Foglalkoztatási paktum – Nyíregyháza


További információk a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú, Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projekt vonatkozóan az alábbi linken találhatóak:

https://www.nyiregyhazipaktum.hu/

https://helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu/index.php/hirek

 

 

 


                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 | 04| 28.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001

Az Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírásával megalakult a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum 32 tagból álló Paktumszervezete. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt végrehajtására a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorciumnak 2,056 milliárd Forint forrás áll rendelkezésére.

Az Együttműködési Megállapodást a kötelező tagokon kívül – a konzorciumi partnereken túl ilyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – aláírták még a megyeszékhely meghatározó nagyvállalatai, civil szervezetek, képző intézmények, valamint a város gazdálkodó szervezetei.

A megállapodást aláírók a képviselt szervezetek nevében vállalják, hogy saját hatáskörükön belül együttműködnek a helyi munkaerőpiaci szereplők közötti partnerség erősítésében, a város munkaerőpiaci kihívásainak azonosításában, aktívan bekapcsolódnak a projektbe helyi gazdasági- és foglalkoztatási célok, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása és ezáltal a kiegyensúlyozott munkaerőpiaci helyzet megteremtése érdekében, továbbá foglalkoztatást elősegítő programok ösztönzése, előkészítése illetve megvalósítása terén.

A paktum megalakításának átfogó céljai között szerepel a vállalkozásfejlesztés és gazdasági fellendülés összehangolt támogatása, melyek révén stabil munkaerőpiac jön létre és hosszú távon növekszik a foglalkoztatási szint, a munkaerőpiaci-programok megvalósításával lehetővé válik a hátrányos helyzetű lakosság tartós munkaerőpiaci integrációja.

A munkaerőpiaci-programokba legalább 1408 fő kerül bevonásra, közülük 275 fő képzésen is részt fog venni, a paktum keretében álláshoz jutók száma 615 fő.
A projekt célcsoportját a nyíregyházi lakcímmel rendelkező, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak adják. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 éven felüliek, valamint a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy a legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességű, valamint a roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A paktumszervezethez történő csatlakozás lehetősége minden olyan szervezet és természetes személy számára nyitott, aki egyetért a projekt által közvetített célokkal illetve aktív közreműködést vállal a megvalósítás folyamán.

További információ kérhető:
Puskás lldikó, Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

 


 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

Megkezdődött a „NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM” című projekt Nyíregyházán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közreműködésével.

A konzorcium célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira.

A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására.

A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba min. 1408 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fő (közülük 275 fő képzésen is részt fog venni). A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 401 fő.

A program keretében 2016. novemberében létrejött a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.

Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek az egész rendszert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek szintén bemutatásra kerülnek majd az érdeklődők számára.

További információ kérhető:

Puskás Ildikó Paktumiroda vezető
puskas.ildiko@nyiregyhaza.hu

 


 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú,
,,Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című projekt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100 százalékos intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül ,,Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel. A megvalósítás konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatallal.

A konzorcium célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelést célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatási problémáira.

A pályázati program fő tevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő- piaci programok, képzések megvalósítására, a célcsoport támogatására.

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projektbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatók be.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
Alacsony iskolai végzettségűek
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
50 év felettiek
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
Megváltozott munkaképességű személyek
Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A projekt célkitűzése szerint a támogatások eredményeként a munkaerő-piaci programokba min. 1408 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fő, (közülük 275 fő képzésen is részt fog venni). A támogatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 401 fő.

A program keretében megalakult a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása. Az iroda 1 fő paktumiroda vezetővel és 1 fő paktumiroda munkatárssal működik a Hősök tere 9. szám alatt.

A projekt jelenleg az előkészítési szakaszban jár, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt elkészülnek az előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, amelyek majd szintén bemutatásra kerülnek.


Keressük Nyíregyháza és térségének jellegzetes helyi termékeiket és szolgáltatásait!

Helyi termelők, bio és nem bio gazdaságok, kézművesek, hagyományos helyi termék készítők, valamint szolgáltatók/szolgáltatások jelentkezését várjuk!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100 százalékos intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal partnerségével valósít meg.

A projekt keretében sor kerül egy komplex helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési csomag megvalósítására, amelyben többek között kidolgozásra kerül egy helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia és akcióterv, valamint egy elektronikus kataszter is.

A térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak online adatbázisának kialakításához - azok népszerűsítése céljából - keressük Nyíregyháza és térségének jellegzetes helyi termékeiket és szolgáltatásait, hiszen az elmúlt időszakban az ezek iránti igény erősen megnövekedett.

Az adatbázisban való megjelenés a térség minden helyi termelője, gazdasága, szolgáltatója számára térítésmentesen vehető igénybe.

Az adatbázisba való bekerüléshez szükséges információkat személyesen, e-mailben vagy az online adatlap kitöltésével lehet a Paktumirodába eljuttatni.

A helyi termelők és szolgáltatók adatlapja letölthető itt: http://www.nyiregyhazipaktum.hu/index.php/dokumentumtar/helyi-termek-es-szolgaltatasfejlesztes/category/44-adatlap-helyi-termelok-es-szolgaltatok-szamara 

 

Itt közvetlenül kitölthető az adatlap:

 

https://docs.google.com/forms/d/1vT_8UgQdx2gVDUfx4_OgGKoGEKZ2o8M8uPCuCB4av-s/viewform?edit_requested=true

Az elektronikus kataszter a következő címen érhető el: https://helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu/

 

További információ:

Ligetfalvi-Komiszár Eszter

helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Paktumiroda

TECHNOLÓGIAI TRANSZFER KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út. 14.
Mobil: +36 20 3922-067
Email: helyitermek@nyiregyhaza.hu
Internet: www.nyiregyhazipaktum.hu


Kérdőív a helyi termék fogyasztói szokásokról, fogyasztói igények feltárásáról

Tisztelt nyíregyházi lakosok!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,056 milliárd forint 100 százalékos intenzitású támogatást nyert a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal partnerségével valósít meg.

A program megvalósítása során készülő felmérés a lakosság helyi termék- és szolgáltatás fogyasztási szokásait kívánja felmérni. Kérjük, támogassa városunk helyi termelőit, gazdáit, szolgáltatóit azzal, hogy kitölti az alábbi fogyasztói kérdőívet. A kérdőív kitöltése anonim!

A minél szélesebb körű felmérés érdekében kérjük, szánjon pár percet kérdőívünk kitöltésére, mely a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése szempontjából óriási segítség!

A kérdőív online változata az alábbi linken érhető el: https://docs.google.com/forms/d/13R-66BW4q9XIgwVj9oEmCXmi8rjqnQmv6ZfuePnY7fg/edit

A kérdőív letölthető verziója a következő linken érhető el:

http://www.nyiregyhazipaktum.hu/index.php/dokumentumtar/helyi-termek-es-szolgaltatasfejlesztes/category/45-kerdoiv-a-helyi-termek-fogyasztoi-szokasokrol-fogyasztoi-igenyek-feltarasarol

Mi célt szolgál ez a felmérés?

Célunk az, hogy a helyi lakosok minél nagyobb mértékben jussanak hozzá az egészséges helyi élelmiszerekhez, a helyi termelők, gazdák pedig minden korábbinál több bevételhez jussanak a térségbe történő közvetlen értékesítés (pl. piacok, éttermek, közétkeztetés) által. 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárul a térség sikeres fejlődéséhez!

További információk:

Ligetfalvi-Komiszár Eszter

helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Paktumiroda

TECHNOLÓGIAI TRANSZFER KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út. 14.
Mobil: +36 20 3922-067
Email: komiszar.eszter@nyiregyhaza.hu
Internet: www.nyiregyhazipaktum.hu


 
Megjelnés a Nyíregyházi Naplóban:

A teljes Nyíregyházi Napló IDE kattintva érhető el.


 

Városi cégeink