében létrejött a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.

Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek az egész rendszert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek szintén bemutatásra kerülnek majd az érdeklődők számára.

További információ kérhető:

Puskás Ildikó Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

 


 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú,
,,Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című projekt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100 százalékos intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül ,,Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel. A megvalósítás konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatallal.

A konzorcium célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelést célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira.

A pályázati program fő tevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő- piaci programok, képzések megvalósítására, a célcsoport támogatására.

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projektbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatók be.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
Alacsony iskolai végzettségűek
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
50 év felettiek
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
Megváltozott munkaképességű személyek
Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A projekt célkitűzése szerint a támogatások eredményeként a munkaerő-piaci programokba min. 1408 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fő, (közülük 275 fő képzésen is részt fog venni). A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 401 fő.

A program keretében megalakult a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása. Az iroda 1 fő paktumiroda vezetővel és 1 fő paktumiroda munkatárssal működik a Hősök tere 9. szám alatt.

A projekt jelenleg az előkészítési szakaszban jár, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt elkészülnek az előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek majd szintén bemutatásra kerülnek.

FONTOS Friss közlemény – Véget ér az óvodai, bölcsődei rendkívüli szünet ×