Fotelvirológus, elgyőrfipalisodik, karanténháj – A COVID-19 még a szókincsünkre is hatott!

Fotelvirológus, elgyőrfipalisodik, karanténháj – A COVID-19 még a szókincsünkre is hatott!
Fotó: Kiss Renáta

Nyelvészek számára maga lehet a „paradicsom” ennyi új szóval és kifejezéssel találkozni, mint amit a világjárvány és az azzal kapcsolatos szabályok okoztak. A Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, dr. Veszelszki Ágnes hallgatóival együtt kezdett bele szókincsünk új elemeinek összegyűjtésébe. Az első 400 szót – ami az első 6 hónap gyűjteménye – már júliusban meg is jelentette egy kiadványban, Karanténszótár néven, de azóta még több újdonság került a birtokába.

Szerkesztőségünket is nagyon érdekelte, milyen új szófordulatok jelentek meg a vírus hatására, és ezek tulajdonképpen hogyan is alakultak ki. Dr. Veszelszki Ágnes nyelvésszel, újmédia-kutatóval készült interjúnkat alább olvashatják.

Kifejezetten a COVID idején megjelent szavak kapcsán szeretném kérdezni, mi „szülte” ezeket az új szavakat és kifejezéseket: a kényszer, a humor? Vagy a trend, hogy lépést tudjunk tartani a világban végbemenő folyamatokkal? 

A koronavírus-járvánnyal és a karanténnal egy olyan újfajta szituációban találta magát az ember, amelyre nem voltak szavai, kifejezései.

Három, szókincset érintő változás volt: egyrészt régi szavakat elevenítettek fel, gondolok itt a járványkórházra, amelyet a spanyolnátha idején bő száz évvel ezelőtt már használtak.

Másrészt meglévő szavaknak új jelentésük alakult ki, erre példaként mondhatjuk a házibulit, ami az otthonunkban, videó közvetítésével zajló biztonságos szórakozást jelenti. Harmadrészt pedig teljesen új szavak is születtek, mint a karantárs, ő az a személy, akivel a karantént együtt töltöttük.

A Karanténszótárban leírt és az azóta megjelent új szavak olyan új jelenségeket írnak le, amelyekkel korábban nem találkoztunk, és amelyek megnevezésére nem voltak kifejezéseink. Példaként hozhatjuk erre a legújabbak közül a vírustagadó, a koronaszégyen vagy akár a karanténkimerültség szavakat.

Dr Veszelszki Ágnes. Fotó: Lakos Gábor

Hogyan jöttek létre ezek a magyar nyelvben? Úgy tűnik, nem minden az angolból tükörfordítás. 

E témakörben van néhány angol átvétel vagy tükörfordítás, ám a legtöbb új szó belső fejlemény. A leggyakoribb szóalkotási mód a magyarban a szóösszetétel és a szóképzés. Új összetétel például a kaspókommandó, vírusvirtus, pánikvásárlás, karanténrecept. A szóképzések közül pedig a győrfipálik, megkoronáz, hörcsögösködik igéket említhetjük.

Angol nyelvterületen gyorsabban alakulnak ki ilyen instant szavak/kifejezések? 

A szóalkotás gyorsaságával kapcsolatban nincsenek tudományos vizsgálatok. Mivel az angol nyelvet a magyarnál sokkal többen használják anyanyelvként, másodlagos nyelvként – sőt a globális lingua francaként, vagyis általános közvetítőnyelvként, feltételezhető, hogy a beszélők számából adódóan is sokkal több új fejleménnyel lehet találkozni az angol nyelvben.

Bármilyen korosztályra jellemző ezeknek a szavaknak, kifejezéseknek a használata? Esetleg fogják-e ezt is kutatni? 

Általában véve nem köthetők korosztályokhoz ezek az új szavak. Néhány generációspecifikus szóval lehet találkozni: az idősek bevásárlási idősávja kapcsán került elő a bántónak számító banyatájm, amelyet a fiatalabbak használtak, ezzel szemben az érintettek ezt az időintervallumot kimenőnek nevezték.

Győrfi Pál mit szól azokhoz a kifejezésekhez, amelyek hozzá kötődnek? Várható-e, hogy esetleg Müller Cecíliához vagy más személyekhez is létrejönnek-e majd ilyen szavak, kifejezések – vagy már vannak? 

Az egyik televíziós szereplésünk során találkoztunk a stúdióban: Győrfi Pál azt mondta, szívesen fogadja a kreatív nyelvi alkotásokat. Két szóban is előfordul a neve: elgyőrfipalisodott (mindenkinek azt mondja, maradj otthon), győrfipálik (otthon marad). Müller Cecília tiszti főorvos nevéből jött létre a cecíliás melléknév, amely a nagymamás beszédstílusra utal.

Tudom, hogy objektívnek kell lenni, de van-e Önnek személyes kedvence a karanténszótárban vagy az azóta eltelt időben felfedezett/hallott szavak és kifejezések közül?

Az elgyőrfipalisodik mellett a legnagyobb karriert a covidinka (az angol covidiot szó magyarítása, részben rájátszva a kövidinka szőlőfajta nevére is) szó futotta be. Egy saját szót illesztettem be a szótárba: ez a koroneologizmus, vagyis a koronavírussal kapcsolatos új szó, kifejezés (szóösszerántással jött létre a korona és a neologizmus szavakból).

Karanténszótár. Fotó: Dr Veszelszki Ágnes

A Karanténszótár megjelenése után találták ki a szótár olvasói a karantündéring szót. A szótár borítóján egy kedves fiatal lány látható (Czikkely Panni grafikus munkája), ezt a rajzolt figurát nevezték el a hallgatóim karantündérnek. A szótárt különböző helyszínekre vitték az olvasók, ott fényképet készítettek róla: ez a tevékenység a karantündéring.

Vajon meddig lesznek „életben” ezek a szavak – addig, amíg a vírus?

Új szavak állandan jelennek meg a nyelvben (és a ritkábban használtak pedig elavulnak), maga a szókincs változása egyáltalán nem újkeletű jelenség. A világméretű koronavírus-járvánnyal, a karanténnal, az életünk teljes megállításával-lelassításával azonban olyan teljesen újszerű helyzetben találtuk néhány hónap alatt magunkat, hogy nem voltak fogalmaink az új, nyelven kívüli jelenségek megnevezésére. Ez a nyelven kívüli ok indokolhatja az új szóteremtések robbanásszerű megjelenését. Az összegyűjtött kifejezések nagy része alkalmi szóhasználatnak tekinthető, ilyen a karanténkovász vagy a karantének. Azt remélhetjük, hogy ha már nem létezik az a jelenség, amelyre a szó utal, akkor a megnevezésére használt elemre sem lesz szükség. Az sajnos bizonyos azonban, hogy az 1960-as években megalkotott, de csupán újonnan megismert koronavírus szót még sokáig fogjuk emlegetni.

Dr Veszelszki Ágnes és a Karanténszótár. Fotó forrás: uni-corvinus.hu

Lesz-e folytatása a Karanténszótárnak, esetleg egy második kiadás?

Ebben a témában legföljebb a szótár második, bővített kiadása. A 2020. július 13-án nyomtatásban megjelent Karanténszótár anyagának gyűjtését kereken 400 szónál július 3-án zártam le, a szótár ezt tartalmazza. Azóta az elmúlt hónapokban még további négyszáznál is több új kifejezést gyűjtöttem.

Reméljük, már nem sokáig marad velünk a vírus és az ezzel együtt járó kifejezések sem, az érdekesség kedvéért viszont szeretnénk még néhány szót megismertetni az Olvasókkal:

fotelvirológus: A képzetlen, csupán (ál)hírek olvasásából tájékozódó, de a vírusról határozott véleménnyel rendelkező személy megnevezése. A koronavírus-járvány idején nagyon sok álszakértő jelent meg, akik a közösségi médiában valós vagy valótlan információkat terjesztettek. Többen felszínes tájékozódás alapján a vírussal kapcsolatban is megnyilvánultak.

kenyérszűz: Az a személy, aki még nem sütött korábban kenyeret, ám a kijárási korlátozás alatt – hogy minél ritkábban legyen szükséges boltba menni – kenyérsütésbe fog, akár saját kovász felhasználásával.

karanténháj/coronaspeck: A sok home office és a „maradjotthon” miatti mozgáshiány okozta elhízás.

covidinka: Az angol covidiot szó magyar megfelelője. A covid és az idiot (hülye, bolond) szavak vegyülése. 1. A betegséggel nem foglalkozó személy, aki tagadja a vírus létezését vagy lebecsüli a tüneteit, ezért a járvánnyal kapcsolatos utasításokat sem tartja be. 2. Olyan személy, aki pánikol, túlságosan nagy készleteket halmoz fel a bevásárlás során. Rájátszik a kövidinka magyar szőlőfajta nevére.

covidmentesítés: Kézmosás, kifejezetten a COVID idején.

maszkmaraton: Amikor már egy hete gyűlnek a teendők, hogy mi mindent kellene elintézni, aztán felveszik a maszkot, és sitty-sutty minél gyorsabban elintézik a teendőket.

maszkne: a maszkhordás következtében kialakult akne.

karantini: Három jelentéssel is bír: 1. a tini, aki karanténban van, 2. aki most, a karantén ideje alatt fogant és 10-12 év múlva ő tinédzserkorú lesz, 3. karanténban fogyasztott, Martini alapú alkoholos ital.

Az új köszönési formák leírására alakult szavak: könyökpacsi, ökölpacsi vagy a namaste mozdulat (a mellkasra tett kézzel meghajlás a másik előtt).