Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II.ütem


A kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II.ütem

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001

A szerződött támogatás összege: bruttó 407 800 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának céljai között szerepel, hogy Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város legyen, ahol az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben, egészséges életmódot folytatva, megfelelő életminőségben élnek. A projekt a Felhívás adta lehetőséget kihasználva egyrészt az egészségügyi alapellátás-háziorvosi praxis/ védőnői szolgálat–szolgáltatásainak helyt adó épületek infrastrukturális fejlesztését és az alapellátási tevékenység végzéséhez szükséges, az ellátás biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzését, másrészt a hajléktalanok ellátására, területei ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnak helyt adó épület építését kívánja megvalósítani a következő helyszíneken:

1. Nyíregyháza, Tokaji utca 1/d
2. Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. (háziorvosi és védőnői szolgálat fejlesztése)
3. Nyíregyháza, Fenyő u. 1. (háziorvosi és védőnői szolgálat fejlesztése)

A fent említett helyszínek infrastrukturális fejlesztésén és eszközbeszerzésén túl védőnői szolgálatokban eszközbeszerzés valósulna meg.


Befejeződött az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem” című pályázati program megvalósítása

2021/07/30

 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 407,8 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.6.1-16 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában valósult meg.

 

A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az volt a célja, hogy az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését megvalósítsa. A pályázat keretén belül az alábbi intézmények komplex felújítása, átalakítása valósult meg, szem előtt tartva az akadálymentesítés és energiahatékonysági intézkedéseket is.

A projekt keretében megvalósuló projektelemek közül az alábbi 3 helyszínen valósultak meg fejlesztések:

- A Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, eddig használaton kívüli ingatlanon található épületek felújításával, átalakításával több egészségügyi szolgáltatásegy helyen való működtetése vált lehetővé. Az ingatlan felújításával korszerű, tágas helyen veheti igénybe a lakosság 3 orvosi (körzeti és fogorvos), valamint több védőnői szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat.

- A Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatt működő körzeti orvosi ellátásnak helyet biztosító épület felújításával, átalakításával immár helyet kapott az ingatlanban 1 védőnői szolgálat is.

- A Nyíregyháza, Tokaji út 1/d. szám alatti ingatlan földszinti épületrészében kialakításra került egy egészségügyi centrum, amely a hajléktalan személyek 168 órás (napi 24 órás) egészségügyi ellátását biztosítja majd, felváltva ezzel a jelenlegi 30 órás ellátást.

A projekt megvalósítása során nemcsak infrastrukturális beruházás, hanem eszközbeszerzés is megvalósult a fejlesztéssel érintett ingatlanokban működő egészségügyi szolgáltatások biztosítására, valamint több védőnői szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Beszerzésre kerültek informatikai eszközök, egészségügyi szűrést biztosító eszközök, gépek, berendezések, bútorok.

Az ingatlanok felújítása befejeződött és az intézményekben megkezdődött az egészségügyi szolgáltatás.

 

További információ: Nyíregyháza MJV Önkormányzata

Cím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Telefon: +36 (42) 524-524

Honlap: www.nyiregyhaza.hu

 

Fotódokumentáció:

Csillag utca:

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.01.29

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.03.26

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.05.20

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-felujitas-2020.06.30

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/csillag-utca-kesz

Projekttáblák:

B tábla:

D tábla:

Tokaji út:

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/tokaji-ut-2020.-09.11

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/tokaji-ut-2021.-tavasz

Projekttáblák:

C és D tábla:

Fenyő utca:

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/fenyo-utca

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/fenyo-utca-2020

Projekttáblák:

C és D tábla:

 

Városi cégeink