Pályázati felhívás önszerveződő közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtő –bíróság által – nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek számára.

A pályázat célja prevenciós programok támogatása. A pályázat keretében
- a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó programok,
- egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok,
- gyermekek, fiatal felnőttek szerhasználatának megelőzését szolgáló programok megvalósítására lehet pályázatot benyújtani.

Csak azok a pályázatok nyerhetnek támogatást, amelyek összhangban vannak a fent meghatározott célokkal. Támogatás igényelhető: a program megvalósításával kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozására.

Pályázatot nyújthat be: szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi tevékenységet folytató önszerveződő közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Ptk. alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítványt (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán vehető át, vagy letölthető a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.

A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság végzi.

Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:

1. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása
2. Részletes költségvetés
3. Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet megelőző ‐ amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell igazolni.

Nyíregyháza, 2014. december 11.

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Az adatlap innen letölthető.

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink


Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!