Mennyit is ér egy segítő kéz? - Mit nyújt a személyi gondozás?

Mennyit is ér egy segítő kéz? - Mit nyújt a személyi gondozás?
Mit nyújt a szociális segítés?

Egyre több családban találkozni olyan idős emberrel, aki a napi teendőit már nem tudja egyedül ellátni, nehézséget okoz a bevásárlás, a receptek kiváltása, vagy magányosnak érzi magát, és jó lenne, ha valaki rá nyitná az ajtót. A rokonoknak azonban nem mindig van annyi idejük és lehetőségük, amennyi megoldást jelenthetne a problémára. Hová forduljanak akkor a segítségre szorulók, milyen ellátásra jogosultak, és kell-e fizetni érte?

 

Manapság nem egyszerű bekerülni idősek otthonába, van, hogy akár egy-másfél évet is várni kell rá, de az is érthető, hogy sokan szívesebben maradnának otthon, saját környezetükben. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házi segítségnyújtás szolgáltatása – jelenleg 552 fő ellátását biztosítják – már több mint két évtizede működik Nyíregyházán, a város fenntartásában. Szakemberek, szakképzett ápolók és gondozók segítenek főleg időseknek. Ápolják őket, adagolják a gyógyszert, kapcsolatot tartanak a háziorvossal, receptet íratnak, segítenek a tisztálkodásban, bevásárolnak, de ágyhoz kötött betegeknek is megkönnyítik a mindennapjaikat.

Folyamatosak a visszajelzések

– Folyamatosan kapunk visszajelzéseket arra vonatkozóan, hogy mennyit is ér egy segítő kéz olyankor, amikor a család lehetőségei valamilyen okból kifolyólag korlátozottak. Előfordul, hogy levelet kapunk, amelyben a gondozónőt névre szólóan dicsérik, de olyannal is találkoztunk már, hogy az intézmény valamennyi dolgozóját illették szép szavakkal. Gyakran mondanak írásban és telefonon is köszönetet a hozzátartozók, a szeretteik ápolásáért.

Az élet szinte minden területén

– A szolgáltatás keretében azokat a rászoruló személyeket látjuk el, akiknek a mindennapi teendők már nehézséget okoznak, vagy az élethelyzetük miatt segítségre szorulnak – tájékoztatott Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást tudunk nyújtani.

Mit nyújt a személyi gondozás?

–     információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése;

–     az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés;

–     ügyintézés  az  ellátott  érdekeinek  védelmében;

–     mosdatás,  fürdetés,  öltöztetés,  ágyazás,  ágyneműcsere;

–     inkontinens  beteg  ellátása,  testfelület  tisztítása,  kezelése;

–     haj, arcszőrzet, köröm, bőr, száj és fog ápolása;

–     folyadékpótlás,  étkeztetés  (segédeszköz  nélkül);

–     hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, mobilizáció, ágyban mozgatás, decubitus megelőzése;

–     felületi sebkezelés;

–     sztómazsák cseréje;

–     gyógyszer adagolá­sa, gyógyszerelés monitorozása;

–     vérnyomás  és  vércukor  mérése.

Mit nyújt a szociális segítés?

–     az ellátott közvetlen lakókörnyezetében a higiéné megtartásában való közreműködés;

–     a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) történő takarítás;

–     mosás, vasalás az ellátottra;

–     a háztartási tevékenységben való közreműködés;

–     bevásárlás (személyes szükséglet mértékében);

–     gyógyszer kiváltása;

–     segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében;

–     mosogatás kifejezetten az ellátott számára;

–     segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában;

–     szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A havi jövedelmet veszik alapul

A szociális szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a szociális szolgáltatást fenntartó állapítja meg. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ önkormányzati fenntartású intézmény, így az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjait az önkormányzat határozza meg helyi rendeletben. Hogy kinek mennyit kell fizetni, függ attól, hogy mekkora havi jövedelme van az ellátottnak.

Térítési díjak

 

Legfeljebb napi 4 órában

– A házi segítségnyújtás szolgáltatásban 2017. január 1-jétõl már nem óraalapú szolgáltatásnyújtás történik, hanem szükségletalapú. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra szoruló szükségleteihez igazíthatjuk a valóságban a segítségnyújtást – folytatta. – Így a valódi gondozási szükséglethez igazodó, rugalmas szolgáltatást tudunk biztosítani. Igyekszünk valamennyi ellátott igényének figyelembevétele mellett érdemi segítséget nyújtani a mindennapokban. Jellemzően a gondozónő ott tartózkodásának időtartama nem éri el a napi 4 órát.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ezzel kapcsolatos igény érkezhet igénylőtől vagy hozzátartozótól személyesen, írásban, telefonon és e-mailen.

Az intézmény elérhetőségei:

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.

Telefon: 42/416-083

E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu

 

(Szerző: Bruszel Dóra)