51. Szesztay László mérnöki tevékenysége


Szesztay László 1870-ben született Nagykállóban, de Nyíregyházán nőtt fel. A budapesti Királyi József Műegyetemen kultúrmérnöki diplomát szerzett. Már gimnazista korában elköteleződött a vasút iránt, részt vett a Szabolcs vármegyei HÉV Nyíregyháza-Mátészalka vonalának kitűzési, építési és kisajátítási munkálataiban. Hosszú éveken át a Nyíregyházavidéki Kisvasútak Rt. műszaki igazgatói feladatait is ellátta. 1903-1910 között Nyíregyháza több településrendezési feladattal bízta meg, melyeket ő sikeresen elvégzett. Szesztay László mérnöki tevékenysége kiterjedt a királyi Magyarország területére. Hírnevet keskeny nyomközű vasutak tervezésével, az építkezések irányításával majd a vasútvállalatok vezetésével szerzett. Rendszeresen kérték fel szakmai előadások tartására, mely anyagok később nyomtatásban is megjelentek. Kiemelkedő volt a városfelmérési és tervezési munkássága. 1929-ben megszervezte a Kossuthos Öregdiákok Egyletét, melynek elnöki tisztét is elvállalta. Nyíregyházához kötődik a Nyíregyháza-Dombrád kisvasút – és később a Búj -Balsa leágazás – nyomvonalának megtervezése, az építkezés és a járműbeszerzések levezénylése, valamint a tulajdonos és üzemeltető részvénytársaság műszaki irányítása. Szesztay László nevéhez fűződik Nyíregyháza főterének megtervezése, valamint a város határában fekvő nagyobb területek felmérése és parcellázása.

Városi cégeink