Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése


Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 247.000.000 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az „Nyíregyháza, Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése” című, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 azonosítószámú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósult meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek többsége a közelmúltban még energetikailag elavult volt, üzemeltetésük pedig költséges. Ezek miatt korszerűsítésük elengedhetetlennek bizonyult. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése.

A pályázat keretén belül az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósult meg, szem előtt tartva a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítését.

A fejlesztés során I. projektelemként a Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15 szám alatt található nyugdíjasház energetikai korszerűsítése történt meg. A projekt keretében cserélték a homlokzati nyílászárókat, az épületeket mintegy 5040 m2-en homlokzati- és lábazati hőszigeteléssel látták el, valamint új színes vékonyvakolatot kaptak. A beruházás keretében megtörtént az épületek lapostető hő- és vízszigetelése is mintegy 1890 m2-en.

A fejlesztés hatására jelentősen javultak az épület hőtechnikai paraméterei, csökken a hőveszteség, azaz kevesebb hő felhasználására van szükség a komfortszint fenntartásához.

A fejlesztés II. projektelemének keretében a számos sport és egyéb rendezvény helyszínéül szolgáló Continental Aréna megújuló energiaforrással történő fejlesztése valósult meg, ahol napelemek park került elhelyezésre. Az épület saját villamosenergia- igényének kielégítésére 49,9 kW összteljesítményű napelem, valamint 3 db inverter került telepítésre, illetve az új energetikai rendszer működését biztosító elektromos vezetékek kiépítése is megtörtént.

A fejlesztéssel az épület használati villamos energia előállítása részben saját rendszerrel történhet, a villamos hálózattól való függés mérséklődött és a villamos energiára fordított rendszeres kiadás is csökkent.

A beruházás megvalósításával a fejlesztéssel érintett épületek energetikai osztályba sorolása javult, csökken az éves CO2 kibocsátásuk, valamint az éves primer energia felhasználásuk is.

 

Városi cégeink