Milyen az óvodai ügyelet? – Interjú a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetőjével

Milyen az óvodai ügyelet? – Interjú a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetőjével
Fotó: Illusztráció

A koronavírus-járvány tovább terjedésének megfékezése miatt bezárt bölcsődék és óvodák is lassan talán újra kinyithatnak. De addig is, akik számára nem megoldott a gyermek elhelyezése, igénybe vehetik az említett intézmények általi ügyeletet.

A Magyar Közlöny így ír a jelenlegi ügyeleti rendszerről:

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Bölcsődei, óvodai ügyelet

(1) Ha a  településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény (ezen alcím tekintetében a  továbbiakban együtt: szolgáltató) működik, és a  települési önkormányzat polgármestere, illetve a  fővárosban a  fővárosi kerületi polgármester (a  továbbiakban együtt: polgármester) a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a  rendkívüli szünet idejére a  polgármester köteles megszervezni a  bölcsődés- és óvodáskorú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).

(2) Az  ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

(3) Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani.

(4) Az  ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető. (5) Az ügyeletért térítési díj nem kérhető.

(6) A gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani.

(7) A  polgármester az  ügyeletről – a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján közzétett adattartalommal – naponta tájékoztatja a minisztert.

A gyakorlatról Skarbit Józsefné, a nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetője nyilatkozott szerkesztőségünknek.

A szabályoknak megfelelően járnak el

Mivel a nyíregyházi óvodák jelentős része önkormányzati fenntartású, ezért a négy székhelyintézmény-vezető folyamatos egyeztetéseket folytat a fenntartóval. Skarbit Józsefné hozzátette, hogy nagyon jól működik a kommunikáció az önkormányzat és az intézmények között, a fenntartó folyamatosan figyeli az igényeket és meghallgatja a vezetők véleményét, és ezek figyelembe vételével dönt.

Az egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak, nyomon követik a gyermeklétszám alakulását a városban, reménykednek benne, hogy június elején újra megnyithatnak az óvodák.

„Van elegendő maszk és váltómaszkok is az óvodai dolgozók számára, ezeket a maszkokat a dajka nénik varrták. Tisztítószer is megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll, ezeket időben megvásároltuk még a járvány kezdetén” – hangsúlyozta Skarbit Józsefné intézményvezető.

Beléptető rendszer és fokozottabb fertőtlenítés mindennap!

Jelenleg a pandémiaszabályzatban leírtak alapján fogadják a csoportonként 5 gyereket, amely így néz ki: a bejáratnál a szülő nem léphet be, csak átadja a gyereket a dajka néniknek vagy a pedagógiai asszisztenseknek, akik maszkban és kesztyűben várják a kicsiket. A gyerekeknek egy hipós lábtörlést kell végezniük, hogy a cipőjükön keresztül se vigyenek be semmit az óvodába. Délután a gyermekek átadása hasonlóképpen zajlik, a szülő a bejáratnál várja a gyermekét.

„Általában kint, az udvaron, a szabad levegőn, tehát nagy területen játszanak a gyerekek, hogy minél kevesebbet legyenek összezárva egy légtérbe.”

A dajka nénik – bár eddig is betartották a higiéniás szabályokat – most még fokozottabban odafigyelnek a fertőtlenítésre. Óránként tisztítják a kilincseket, a lépcsőkorlátokat, a gyakran érintett felületeket, illetve napjában többször sor kerül a mosdók, játékok fertőtlenítésére is.

Kik igénylik az ügyeletet és hogyan tudják megoldani túljelentkezés esetén?

Bár Skarbit Józsefné kifejezetten a Gyermekek Háza Déli Óvoda körzetről nyilatkozott, tudomása szerint minden körzetben a következők jellemzőek: általában azok a gyermekek járnak most óvodába, akiknek a szülei dolgoznak, és nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét másként.

„Ha éppen nálunk betelik a létszám és nincs hely, akkor javaslunk egy közelebbi óvodát, ahová még lehet vinni a gyermeket. Volt már ilyenre példa és a szülők ennek a megoldásnak is nagyon örültek. Célunk, hogy a szülők igényeit ki tudjuk elégíteni és a gyerekek élete is zökkenőmentes legyen.”

Hozzátette: tiszteletét fejezi ki a szülőknek, hogy elfogadták a jelen helyzetet és betartják ők is az előírásokat. Hiszen a gyermekek és felnőttek egészségének megőrzése közös érdekünk!

A gyerekekben kettős érzés van

„Egyrészt most az a helyzet, hogy egy nagy csoportszoba áll rendelkezésükre és azon belül nem kell osztozni a játékokon. Alapvetően örülnek egymásnak, felszabadultak, de nagyon várják vissza a csoporttársaikat. Az otthon maradt ovisok is már nagyon vágynak vissza az óvodába!”

Az óvodapedagógusok és a szülők is a mese eszközeivel elmagyarázták a gyerekeknek, hogy mit jelent ez a vírus és miért kell otthon maradni. Azt is megtanulták, mi a „home office” („anya, apa otthon dolgozik, mert most otthon kell maradni, hogy meg ne betegedjünk”) és azt is értik, hogy miért kell a maszkot hordani.

Nagyobb lett az összetartás!

Az óvodapedagógusok a legnagyobb közösségi oldalon, egy zárt csoportban osztottak meg feladatokat, amivel tudják segíteni a gyermekek további otthoni tevékenykedését, fejlődését. Ezen kívül volt olyan óvónő, aki videókonferenciában mesét olvasott, ilyen módon is kapcsolatot tartott az ovisokkal és a szüleikkel. Ezekre mindig kaptak visszajelzéseket a kicsiktől, akik verseltek vagy rajzoltak, viszonzásul az óvó nénik kedvességeire.

Az önkormányzat is kérte, hogy az óvodapedagógusok próbáljanak online kapcsolatot létesíteni a csoportjukkal, bár valószínűleg ösztönösen így tettek volna, hiszen nekik is nagyon hiányoznak a gyerekek!

„A rászoruló gyermekekről sem feledkeztek meg, az önkormányzat segítségével megoldódott az ingyenes étkezés is. Vannak osztópontok, ahol a szülők naponta átvehetik az ételt.”

Pozitív hozadékok a szakmában dolgozóknak

Városi szinten is megfigyelhető, de a mi óvodáinkra is nagyon jellemző, hogy az elmúlt hetek jót tettek a közösségnek, óvodáink segítik egymást, összefognak a problémák megoldásában.

Mi várható a közeljövőben az óvodák életében?

Bár valószínűleg feloldják majd az 5 fős keretet, de erre még picit várni kell.
Valamennyi nyári szünet lesz, de sokkal rövidebb, mint ami normál esetben lenne, mivel a szülők visszaállnak dolgozni, a gyerekeiket is biztonságban szeretnék tudni és erre legalkalmasabb hely az óvoda.

Skarbit Józsefné intézményvezető többször hangsúlyozta az interjú folyamán, hogy az óvó néniknek is nagyon hiányoznak a gyerekek, ezúton pedig azt üzeni:

„Hiányzik a boldog gyerekzsivaj! Várjuk, hogy végre újra itt legyenek az óvodában a gyerekek!”