Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 számú, „Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén” címmel. A pályázat célja a Nyíregyházi járás [Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza (járás székhely), Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu, Újfehértó] települési önkormányzatai közötti együttműködés kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata már a kistérségi társulás megalakulásakor illetve az azóta eltelt időben felismerte, hogy koordinatív szerepet kell betöltenie többek között a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szervezése és működtetése terén. Ugyanez fontos a hivatali együttműködés terén is.

A program megvalósításába a Nyíregyházi járás településein dolgozó önkormányzati szakembereket, a járási hivatal munkatársait, a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársait, a kisebbségi önkormányzatok és szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek, egyházak képviselőit vonta be.

A projekt időtartama: 2015. április 1 - 2015. november 30.
A projektvezető Nyíregyháza MJV Önkormányzata.
A projekt összköltsége: 19 670 000 Ft (100 %-os támogatottságú).

A projekt keretében megvalósított tevékenységek: együttműködések kialakítása a települési önkormányzatokkal, kerekasztal létrehozása és működtetése munkacsoportokkal, Esélyteremtő programterv készítése, informatikai ismeretek bővítését célzó tréning és érzékenyítő tréning, szociológiai felmérés a közreműködő településeken.

A Nyíregyházi Járás települési önkormányzatai – 1 kivételével - együttműködési megállapodást kötöttek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a projektben történő részvételre. Az együttműködés az alábbiakban részletezett tevékenységekben történő közreműködést jelenti elsősorban.

Az együttműködés keretében kerekasztal megbeszéléseket tartottunk. A kerekasztal megbeszélések az egyik legfontosabb eleme a projektnek, hiszen a járás településeinek szakemberei vettek részt rajta, s dolgoztak közösen. A kerekasztal tagjai üléseiken áttekintették a települések HEP-t és azok megvalósulását, és összehangolja a járás területén tervezett intézkedéseket. A kerekasztal tagjainak aktív együttműködése esetén munkacsoportok jöttek létre.

A munkacsoportok az alábbi témák szerint különülnek el:

– HEP munkacsoport: a települési HEP-ek áttekintése a tagság aktív részvételével, a megvalósult és tervezett intézkedések összegyűjtése. Ebbe a munkacsoportba az esélyegyenlőségi munkatársak dolgoztak együtt, akik részt vettek a HEP-ek kidolgozásában, valamint a TKKI munkatársai.

– szolgáltatások munkacsoport: a különböző társadalmi csoportoknak biztosítható szolgáltatások települési szinten, ezek áttekintése, jó gyakorlatok kiemelése, népszerűsítése volt a feladata a munkacsoportnak.

– a gyakorlati tapasztalatok, nehézségek megbeszélése, megvitatása és javaslatok a lehetséges fejlesztésekre szerepelnek a munkacsoport feladatai között. A munkacsoportban az önkormányzati szakemberek mellett a civil szervezetek és egyházak képviselői is részt vettek. E munkacsoport tevékenysége volt a „legaktuálisabb” hiszen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása több ülésünkön szerepelt témaként, hívtunk előadókat. A pályázat keretében nagyszerű lehetőség nyílt a következő évtől bevezetésre kerülő járási szintű együttműködés megalapozására, előkészítésére.

– önkormányzati, járási szintű ellátások munkacsoport: a 2015. márciustól bevezetett új segélyezési rendszer áttekintése, az önkormányzati támogatások és lehetőségek összevetése, problémák, átfedések megbeszélése volt a csoport célkitűzése. A településeken a polgármesteri hivatalokban dolgozó szakemberek és a járási hivatal munkatársai a tagjai a munkacsoportnak.

A munkacsoportok megbeszéléseiről írásos dokumentáció készült, amelyből egy összefoglaló, záró tanulmány az „Esélyteremtő programterv” készül.

A projekt keretében tréningeket szerveztünk. Az önkormányzati feladatellátást is behálózta az informatika világa, amely az elmúlt néhány évben rohamosan fejlődött, s mára az önkormányzatoknál is „egyszerű” segélyezési gyakorlatban is biztos informatikai tudással, gyakorlattal kell rendelkezni a munkavégzéshez. A PTR rendszert mind az önkormányzatoknál, mind a járási hivatalban alkalmazni kell, a TEVADMIN, a MUKENG informatikai rendszerek alkalmazása a szolgáltatásokban alapfeladat. Tekintettel arra, hogy a rendszer folyamatosan fejlődik indokolt volt a hivatali és szolgáltatásokban dolgozók informatikai támogatása. De fontosnak tartottunk egy érzékenyítő tréning megszervezését is. A pályázat célcsoportja napi szinten találkozik a lakosság széles körével, részükre szolgáltatásokat, információkat nyújtanak. Fontos a szakmai felkészültség mellett a személyisége a szolgáltatást nyújtónak. A tréningen a résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak el, megtanulhatják felismerni saját korlátaikat, határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések módját, pontosan érzékelni saját szerepüket, kezelni a kialakult játszmákat, és a konfliktusmegoldó készségüket növelni (ez a tréning folyamatban van).

Az önkormányzati feladatellátás változása, járási hivatali feladatellátás nemcsak a hivatalok dolgozóit érintette, hanem értelemszerűen a lakosság életét is befolyásolta. Fontosnak tartottuk a pályázat keretében a lakosság informálását. Az ismeretterjesztés, tájékoztatás érdekében a településeken lakossági tájékoztatókat szerveztünk (Újfehértó, Rakamaz, Nyíregyháza). A projekt keretében a meghívott előadók adnak tájékoztatást szolgáltatásokról, ellátásokról, kérdésekre válaszoltak.

Szociológiai felmérést végeztünk a járás településein. Ennek alapja a Nyíregyházán 2008-ban indult városi kutatás sorozat, amelynek elindító gondolata az volt, hogy az Önkormányzat folyamatosan szembesült a városra vonatkozó és aktuális statisztikai adatok hiányával, amelyek a különböző koncepciók készítéséhez, fejlesztési irányvonalak meghatározásához nélkülözhetetlenek. Közös gondolkodás eredményeként született meg az elhatározás, hogy a nemzetközi és hazai mintákon alapuló, az ún. háztartáspanel módszertanát követő kutatás sorozat (háztartásokról, háztartás tagjairól) induljon a városban. Az önkormányzat a fellelhető statisztikai adatok mellett a kutatás eredményeit felhasználva tartalmasabb és megalapozottabb előterjesztéseket, pályázatokat tud készíteni (pl. szolgáltatástervezési koncepció, helyi rendelet, idősügyi koncepció, esélyegyenlőségi program). A kérdőív több nagy blokkban vizsgálja a város lakóinak életkörülményeit. Ezt a szociológiai felmérést folytattuk le a járáshoz tartozó településeken. A kutatás eredményeiről tájékoztatót is tartunk a lakosság részére a sajtón keresztül.

A projekt záró rendezvényén a projekt eredményeit mutattuk be, valamint az elkészült Esélyteremtő programterv disszeminációjára is sor került. A projekt valamennyi eleme rendkívül hasznos volt a települések számára.

                                                                                                   

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink


Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!