Első kézből

Történelmi költségvetés – valóban új utakon Nyíregyháza

2013.02.15.

Elfogadta a közgyűlés a város 2013-as költségveté­sét, melyet sokan történelmi jelzővel illetnek, hiszen teljesen újszerű, hogy nincs működési hiány, s 15 éve nem volt olyan büdzsé, amikor működési többlettel számolhattunk volna. Így az idei év gazdasági irányvonalát a stabilitás és az építkezés jellemzi, ennek hátteréről kérdeztük dr. Kovács Ferenc polgármestert.

– Már az előzetes információk alapján tudható volt: ez lesz az első működésihiány-mentes költségvetés másfél évtized óta. Hogyan kell ezt értelmezni?
– Ez azt jelenti, hogy ebben az évben nincs működési hiányunk, tehát nem kell újabb hitelt felvenni a hiány fedezetére. Eljött az az állapot, amit két évvel ezelőtt célként megfogalmaztunk. Elértük, hogy kiszálltunk abból az adósságspirálból, amit örököltünk az előző vezetéstől. Ez óriási dolog! S hogy mi mindent jelent ez egy szóval? Lehetőségeket. Olyan lehetőségeket, amik korábban nem voltak meg, bár az elmúlt évben már egy-két fontos dolgot meg tudtunk oldani.

Közös siker

Az emberek érezhetik, hogy a város kijött az adóssághegyek alól. Azaz: foglalkozunk a gondjaikkal és meg tudjuk oldani azokat. S azért tudjuk megoldani, mert a költségvetést, a város pénzügyeit rendbe hoztuk. Ez pedig nemcsak a polgármesteri hivatal, az önkormányzat érdeme, hanem egész Nyíregyházáé, a vállalkozóké, adófizetőké, lakosoké, hiszen ezt az eredményt a város összefogása és tenni akarása nélkül nem sikerült volna elérnünk.

Nyíregyháza megújuló utakon

Van például egy 20 éves probléma, az utak állapota, ami a költségvetésben hangsúlyosan megjelenik. Már az idén tudunk foglalkozni az utak rendbehozatalával, a költségvetésben 200 millió forint található erre a célra, ez új utak építésére vonatkozik. Ha ehhez hozzáadjuk még a karbantartásra és fenntartásra szánt összeget is, 800 millió forintról beszélhetünk idén. Ha ma valaki járja a várost, már láthatja, hogy ez meg is kezdődött, hiszen a városüzemeltetés 132 utcát már kátyúmentesített.
Rengeteg energiába került, hogy legyen forrásunk, energiánk foglalkozni az emberek hétköznapi ügyeivel. De az is szerepel az ez évi programunkban, hogy a szennyvízberuházást befejezzük, méghozzá úgy, ahogyan az elvárható a lakosság részéről. Ígérgettek itt például az embereknek teljes körű aszfaltozást az utakra...
– Kicsoda?
– Az előző városvezetés, úgy, hogy közben erre a projektben nem volt sem lehetőség, sem forrás. Csak arra volt fedezet, hogy ahol felvágják, a csöveket lerakják úgynevezett csíkos-sávos megoldással, részlegesen állítják helyre a burkolatot. Most úgy néz ki, hogy ezt is meg tudjuk oldani, tehát szinte minden érintett területen teljes aszfaltborítású, jó minőségű út lesz.

Milliárdok fejlesztésre

– Visszatérve még a büdzséhez. Ugyan működésihiány-mentes a költségvetés, viszont ott van nagyjából 4 milliárdnyi felhalmozási hiány.
– Ez tulajdonképpen egy pénzügyi eleme a költségvetésnek, és örömmel mondhatom, erre is megvan a város fedezete, egyrészt pénzmaradványunk is van, másrészt a korábban kibocsátott kötvények, hitelek jelentenek fedezetet, harmadrészt pedig ott van a város stabil bevétele. Így ez most nem jelent egy új hitelfelvételt, nem jelent újabb eladósodást. Bátran elmondhatjuk, hogy a város saját erejéből talpra állt, és van ereje a továbblépésre is.
– Elhangzott, hogy ez a költségvetés eléggé nagy százalékban tartalmaz beruházásokat, fejlesztéseket. Van erre most már erőnk?
– A szennyvízprogram mellett – hiszen az önmagában 14 milliárdos beruházás – 11,7 milliárdos megnyert projektje van a városnak, ennek kapcsán 10,9 milliárdnyi EU és állami támogatás érkezik hozzánk. Látszik a számokból, hogy ez nagyon szolid, 8-9 százalék közti önerőt jelent a város számára, mindössze 900 millió forintot. A stabilitást ez is garantálja, hiszen az átgondolt pályázati stratégiának köszönhetően finanszírozható és fenntartható módon tudunk fejleszteni.
Egyrészt a költségvetésben 43 százalékot jelentenek a működési költségek. Ez két oldalról értékelhető. A szigorú, takarékos gaz­dálkodást jelenti, hiszen ezt a számot lejjebb csökkentettük, másrészt pedig ésszerű beruházások szerepelnek a büdzsében, például bölcsődék, idősügyi, szociális intézmények felújítása. Ez mind régóta várat magára. Folyamatosan az elmúlt évek mulasztásait pótoljuk be, de említhetném példaként az örö­kös­földi focipályát is. Ha ezt az előző vezetés úgy oldotta volna meg, ahogy illett volna, 2009-től már befejezett ügy lenne. Ezzel szemben most nyáron tudjuk majd lezárni, de öröm, hogy sokkal jobb tartalommal. Hiszen nemcsak a pálya, hanem a nézőtér, a lelátó is rendben lesz. Nagyon sok új, megnyert pályázatunk van, ám a régi örökségből adódó problémák kezelése még mindig napirenden van.

Pozitív mérleg az állammal

– Túl az adósság állami átvállalásán, bizonyos intézmények is állami tulajdonba kerültek, ám kaptunk is, a színháztól kezdve a múzeumig. Ha egy mérleget kellene vonni, hogyan jövünk ki ebből a helyzetből?
– Ezt lehet pénzügyileg és vagyon szempontjából is nézni. A mi számításaink szerint az egyenleg plusz 127 millió forint a városnak, tehát ennyivel jobban jártunk, de ebben nincs benne pontos mértékben az adósságszolgálat, ami nagyon fontos tétel. Mint ismert, már biztos, hogy a város adósságának 50 százalékát átvállalja az állam, de folynak a tárgyalások, hogy ez több legyen. Ha vagyonban vizsgáljuk, akkor nézzük a tényeket, a sok politikai ferdítéssel szemben. Az elmúlt évben, július 1-jével a színház a város tulajdonába került, ezzel a város vagyona 1,7 milliárd körüli összeggel gyarapodott, ez a nyilvántartási érték. Mai ülésünkön napirenden volt a helyőrségi klub átvétele, az megint 100 milliós nagyságrend, és április 1-jével tervezzük a BUSZACSA-t átvenni, szintén ingyenes tulajdonba adással. Ha csak ezt a hármat összeszámolom, 3 milliárd körüli ingatlanvagyont jelent. Miközben még egyéb más ingatlanok kapcsán is folynak az MMV Zrt.-vel a tárgyalásaink. De tudjuk, hogy ez nemcsak ingatlant jelent, hanem a város kulturális életét gazdagítja. Ugyanakkor a fenntartási költségekben is plusz teherként jelenik meg, ezért is fontos, hogy a pénzügyeink már rendben vannak, s ezt tudjuk vállalni. 

Az építkezés költségvetése

Én azt remélem, hogy a nyíregyháziak érezni fogják ebben az évben a város minden részén, hogy megkezdődött az építkezés korszaka, hiszen a források végre nem adósságtörlesztésre mennek. Ugyanakkor nem dőlhetünk hátra semmilyen tekintetben, ezt a szintet fenn is kell tartani. Ha ugyanis hátradőlnénk, akkor elkezdenénk visszacsúszni abba az állapotba, amiből igen nagy erőfeszítéssel kijöttünk. A szigorú, ésszerű gazdálkodás most is alapvető követelmény. Azt gondolom, hogy erre két év alatt már az önkormányzati rendszer át is állt.

 

A közgyűlés után megkérdeztük a frakcióvezetők véleményét is.

Dr. Adorján Gusztáv, FIDESZ-KDNP:
A jövô útjára léptünk

– Ez egy történelmi pillanat Nyíregyháza életében. Most sikerült először azt elérnünk, hogy újabb hitelfelvétel és működési hiány nélkül sikerült összeállítani a költségvetést. Ez az eredmény az előző két év fegyelmezett gazdálkodásának köszönhető, az átláthatóság és ellenőrizhetőség meghozta az eredményét. Az adóbevételek alakulása, önmagáért beszél, ebben mutatkozik meg a nyíregyházi emberek bizalma a városvezetés irányába. Ez egyértelműen a növekedés költségvetése, amely bázist, alapot teremt, elképzeléseink tovább vitelére. Most el tudunk indulni azon az úton, amit kijelöltünk és ígértünk, s amivel tartozunk a választópolgárainknak. Minden nyíregyházi polgár, minden nyíregyházi család érezheti idéntől a javulást. Az önkormányzat közel 3 milliárdos vagyont kapott, a színház, a múzeum, illetve a helyőrségi művelődési ház államtól való átvétele kapcsán. Olyan útra léptünk, ahol a jövőben látható eredményei is lesznek az elmúlt két év összefogásának. Ez a költségvetés évtizedek óta húzódó problémákat kezel, szakítva a korábbi értelmetlen látványberuházások gyakorlatával, az itt lakók mindennapjait segítő, valódi igényeken alapuló beruházásokra koncentrál. 800 millió forint jut például útfenntartásra, út- és járdaépítésre, és városszépítésre, zöldfelületekre, faültetésre is a korábbiaknál nagyságrendekkel több, összesen közel 250 millió forintot tudunk fordítani. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy mindezt a város saját erejéből és nem hitelből finanszírozhatjuk a jövőben.

Nagy László, MSZP:
Nem tudjuk elfogadni

Az volt az alapállásunk, hogy a költségvetést nem fogjuk elfogadni, mert vannak olyan tételei, amelyeket nem tudtunk értelmezni és választ sem kaptunk a felvetett kérdéseinkre, és alapvetően nem tudtuk elfogadni azokat az irányvonalakat, amelyeket ez kijelöl Nyíregyházán. A költségvetés mintegy jótéteményként kezeli azt, hogy most, ebben az évben, a 2012-eshez képest bizony vannak olyan elemek, amelyeknek a forrása emelkedett vagy bővült, mi közben azt mondjuk, hogy sajnos a 2010-es szintet is sok esetben még ma sem éri el a 2013-as költségvetésben az a forrás, ami a civil szervezeteknek, vagy a különböző ágazati szereplők számára valamilyen túlélést biztosít. Ez bizonyos elemeiben már választási költségvetés, hiszen az látszik, hogy az önkormányzat vezetése, leginkább azok a fideszes politikusok, akik ebben elhivatottak vagy elkötelezettek, már olyan tételeket emeltek be a költségvetésbe, amelyek a saját PR-juknak az emelését szolgálják. A panelprogram gyakorlatilag leáll a városban, hiszen 15 millió forint jut már csak erre ebben a városban. És emellett vannak olyan költségelemek, amelyeknek az emelkedése mellett azt látjuk, hogy a további forrásszűkülések bizony komoly problémát jelentenek. A városüzemeltetésnél a 2011-eshez képest megemelt költség még mindig csak azt jelenti, hogy azokat a feladatokat fogja végrehajtani, amelyeket egyébként plusz feladatként is ráterhelt a város az előző évben meghozott döntéseivel.

 


Vass Zoltán, Jobbik:
Jó dolgok és árnyoldalak

– Vannak jó dolgok is a költségvetésben, viszont vannak olyanok is, amelyekkel nem értünk egyet. Az egyik olyan dolog, ami tetszett nekünk, hogy végre bekerült 200 millió forinttal egy olyan keret a költségvetésbe, amelyből utakat lehet építeni a lakókörzetekben is. Van egy rendelete a városnak, amely arról szól, hogy lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvállalással lehetséges útépítés és közműépítés. Ez a rendelet 2004 óta sajnos felfüggesztés alatt van. Ennek egy kicsit kampányszaga is van már egyébként, mert bő egy év van hátra a választásokig. Ami viszont negatívum, az egyértelműen az, hogy a bevételi oldalon teljes egészében eltűnt a személyi jövedelemadó bevétele a városnak, ezt vitte az állam, és ugyanez elmondható a gépjárműadó nagy részéről. Ez állami döntés, ezzel viszont a Jobbik nem ért egyet. Ennek a két adónemnek az összege több mint 3 milliárd forint. Azt is érdemes elmondani, hogy ez az adósságátvállalás nem arról szól, hogy Nyíregyházának volt 20 milliárd adóssága és ez most lefeleződött 10 milliárdra, hanem arról, hogy ebben az évben az állam átvállalja a kamatfizetést és a törlesztéseket. Tehát nem szűnik meg az adósságunk. Azt látjuk, hogy a költségvetés az állami költségvetésen alapul, tehát Nyíregyháza költségvetése is. Látszik, hogy működési hiány nincs, ez jó dolog, tehát működési többlete van a városnak, 700 millió forint, de a 4 milliárd felhalmozási hiány problémás.


Póka Imre, Függetlenek Egyesülete:
Pozitívan értékeljük

– Véleményünk szerint a költségvetés teljesen más jellegű az elmúlt időszakhoz képest, hiszen teljesen más helyzet alakult ezzel az állami szerepvállalással. Az anyag tartalmazza, hogy 3,8 milliárddal kevesebb, tehát 35,5 milliárd a költségvetésünk. Ez egy kicsit csalóka szám, pontosan az állami szerepvállalás miatt. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a 35,5 milliárdos költségvetéshez képest közel 19 milliárd a tétel, ami a beruházásokra vonatkozik. Ilyen még nem volt az elmúlt 10–15 évben. Az elmúlt időszakban, ha már 7–8 milliárdos beruházás volt, az éppen esedékes ellenzék ezt sokallta, ehhez képest ez majdnem a kétszerese. De vajon mennyi pénz jut egyéb feladatokra, amit ma a közgyűlésen is tárgyaltunk? Én ma a közgyűlésen nemcsak az aszfaltút-javításról kérdeztem, hanem a tanyavilág sorsáról is érdeklődtem, az útalapépítésről, útalapok helyrehozataláról, illetve a mart aszfalt újrahasznosításának lehetőségeiről, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok ilyen megoldással könnyítettük meg az emberek sorsát. Nagyon sok kérdésemre választ kaptam, többek között arra is, hogy március 4-én közhasznú program indul, és pozitív választ kaptam arra a kérdésre, hogy végül is megtörténik a kerékpárút építése a Kertváros felé egy nagyobb cég letelepedése kapcsán. Összességében pozitívan tudjuk értékelni a költségvetést.

 


Megosztás
vissza
Ezt olvasta már?
X
Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Impresszum Írjon nekünk
© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!