Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II.ütem

A kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II.ütem

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001

A szerződött támogatás összege: bruttó 407 800 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának céljai között szerepel, hogy Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város legyen, ahol az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben, egészséges életmódot folytatva, megfelelő életminőségben élnek. A projekt a Felhívás adta lehetőséget kihasználva egyrészt az egészségügyi alapellátás-háziorvosi praxis/ védőnői szolgálat–szolgáltatásainak helyt adó épületek infrastrukturális fejlesztését és az alapellátási tevékenység végzéséhez szükséges, az ellátás biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzését, másrészt a hajléktalanok ellátására, területei ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnak helyt adó épület építését kívánja megvalósítani a következő helyszíneken:

1. Nyíregyháza, Tokaji utca 1/d
2. Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. (háziorvosi és védőnői szolgálat fejlesztése)
3. Nyíregyháza, Fenyő u. 1. (háziorvosi és védőnői szolgálat fejlesztése)

A fent említett helyszínek infrastrukturális fejlesztésén és eszközbeszerzésén túl védőnői szolgálatokban eszközbeszerzés valósulna meg.

 

Fotódokumentáció a Csillag utcai épület megújulásáról:

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.01.29

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.03.26

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.05.20

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.06.30