Link küldése Link küldése

Zsidó hõsi halottak emlékmûve
2018.05.27.


Városunk több emlékjellel õrzi az elsõ világháborúban hõsi halált haltak emlékét. A sorozat korábbi részeiben ezek közül már többet az olvasók figyelmébe ajánlottam. A közelgõ Hõsök napja alkalmából ezúttal a Kótaji úti zsidó temetõben található hõsi halottak emlékmûvét szeretném bemutatni. (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2018. május 25-i számában.)


A száz évvel ezelõtt véget ért nagy háborúban sok magyar zsidó is részt vett és bizonyította be, hogy hû fia a hazának. Ezek között ott vannak az izraelita temetõben nyugvó hõsök is, akiknek neveit õrzi az 1926. május 30-án leleplezett emlékmû. A képünkön látható két fekete obeliszk csúcsait felül fehér márvány fogja össze, az oszlopokon pedig aranybetûkkel örökítették meg az elesettek neveit. Az emlékmûvet Bodor Zsigmond hitközségi elnök megható beszéd kíséretében adta át a hitközség nevében a temetõ ügyeit intézõ nyíregyházi zsidó Szent Egyletnek, amelynek képviseletében Schvarcz Ede elnök vette át megõrzés és gondozás céljából. Avatóbeszédet és imát mondott dr. Bernstein Béla fõrabbi. A kegyeletes ünnep énekkel fejezõdött be.

A névsor élén Sebõk Ágoston fõhadnagy neve olvasható, aki 1914-ben a nyíregyházi kórházban halt meg a harctéren szerzett sebében. Az obeliszkeken a temetõben nyugvó 29 halottnak a neve olvasható elhalálozásuk idõrendi sorrendjében, de rajtuk kívül még 34-en a hõsök temetõjében, míg 32-en ismeretlen sírokban nyugszanak a harctereken.

Az elmúlt esztendõben a Honvédelmi Minisztérium centenáriumi pályázatának segítségével az emlékmûvet felújították, a feliratot tartalmazó márványlapot kicserélték.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)

« vissza

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriábanImpresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!