Kapcsos könyv – Arany János művének hű másolata is megtekinthető a könyvtárban!

Kapcsos könyv – Arany János művének hű másolata is megtekinthető a könyvtárban!

Az olvasás szerelmeseinek szeretnénk kedvezni könyvajánló cikksorozatunkkal. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében fellelhető értékek bemutatásán túl szeretnénk emlékezni a magyar irodalmi élet nyírségi kötődésű alakjaira is.

Szerencsére a könyvtár szép számmal őriz kincseket. Sorozatunkban igazi magyar könyvritkaságokat mutatunk be, amelyhez segítséget Varga Vanda helyismereti könyvtárostól kaptunk.

Arany János „kapcsos könyv”-e

Arany János kései lírai művei, illetve ezen korszakában keletkezett balladái az úgynevezett „kapcsos könyv”-ben kerültek megörökítésre, amit a magyar irodalom egyik legkitüntetettebb szellemi és tárgyi emlékének tekintünk.

Gyulai Pál 1856. augusztus 20-án ajándékozta Arany Jánosnak ezt a B/5-öshöz hasonló méretű egyedi bőrkötésű könyvet, amely ma 179 részben számozott lapot tartalmaz. Feltehetőleg 200 lapos lehetett, de még maga Arany tépett ki tucatnyi lapot belőle. Az első 45 lapon található Arany kézírása és az utolsón néhány töredék.

A kéziratos könyv a Kisfaludy Társaság gyűjteményébe tartozott, majd 1953-ban került mai helyére a társaság megszűnése miatt. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára őrzi K. 510 jelzet alatt.

Hasonmása is van!

A könyvecske nagy kulturális értékét az is bizonyítja, hogy az elmúlt 50 évben három ún. fakszimile kiadása is megjelent. A „kapcsos könyv” hasonmását a Kossuth Kiadó 2017-ben jó minőségben ismét megjelentette, a szövegek nyomtatott átiratát is közölve Kokas Károly tanulmányával.

Az eredeti kézírásos könyvecske hű másolata, amit rézlemezből sajtolt kapoccsal láttak el, megtekinthető a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében, nem kölcsönözhető.