Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése


Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 247 000 000 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az „Nyíregyháza, Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése” című, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 azonosítószámú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése.

A pályázat keretén belül az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósul meg, szem előtt tartva a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítését.

A fejlesztés során I. projektelemként a Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15 szám alatt található nyugdíjasház energetikai korszerűsítése történik. A projekt keretében a homlokzati nyílászárók egy része cserére kerül, az épületek mintegy 5040 m2-en homlokzati- és lábazati hőszigetelést, valamint új színes vékonyvakolatot kapnak. A beruházás keretében megtörténik az épületek lapostető hő- és vízszigetelése is mintegy 1890 m2-en.

A fejlesztés hatására jelentősen javulnak az épület hőtechnikai paraméterei, csökken a hőveszteség, azaz kevesebb hő felhasználására lesz szükség a korszerűsítés után az azonos komfortszint fenntartásához. A

A fejlesztés II. projektelemének keretében a számos sport és egyéb rendezvény helyszínéül szolgáló Continental Aréna megújuló energiaforrással történő fejlesztése valósul meg, ahol tervezetten napelemek kerülnek elhelyezésre. Az épület saját villamosenergia- igényének kielégítésére 49,9 kW összteljesítményű napelem, valamint 3 db inverter kerül telepítésre, illetve az új energetikai rendszer működését biztosító elektromos vezetékek építése is megtörténik.

A fejlesztéssel az épület használati villamosenergia előállítása részben saját rendszerrel történhet, a villamos hálózattól való függés mérséklődik és a villamos energiára fordított rendszeres kiadás is csökken.

A beruházás megvalósításával a fejlesztéssel érintett épületek energetikai osztályba sorolása javul, csökken az éves CO2 kibocsátásuk, valamint az éves primer energia felhasználásuk is.

 

Városi cégeink